Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm 

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 110a- Mật tông Phật giáo là gì?

Bài 110b- Tịnh độ tông và Thiền tông

Bái 110c- Đạo sĩ là gì

Bài 110d- Tà Mẫu là gì?

Bài 110e- Bề Trên

Bài 110f- 9 Luật Trời

Bài 110g- KHẢO VƯỢT

Bài 110i-Giá trị của tiền

Bài 110k- Bệnh sỹ người lớn

Bài 110l- Cái gì mang đi khi ta chết

Bài 110m- VÌ SAO?

Bài 110n- Bát hương cháy lành dữ?

Bài 110p- Mệnh và chuyển đổi Mệnh của người Trần

Bài 110q- Chim Yến đáng thương

 

Thống kê truy cập

15881669
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1323
3920
27377

Ep45- EXARANK

EXARANK (Examinations for Rank) is the way used by the Superior, Troi and Upper Buddhas to gradually purify the cultivators. If passed, the cultivators will be promoted or demoted if committed any wrongdoing.

 This article is used for pagoda, saintly and home cultivators.

There are 2 types of Exarank: Introspective and Extrospective.

Introspective Exarank: It's from within ourself. Coming to cultivation, we encounter sickness, accidents, many unfortunate things in life. Those actually were our Karma from previous incarnations, now we have to pay for them in accordance with the Law of Cause and Effect. This can persist for most of our life. If we are discouraged, do not have enough perseverance and quit cultivation, it will be considered a failure.

In the Congregation of residential Buddhist cultivators of Professor Dich, most of his disciples who have attained Arhat, Buddha and higher have to undergo this Exarank. Sometimes 20 to 30 of their previous incarnations are put under review for wrongdoing or crimes. Some of them are even abused by Heresy, Treason and Motherism Heresy. Many disciples from Buddha, High Buddha level 3 to 9 are suffering from abuse every day. Those who do not pass these training tests will fail.

Extrospective Exarank: It is influence from outside. When entering the cultivating path, one may be opposed by family, husband or wife, shunned by friends, despised by colleagues, even condemned as superstitious or abnormal person.

In Professor Dich’s Congregation, disciples who are working in office often encounter this problem. This is because the local authorities suspect strange religious activities. In fact, this is just a Buddhist congregation. Every day, the disciples meditate for about 15 minutes at home, turning their mind towards Truth, Goodness, Perseverance, giving up greed, hatred, and delusion according to the teachings of Shakyamuni LANTIG Upper Buddha. It’s just like that.

Exarank also includes Favourable and Infavourable Exarank.

Favourable Exarank: it means that one so gets good luck that may be he conceited. The Superior, Troi and Upper Buddhas can grant them quick promotion so that they become conceited, illusive about their talent, and then get engrossed in the formality of Dao but forget about cultivating the mind in everyday life. In order to avoid this, each cultivator should avoid yearning, attachment, and upstart. Be happy at the success of your peers to cheer everyone up.

Sometimes in life, one may get so many lucks, many successes, prosperity in business, promotion to power, family happiness that he grows the passion for mundane life but forgets and no longer perseveres in spiritual practice, can’t see the worldly success is just the returning the Virtue accumulated from previous incarnations.

Infavourable Exarank: in some cases, the Superior, Troi and Buddhas don’t grant one with level promotion, but let some other fellow disciples attain it quickly. Thus, he grows jealousy, hatred and discouragement for advancement, leading to neglect in cultivation, gradually loosening up, and finally giving up the path of cultivation.

Or when they make a vow to cultivate, they are opposed by their parents, spouses or  relatives, despised by the surrounding people, feeling depressed and finally unable to overcome such tests.

Therefore, each cultivator needs to be determined to practice persistently, without yearning. Cultivation is cultivation. What comes will come. No need to care about people's comments.

The Exarank is always aimed at the weaknesses of each person for the examination. When being examined, one needs to determine that it is the weaknesses that have to be overcome. Only in this way can one achieve great success in cultivation.

Exarank is different with Testtra (Training Test). Exarank is a regular process, after each time, there will be promotion or demotion of level. Testtra is something bigger and stronger. The Testtra can last as long as the Buddhist disciples dedicate and accumulate goodwill. Once passed this stage, there can be exceptional and privilege promotion of level. It is also possible that due to a serious wrongdoing, one can be demoted very deeply to test, or it is time to pay back his heavy Karma. If one can overcome these Testtras, he will be gradually reinstated in a short time. If discouraged, pessimistic, depressed and blaming the Superior, Troi and Buddhas, all will be lost. Those who have cultivated to the level of Upper Buddha will no longer undergo Exarank but the Testtra will remain.

Everyone needs to remember: According to the Law of Troi, cultivation is the duty of every Rough Man in life. It is not up to one’s like. In each incarnation, one should spend some time for cultivating to improve the Spiritual Ratio. In this way, for many incarnations, wisdom will be enlightened, man will progress to the true divine power.

Prof. Dich – Upper Buddha Van Van Quang