Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT GIÁP NGỌ KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNHxem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

 

 

Thống kê truy cập

3922781
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2740
8708
35907

Articles

Ep9- Who are Upper Buddhas?

1. Introduction

Until this year 2018, there are only 16 Upper Buddhas in the whole Universe.

Upper Buddhas are once those Rough Men on mankind bearing planets in the whole Universe who have attained enlightenment at the highest level called Upper Buddhas. They, being the highest Astral Men dwelling in the invisible space, are guiding human being (both Rough Men and Astral Men) in the whole Universe to practice their mind and develop their virtue toward Chan, Thien, Nhan (Truth, Goodness, Patience) day by day. Upper Buddhas are truly treasured  Astral Men in this Universe. This is a fact, a truth, and not a legend and must never be seen as superstition.

2. Level of Upper Buddhas

Astral Men called Buddha can be categorised into 3 levels, as follows:

+ Phat (Buddha (no concrete name), there are thousands of them.

Thuong Phat (High Buddha). Their names are such as Manjusri Bodhisattva, buddha name ROCA (meaning rose light); Samantabhadra Bodhisattva, Buddha name LOAVA (meaning resounding) or Dai Hai Bodhisattva, buddha name POVE, (meaning harmony), etc... There are hundreds of them; and

+ Duc Phat (Upper Buddha), there are only 16.

Figure 1 illustrates levels in the invisible/Heavenly space among which 3 levels called Duc Phat (Upper Buddhas), Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Upper Buddha) and Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha) who is the highest. 16 Duc Phat (Upper Buddhas) dwell in these three levels. Below Duc Phat (Upper Buddha) level, going counter clockwise, are the Thuong Phat (Higher Buddha) level (buddhas with names like Manjusri Bodhisattva, Samantabhadra Bodhisattva…), then Phat (Buddha (no concrete name). Farther below are La Han (Arhat) level, Kim Cuong Bo Tat (Colossus Bodhisattva) Level, Cao Tang (High Virtue-bonze) Level, Tien Than (Divinity) Level, Than Linh (Deity) Level and lastly De level which is the lowest where lay man’s astral will dwell when they die. These levels are classified in accordance with the subtleness of light in each level. In particular, De level has the subtleness of light at 10-11m, whilst the Tathāgata Founder Buddha has the subtleness of light at 10-32m, far more subtle than De level. Looking at these numbers in each level, one can see the respective spiritual power of them.

All Duc Phat (Upper Buddha) were once Rough Men from the five mankind bearing planets in Universe. (see alsoEp3- Order of Universe Operation)

     

        Figure 1.

This paper only discusses about Duc Phat (Upper Buddha).

3. Grade of Duc Phat (Upper Buddha)

In accordance with the instruction of Shakyamuni Buddha, Duc Phat (Upper Buddha) is further categorised into Thuong Ton (Highest/Top Revered) grade and 10 lower grades, from 1 to 10 with 10 as the highest. In particular, the existing 16 Duc Phat (Upper Buddha) are categorised as follows:

+ Thuong Ton (Highest/Top Revered) Buddha: there are 4 of them, categorised as below:

   Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha) is the highest, there is only one who is Shakyamuni, Buddha name LANTIG meaning charity. He was a Nepalese, a third prince of a king when he was living on Earth.

   Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha), there are 3 of them, who are:

+ Bhaiṣajyaguru, Buddha name BIROL meaning save the world , a Sri Lankan (a lay man- pharmacisr- who attained Buddhahood),

+ Cundi, Buddha name OLMO meaning goodness, a Burmese (a lay man who attained Buddhahood), and

+ Amitabha, Buddha name TAGOCOL meaning erudite, an Indian (province chief).

All Duc Phat Thuong Ton (Highest/Top Revered) Buddha had once led the Tam Bao/Three Jewels.

+ Duc Phat (Noble/Upper Buddha): there are 12 of them, categorised as below:

   Duc Phat (Upper Buddha) grade 10: there are 5 Buddha: 4 from planets Zoh and Hoph, the most and second civilised planet, and 1 from the Tzod- Earth;  The five mankind bearing planets in Universe distance from each other in million years of light.(see alsoEp4. Some information about Universe ).

     Maitreya, Buddha name ROPA meaning benevolent – an Indian (a lay man)

   Duc Phat (Upper Buddha) grade 9: there are 4: of them from Thiaooba 2 and the Earth  They are:

   Avalokiteśvara, Buddha name AOPNABA meaning charity– an Indian (who was the third princess of a king).

   Mahasthamaprapta, Buddha name BIGA meaning strength – a Burmese (who was the thirth prince of a king) , and 

(65 years ago these 2 Duc Phat have been honoured to grade 9).

   And 2 from planet Thiaooba don't be named here).

   Duc Phat (Upper Buddha) grade 8: there are 2 from Vietnamese ans 1 from planets Dhot:

   Buddha Dai Duc Pho, meaning high vertue – (a king of Tran dynasty). He was honoured to grade 8 Noble Buddha 2 years ago.

   Buddha Van Van Quang, meaning Bright clouds (a lay man, Prof. Dr., attained Buddhahood), who has recently been honoured to grade 8 Noble Buddha in June 2017.

There are no Duc Phat (Upper Buddha) of grade 7,6,5,3,2,1 in Universe now.

   Now you have learnt that all Duc Phat (Upper Buddha) were once real Rough Men who attained Buddhahood.

4- Leading the Tam Bao/Three Jewels

All Duc Phat Thuong Ton (Highest/Top Revered) Buddhas have once led the Three Jewels, in chronical order, as follows:

   Bhaiṣajyaguru Buddha, who was the first Leader the Three Jewels, 6632 years ago

   Cundi Buddha, succeeded 5132 years ago

   Amitabha Buddha, succeeded 3632 years ago

   Shakyamuni Buddha, has been leading the Three Jewels from 2132 years up to date.

5- Spiritual Power/Strength

    Spiritual Power of Duc Phat (Upper Buddha) is measured by the subtleness of their Astral’s light. The more subtle this light the more powerful their spirit is. In particular:

    The subtleness of  Shakyamuni Buddha’s Astral is about 10-32 m;

    Those of Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha) (Bhaiṣajyaguru Buddha, Amitabha Buddha, Cundi Buddha) is about 10-15 m

    Those of Duc Phat (Noble/Upper Buddha) is about 10-11.5 m

(The size of a nano, can’t be seen by eye, is about 10-9 m, i.e one billionth of a meter. So the subtleness of Duc Phat’s Astral (Upper Buddha) is far beyond the size of a nano).

6- Travelling Speed

In comparing with speed of light (about 300,000 km per second), the travelling speed of Duc Phat (Upper Buddha) are as follows:

    Shakyamuni Buddha can fly at speed 7.22 times greater than speed of light, or faster;

    Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha): 6.22 times greater than speed of light;

    Duc Phat (Upper Buddha): 5.22 times greater than speed of light

(Normal Astral Man flies at the speed of 1750km/second, equal 0.0059 speed of light)

7- Capability to access Universe information

Universe Information is combination of all information in the whole Universe. This information combination is stored at the frontier line of the Universe globe. Those who can reach this frontier line can access all information in Universe so can know everything.

    The capability to access Universe Information of Duc Phat (Upper Buddha) are as follows:

    Shakyamuni Buddha: 100%, so He knows everything;

    Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha): 90%

    Duc Phat (Upper Buddha): 80%

8- Operation of Duc Phat (Upper) Buddha

    In the invisible space, Duc Phat (Noble/Upper Buddha) operates in Councils (see alsoEp3- Order of Universe Operation). In particular:

The Highest Universe Council – HUC (Troi name is FOGHI): is the standing authority of Troi, lying at the center of Universe. (Troi is the supreme organ of Universe, creating Universe and man – both Rough Man and Astral Man). All Duc Phat (Upper Buddha) are members of this Council. Shakyamuni Buddha is the Chair of this Council and Mahasthamaprapta Buddha is the Standing Member. (see alsoEp1- What is Troi?).

Committees under this Council: all Duc Phat Thuong Ton (Highest/Top Revered Buddha) are leader of each Committee under this HUC. Duc Phat (Upper Buddha) are members of each Committee and also head the Sub-committees (under these Committees).

 

Notes:

All Duc Phat (Upper Buddha) must be honoured by the HUC, cannot be self-honoured.

 

Duc Phat (Upper Buddha) operates with effect on the whole Universe, including 5 mankind bearing planet, not only this Earth.

Prof. Dich