PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5900280
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
797
3514
21410

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

Hỏi: Xin GS cho biết, tôi muốn thờ Đức Phật thì phải làm những gì?

         Nguyễn Hữu Ánh, Hà Nội.

Trả lời: Người muốn thờ Phật cần phải làm những việc sau đây thì bàn thờ mới linh:

1- Xin ý kiến Đức Phật

    Bạn muốn thờ Đức Phật (ĐP) thì phải hỏi xem được thờ ĐP nào, rồi mới bốc bát hương và lập bàn thờ. Bạn không thể tự tiện chọn thờ Phật mà mình muốn như vốn lâu nay người đời đang làm. Thờ Phật không dễ như thế. Phải hiểu rằng mình được phép thờ Đức Phật nào.

    Cách hỏi: Bạn lên chùa, đem cái đĩa với 2 đồng xu xin Âm Dương (có ở Ban Đức Ông) đặt trước Phật điện rồi kính bái ĐP để hỏi ý kiến: Bạn xưng danh họ và tên, năm sinh, nơi ở, định thờ ĐP tại ngôi nhà nào, ở đâu. Sau đó xin ĐP cho biết, con có thể được thờ ĐP nào sau đây. Nếu đồng ý thì cho con xin 1 xấp 1 ngửa. Nếu không đồng ý thì cho 2 xấp:

    + ĐP TCMNi

    + ĐP Lưu Ly

    + ĐP Chuẩn Đề

    + ĐP ADIDA

    + ĐP DI Lặc

    + ĐP Quan Thế ÂM

    + ĐP Đại Thế Chí.

    Rồi bạn xưng danh từng ĐP nêu trên (thờ đều tốt như nhau) và xin Âm Dương từng người một. Bạn cầu xong thì xóc 2 đồng xu trong lòng bào tay vài cái rồi buông cho xu rơi tự do từ trên cao khoảng 15 cm xuống đĩa. Nếu gặp 2 ngửa thì phải cầu xin lại. Nếu được 1 xấp 1 ngửa thì bạn cảm ơn rồi chuẩn bị bốc bát hương. Nếu 2 xấp thì bạn chuyển hỏi tên ĐP khác. Nếu qua cả 7 ĐP mà đều gặp 2 xấp cả thì có nghĩa là bạn chưa có duyên thờ ĐP.

    Chú ý tất cả 7 ĐP này đều gọi là Đức Phật, không được gọi các ngài là Bồ Tát (Không gọi: Di Lặc Bồ Tát, QTA Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát, mà phải gọi là ĐP Di Lặc, ĐP QTA và ĐP ĐTC).

2- Lập bàn thờ

    - Bàn thờ Phật có thể đặt chung với bàn thờ Gia tiên, hoặc đặt riêng theo hướng nào cũng được. (Chỉ có bàn thờ Thần linh và Gia tiên mới phải chọn hướng theo tuổi chủ nhà). Khi bạn đặt bàn thờ Phật chung với Gia tiên thì có thể chia chiều dài mặt bàn thờ thành 2 khu: Khu thờ Phật và khu thờ Thần linh và Gia tiên. Trong đó khu thờ Phật cần phải cao hơn khụ Gia tiên 10- 15cm (Hình 1). Làm thế này có ưu điểm là đồ lễ chay hay mặn được rành rõ ở mỗi ban thờ:Ban thờ Phật đặt lễ chay, ban Gia tiên có thể các chay lẫn mặn. Và bạn đứng 1 chỗ mà vái được cả 2 ban.

    - Bàn thờ Phật hay Gia tiên đều phải đặt tại góc tụ tài. Góc tụ tài được xác định cho từng phòng theo nguyên tắc ghi ở Hình 2. Trong góc tụ tài không được có cửa số hoặc cửa thoát Khí.

    - Kích thước bàn thờ không cần lấy theo thước Lỗ Ban, cứ lấy chia hết cho 3 là được (thì dụ cao 1,2m, rộng 0,69m, dài 1,5m là đều chia hết cho 3).

   

 

 

 

 

                      Hình 1                                                 Hình 2      

3- Bốc bát hương và khai quang tượng Đức Phật

    Phải có bát hương và tượng hoặc tranh Phật đặt trên bàn thờ để thờ. Người bốc bát hương phải mời được ĐP nhập bát hương và nhập tượng hoặc tranh Phật thì mới linh ứng. Muốn vậy, người bốc cần có năng lượng cao, tương đương với hàm Cao Tăng Bồ Tát (cỡ Đường tăng đi lấy Kinh trong truyện Tây Du Ký) trở lên. Bạn cần tìm nhờ đến những người này. Các nhà sư ở chùa hầu hết không đạt hàm này, nên chỉ có thể mời được ĐP nhập bát hương thôi. Tuy nhiên, thờ Phật cứ có bát hương linh là được rồi. Trong trường hợp ĐP không nhập tượng hoặc tranh thì cũng cứ thờ cả tượng hoặc tranh Phật, không sao cả.

    Bạn cần hiểuCao Tăng BT là hàm ở cõi Trời, do ĐP gia phong, thứ tự từ thấp lên cao là: Đế (là dân thường ở cõi Trời), Thần linh (ta đang thờ ở nhà), Tiên Thần (cỡ Đức Ông ở chùa hoặc Đức Thành hoàng đình làng), Cao Tăng BT (cõ Đường tăng đi lấy Kinh), Kim Cương BT (ông Hộ pháp ở chùa), La Hán, Phật (không danh tính), Thượng Phật (thí dụ: Văn Thù Phổ Hiền BT...), Đức Phật. Ở đây không có nghĩa là sư bác, sư thầy hay thượng tọa hay hòa thượng. Có khi Hòa thượng nhưng hàm ở cõi Trời chỉ cỡ cung Đế hoặc Thần linh thôi, thấp hơn Cao Tăng BT rất nhiều. Hòa thượng hay thượng tọa là hàm do Hội Phật giáo phong theo phương pháp cứ sau mấy năm tu Phật lại lên một bậc. Đức Phật không gia phong chuyện này.

4- Tụng kinh niệm Phật trước bàn thờ Phật tại gia

    Bạn không cần thắp hương bàn thờ Phật hàng ngày. Vào các ngày rằm mồng 1 và các ngày lễ Tết bạn thắp hương và tụng niệm danh Phật. Bạn không cần tụng Kinh Phật hàng ngày (kể cả ở chùa). Cứ tụng niệm danh Phật là đủ rồi. Bạn thờ Phật nào thì cũng là thờ đủ 9 Đức Phật người Trái Đất, nên khi tụng niệm bạn cần tụng đủ danh 9 Đức Phật (xemBài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI? ). Bạn dùng chuông mõ niệm tụng danh từng Đức Phật. Cứ mối tiếng chuông niệm một danh Phật. Rồi tụng danh từng Đức Phật theo nhịp tiếng mõ.

4- Những người sau đây không thể thờ Đức Phật

- Tâm phỉ báng Đạo Phật;

- Hoạt động phá hoại đạo Phật;

- Thờ Phật vì tham vọng chứ không có tâm kính Phật;

- Đang phải trả Nghiệp vì từng mắc trọng tội từ những kiếp trước;

- Hoạt động giúp ngoại bang chống lại tổ quốc;

- Phạm tội giết người, cướp của giết người;

- Thường xuyên cướp của;

- Phá chùa đình đền miếu;

- Đập tượng Phật Thánh Thần;

- Phá hại nghiêm trọng môi trường sinh thái;

- Đang làm ô uế chùa;

- Ăn cắp tượng Phật;

- Ăn cắp tiền lễ, đồ thờ ở nơi thờ cúng;

- Thường xuyên ăn cắp tiền và tài sản công và tư;

- Thường xuyên hành hạ người khác;

- Giết súc vật một cách giã man;

- Tham ô tham nhũng;

- Buôn gian bán lậu;

- Làm hàng giả để lừa dối kiếm lời;

- Kinh doanh nghĩa trang để làm giàu;

- Buôn thần bán thánh mê tín dị đoan;

- Làm bùa ngải hại người khác (cho dù không thể làm được!);

 

- Sống bất hiếu với cha mẹ.

 

    GSĐích

 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM