PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5880740
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1870
3106
18952

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

 NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

  ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO? 

 Hỏi: Xin GS cho biết vũ trụ có quản người Trời và người Trần không?

        Một số bạn đọc.

Trả lời: Người Trời và người Trần đều được vũ trụ có hình thức quản chặt              chẽ. Cụ thể như sau:

1- Người Trần chịu sự quản lý ở cõi Trần

    Người Trần nói ở đây là loài người trên Trái đất này, không kể là người trần ở các hành tinh khác. Dân số trên Trái đất đạt khoảng 7,3 tỷ người vào đầu năm 2016, có giới tính nam nữ. Người Trần được quản lý theo khu vực địa lý. Toàn bộ người Trần được các quốc gia trên Trái đất quản lý theo Quốc tịch, không sót một người nào. Mọi người Trần đều được tự do làm ăn sinh sống theo pháp luật của nước mình và của quốc tế. Nhưng nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu quản lý dưới hình thức bị giam giữ để giáo dục. Việc quản lý theo Quốc tịch là một áp chế đối với quyền tự do đi lại của mọi người, và không động viên họ phấn đấu vươn lên. Muốn động viên họ tiến bộ thì phải dùng thêm một chính sách khác, thí dụ chính sách về động viên khen thưởng kỷ luật. Cứ mỗi một việc quản lý con người lại có một chính sách áp chế. Người Trần do đó chỉ được làm việc và đi lại trong một khuôn phép nhất định. Việc này dẫn đến người Trần có khuynh hướng tìm cách sống lách luật để được tụ do hơn, và rất dễ tranh cướp để được quyền lợi.

    Tất cả những vấn đề này mọi người chúng ta, ai cũng đã biết.

2- Người Trời chịu sự quản lý ở cõi Trời

    Cõi Trời là cõi vô hình. Người Trời là người tồn tại dưới dạng Khí có hình người và không có giới tính. Người Trời ở đây là tính ở cõi Trời toàn vũ trụ. Người Trời chịu sự quản lý của vũ trụ theo cung hàm độ mịn ánh sáng (tức là độ thanh nhẹ của Linh hồn), thể hiện theo sơ đồ Hình 1. Trong Hình này ta thấy cõi Trời không phân theo địa lý, mà phân ra theo cung hàm độ mịn ánh sáng. Người Trần bình thường chết về cung Đế, với độ mịnh ánh sáng là 10­-9 ÷ -11m. Qua nhiều kiếp đời tu luyện thì lên được đến cung Thần Linh, với độ mịn ánh sáng là 10­-12 ÷ -19m. Cứ như vậy tu luyện dần qua rất nhiều kiếp nữa lên đến cung Tiên Thần, rồi Cao tăng Bồ Tát, rồi đến Kim Cương Bồ tát... cho đến cung Phật Tổ Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với độ mịn ánh sáng là 10­ - 32tr.m, là hàm cao nhất trong vũ trụ. Càng tiền lên theo chiều Kim đồng hồ thì độ mịn ánh sáng càng nhỏ, linh hồn càng thánh thiện, sức mạnh vô hình càng cao. Người Trời có độ mịn ánh sáng tương ứng với cung nào thì tự động về cung đó, mà không thể lên được cung cao hơn. Cho nên việc quản lý người Trời được diến tiến hoàn toàn tự động, không cần phải có một áp lực nào. Nếu tu luyện tốt thì dần dần sẽ lên được cung cao hơn. Ngược lại, nếu bị vi phạm luật vũ trụ thì bị rơi xuống cung hàm thấp hơn. Người Trời phạm luật thì tùy theo tội nặng nhẹ mà có thể bị giam vào các cung thuộc cõi ngục (Hình 1). Người Trần vi phạm luật vũ trụ thì khi chết Linh hồn cũng bị giam vào cõi ngục này. Chừng nào trả hết tội thì được ra khỏi ngục, về lại cung Đế. Việc quản lý này ở cõi Trời động viên mọi người Trời tu luyện để lên được tầng cao, rất trật tự, mà không ai có thể tranh chấp với ai. Họ trở lên sống bác ái cùng nhau.

    

                             Hinh 1

3- Người Trần còn chịu sự quản lý của cõi Trời

    Vì mỗi người Trần đều có một thân xác do cha mẹ sinh ra, và một Linh hồnlà một người Trời nhập vào. Do cái lưỡng tính này của người Trần, nên họ cũng phải chịu sự lưỡng quản, tức là bị quản ở cả cõi Trần và cõi Trời.

Vậy cõi Trời quản người Trần thế nào?

    Người Trời quản người Trần theo vùng địa lý của mỗi nước. Thực chất là quản lý cái người Trời trong thân xác người Trần. Các vị La Hán ở cõi Trời được giao lo việc quản lý này. Một nước có đến trên 10 triệu dân sẽ do một vị hàm La Hán ở cõi Trời quản theo bản danh sách người Trời lưu giữ ở cõi Trời, trước khi cho về đầu thai làm người Trần. Nếu một nước không đủ 10 triệu dân thì nhập một số nước vào thành một khu vực do một vị La Hán quản. Một nước có quá đông dân cư có thể được phân thành một số khu vực (có thể một số Bang hay Tỉnh, Thành phố chẳng hạn) do một số vị La Hán quản. Vì vậy mới có tình trạng hầu hết người Trời về Trần đầu thai kiếp sau thì lại về chốn cũ (vì do vị La Hán đang quản chỉ định về). Rất ít khi gặp người nước này kiếp sau lại thành dân nước khác. Còn về đầu thai vào bào thai nào, con cháu dòng họ nào là tự diễn tiến theo Luật Nhân Quả trên cơ sở công tội của những kiếp trước, chứ vị La Hán quản lý không quyết định việc này.

4- Người Trời về đầu thai ở cõi Trần thế nào?

    Ta đã biết, người Trần gồm có một Thân xác và một Linh hồn, là một Người Trời, về nhập vào ta từ khi ta còn là cái bào thai trong bụng mẹ. Trên Hinh 1, tất cả người Trời ở các cung từ Kim Cương BT trở xuống thì đều buộc phải liên tục về cõi Trần để tu luyện, hết kiếp đời này đến kiếp đời khác. Còn từ cung La Hán trở lên thì tùy họ có thể về Trần hoặc không về, hoặc cũng có khi họ được vũ trụ cử về giúp cõi Trần.

Vậy con đường người Trời về Trần làm người Trần như thế nào?

Dưới đây là sơ đồ 12 bước người Trời về đầu thai làm người Trần:

    Người Trời A ==>(1) Lưu danh sách ở cõi Trời.

    ==>(2) Thu hết thông tin kiếp trước, tạm giữ năng lượng hiện có.

    ==> (3) Thu nhỏ lại.  ==> (4) Nhập vào bào thai

    ==>(5) Sinh ra đứa trẻ  ==> (6) Lớn lên ==>(7) Già ==>(8) Chết

    ==>(9) Về lại cõi Trời gặp Thánh Địa Tạng

    ==>(10) Nhập vào danh sách đã lưu+ nhận lại năng lượng đã lưu.

    ==>(11) Thành người Trời A’

    ==>(12) Về định cư ở một cung thuộc cõi Trời.

    Lấy thí dụ cụ thểMột người Trời A về Trần đầu thai kiếp sau, cần phải qua các bước như sau: (1)Trước tiên người này được lưu vào danh sách lưu trữ ở cõi Trời; (2) Sau đó bị thu giữ hết mọi thông tin về kiếp trước và tạm giữ lại năng lượng tâm linh hiện có; (3) Rồi được thu nhỏ cỡ một tế bào; (4) Tế bào này về nhập vào bào thai trong bụng một người mẹ. Nhập vào đâu, con cháu dòng họ nào là do Luật Nhân Quả quyết định; (5) Rồi lớn dần lên theo bào thai, và sinh ra một đứa trẻ; (6) Đứa trẻ lớn lên thành người lớn; (7) Già đi; (8 Rồi chết; (9) Linh hồn về lại cõi Trời gặp Thánh Địa tạng để xét công tội kiếp đã qua; (10) Sau 49 ngày thì được nhập vào danh sách cũ và nhận lại năng lượng tâm linh tạm giữ; (11) Để thành một người Trời A’, vẫn là Linh hồn A, chỉ khác là năng lượng tâm linh lúc này cao hơn hay thấp hơn trước đây mà thôi. Nếu kiếp vừa rồi sống thiện thì nay năng lượng cao lên, nếu sống ác thì giảm đi; (12) Cuối cùng về định cư ở một cung nào đó trong cõi vô hình, tùy theo công tội kiếp trước. Đến đây kết thúc một kiếp luân hồi. Tiếp tục tu luyện ở cõi Trời, chờ ngày về đầu thai kiếp khác.

    Cứ như vậy, luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Mọi người Trời có hàm từ cung Kim Cương Bồ Tát trở xuống đều buộc phải trải qua quy trình luân hồi này. Khi đã đạt tới hàm La Hán trở lên thì mới hết luân hồi, và tồn tại trên cõi Trời. Còn họ có về Trần đầu thai tiếp hay không là tùy ý muốn của họ. Vậy bạn thấy đấy, càng sớm đến hàm La Hán càng tốt. Con đường để đạt được như vậy chỉ có là Tu luyện hết kiếp đời này đến kiếp đời khác, bạn không thể làm khác được. Không chịu tu luyện để lên tầng cao hơn thì bạn cứ mãi mãi là người trời tồn tại ở cung thấp hiện tại của bạn. Vậy thôi. Muốn tu luyện nhanh thì nhất thiết bạn phải sống thiện. Bạn mà phạm tội như: giết người, cướp của giết người, phá chùa đình đền, tham ô tham nhũng, giết súc vật giac man, diệt chủng súc vật, hủy diệt môi trường tự nhiên v.v... thì ngoài việc bị trị tội ở cõi Trần theo Pháp luật, khi chết Linh hồn về Trời sẽ còn bị giam vào trong ngục đấy (xem KG cõi Ngục ở

Hình 1).

    Vậy có thơ rằng:

    Tu Tâm tích Đức lẽ ở đời,

    Được sẽ luôn nhiều, Mất ít thôi.

    Luân hồi diễn tiếp đời kiếp kiếp,

    Sẽ đến tầng cao ở cõi Trời.

    Sống Thiện là ta giúp mọi người!

 

 GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM