Các Bài viết T

Tìm đọc các bài đã viết:

 

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EMxem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO?xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?xem tiếp... 

Bài 6: PHÙ CẦU TÀIxem tiếp...

 

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ? xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNHxem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm 

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬTxem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CONxem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNGxem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN QUẢxem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON    

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG 

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO?

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 87- Thêm một Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

 

Thống kê truy cập

5739915
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
147
2564
19819

Articles

Epb3- How to treat Autism?

 

          Caution: 100% of people with autism have karmic debt.            

                        Their diseases can be fully treated only by releasing karma. 

1- What is autism? 

It’s defined in medicine that autism is a “pervasive developed disorder” (or Autism Spectrum Disorder- ASD), causing decrease in function of a person’s activity. This definition gives only clinical sign, but not reveals nature of the disease. 

    People with autism are often gaunt and pale, glacial, don’t like to contact with surrounding persons, afraid to have eye contact with other people. Children with autism are slow in speaking and in awareness, eat little, have difficulty to sleep, often snivel at night, have some unusual behaviors, not behave like normal children, such as to speak alone, to dance alone etc. Children may start having autism at the age as early as 2 or 3. 

 

Autism by nature is a disease of Karmic debt. This is the root cause of this disease. Releasing karmic debt from patients is the only right method of treatment of autism, and then the patients can recover. The World Health Organization - WHO does not consider Autism as a disease because they haven’t understood what it is. It does not mean autism is not a disease. It is a karmic disease, and it must be treated by releasing karmic debt.  

2- What is karmic disease? 

    It is an invisible disease, relating to  the patient’s crimes committed in this incarnation or in their previous ones. Now they are being punished by the Law of Cause and Effect. This punishment comes to them automatically, no one decides it. We can say that karmic disease is a disease due to being punished.

    The karmic diseases are categorised into two kinds: disease due to repayment of karmic debt and disease due to punishment. The disease of repayment of karmic debt relates to the original astral of the patient dwelling in invisible space (the Astral occupying their body is only a copy). The disease of punishment relates to physical body of existing patient. 

The disease of repayment of karmic debt is the disease due to the patient’s original Astral is being imprisoned in hell in invisible space (we cannot see this hell with naked eyes but those with their divine (third) eye activated can see it). The patients are repaying crimes committed in their previous incarnations. It is called they are repaying karmic debt. They are being punished by the Law of cause and effect. The punishment here is to give so many diseases that cannot be treated. The committed crimes may be: murder, murder for robbery, stealing, beating others ruthlessly, oppressing other persons, destroying pagoda… With small offence, for example stealing worship objects or destroying pagoda under other’s command, the Astral of guilty person will be imprisoned without any fetter. A murderer of 1- 2 persons, his Astral will be imprisoned with his legs chained; murder of 3- 4 persons - imprisoned with one leg fettered to the ground; murder of more than 4 persons- imprisoned with both legs fettered to ground; Genocide (as Hitler…) - imprisoned in steel cage. Method of treatment of this disease is to release karmic debt from patients by asking for delay of repayment of karmic debt (if the crime is serious) or asking for forgiveness offence/crime (if it is not serious). The karmic debt is released means the invisible disease is treated successfully first. Then other visible diseases will be treated, if any. 

The disease of punishment relating to crimes committed in previous incarnations or even in this incarnation. At present the criminal is being punished by someone from invisible space. The committed crimes may be stealing worship objects, slandering deity, destroying incense-burner or dirtying it, etc. The punishment is made by any deity such as the deity of a village communal house, Lord in pagoda, earth deity etc,. The punishment here is to cause disease in any part of body that cannot be treated. For example, to put 1- 2 photogenic tumors in the head to make criminal hysterical, or to put photogenic tumors in throat that makes the criminal cannot speak or have cough etc. The method of treatment of this disease is to release punishment. It means to repent on the crime to the deity to beg for forgiveness. After the crime is forgiven, all photogenic tumors will be removed, and the disease will disappear. 

    Thus, as the autism is a karmic debt, we should treat autism by releasing the two above invisible diseases, but not by medicines or by physical therapy.

Attention: The methods of treatment of autism by using medicines, physical therapy, learning in special classes are all unhelpful and cannot treat the diseases. It has been proven! 

3- How to treat autism? 

-           First of all, the people with autism should find a person with capability to examine if they have invisible diseases like disease of repaying karmic debt or disease of punishment. If any, these diseases should be released. For release of karmic debt the patient must go to pagoda to repent in front of Troi and Buddha for delay of repayment of karmic debt. For release of punishment they should come to the place, where they had committed crime (for example the village communal house, where they had stolen worship objects), to repent on the crime to the deity to ask for forgiveness. All rituals for releasing karmic debt or punishment should be made in serious manners.  

Attention: No psychic can do this work of release. 

-           After releasing of invisible diseases, it should be examined for visible diseases in body. If any, to treat them by using medicines.

  The above steps of treatment of diseases show that invisible diseases should be treated first, followed by visible ones.

Note: Autism should be treated as soon as possible. If the treatment is done too late, when patient's vitality exhausted, the patient cannot be saved from disease.

4- Some autism patients have been treated diseases successfully

 

Below are only some examples among many autism patients who have been treated successfully in accordance with the method mentioned above, for reference.

Young Man of 17 ages, Bac Ninh 

    The patient is gaunt and pale, very tired, glacial, don’t like to contact with other people. He stopped attending school from grade 9, and wandering sometimes. Examination shows that he is on repayment of karmic debt, because in 2 incarnation before the existing one he was a leader of a gang of thieves that had killed 3 persons for robbery. His original Astral is imprisoned in Dark Hell 3 in invisible space with his left leg fettered to ground. The form of punishment for him in this life is to put more than 130 God wraiths and 800 thousands God insects from invisible space (these do not exit on Earth) in his body so that these dry up his vitality and cause him autism disease.

    After going to a pagoda to repent by himself to God and Buddha asking for delay in repayment of karmic debt, he has been accepted for delay for next 2 incarnations. (Karmic debt can only be delayed, but never can be forgiven or removed. Karmic debt must be repaid, and repaid completely). The purpose of repaying karmic debt is to have a healthy body to live honestly and build up Virtue, then use Virtues to repay Karmic Debt. It’s not for fun.

    After praying in a pagoda for repentance, all God wraiths and insects were removed from his body. He became healthy, active, jolly, open and friendly to other people. He can go back to school and now studying in the university. Later on, he had one tumor with diameter 21mm in his stomach. After drinking the ash of talismans for treating tumor for 12 days, the tumor disappeared, and he fully recovered. 

Boy of 5 ages, HCM city 

    He cannot speak, but his health is not bad. Doctors in hospital concluded that he has autism. Examination shows that he had killed 3 persons for robbery in 2 incarnations before the existing one. Now he is repaying his karmic debt. There are more than 130 God wraiths and 700 thousand insects in his body. They are day by day drying up his vitality.

    The boy was accompanied by his parents to a pagoda for repentance by himself to God and Buddha to ask for delay in repaying karmic debt. He was accepted for delay of repaying karmic debt for next 2 incarnations. All God wraiths and insects were removed from him. He became active and jolly as a normal boy and can say some simple word as grandpa, grandma, mama. It makes all family members very happy. After one week, he revisited the author and could speak some sentences. No word to describe how happy his parents are. He has no visible disease.  

Boy of 3 ages, Binh Thuan province 

    He has slight hysteria and cannot speak. Doctors concluded that he has autism. Examination shows that one deity of communal house in Bac Kan province has punished him because in 2 incarnations before the existing one he had stolen 2 candle stands and money in offerings’ trays in this communal house. The form of punishment here is to put 3 photogenic tumors in his throat, that makes the criminal cannot speak.

    His parents had taken him to the communal house to show repentance to the deity of the house and to compensate with money for things he had stolen before. His crime was forgiven, and all 3 photogenic tumors were removed from his throat. He could speak immediately some simple words as grandpa, grandma, mama, though still with difficulty… He is healthy, has no visible disease.

Little girl of 2.5 ages, Hanoi 

    She has hysteria and cannot speak. Doctors conclude that she has autism. In fact she has 2 photogenic tumors placed into her forehead. It is the punishment by a deity of a communal house in Bac Giang province, because in the 2 incarnations before the existing one, she had come to communal house to steal money from offerings’ trays. She had stolen money 8 times, every time from 9 trays, every tray one note.

    The author asked the deity of the House allow her to return to the communal house for repentance and compensating money stolen, but he didn’t agree, because the time of punishment is too short, not enough yet. She needs to wait for a few years to come back for repentance. 

Boy of 6 ages, Hanoi 

    He has hysteria, speaks with difficulty, and wet his bed every night. Doctors concluded that he has autism and have treated to him for some years with medicines, but without any result. In fact he is repaying karmic debt, because in 2 incarnations before this one he was a thief (since 9 year old) and had killed 3 persons for robbery. There more than 140 God wraiths and 900 thousand God insects placed in his body. They are day by day taking away his vitality.

    His parents had taken him to a pagoda for repentance by himself to God and Buddha, asking for delay in repaying karmic debt. He was accepted for delay of repaying karmic debt for next 2 incarnations. It means he has 2 incarnations to live honestly and build up virtue to repay for committed crime.

    After praying in pagoda, all God wraiths and insects were removed from his body. He became a normal active boy, speaks better and stop wetting at night. Examining his body shows that he has visible disease.

Remember: + Autism is a real disease. It can be treated effectively by releasing karmic debt. This is a scientific method of treatment reflecting the rules of Universe, not a superstition. 

 

                  + Only autism people, by themselves, can release karmic disease from their body. No one can do it for them. If they refuse to do this work, the karmic disease cannot be treated. 

        

Prof. Dich