PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1:  Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=15pJfzJK0Modbz_TPLJtnc80GknAIXWi2

 

2. Book 2: Troi, Buddhas & Emperors- Life and works

 https://drive.google.com/open?id=12eUEzO_ilhH8UyY86JR_y2Cksy-ek7d8

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- Đức Phật Đại Thế Chí 

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP6- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

 DP7- Đức Phật Văn Thù

DP7-8 Upper Buddha Van Thu ^ Pho Hien

DP8- ĐP Phổ Hiền

DP9- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

6965371
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1516
3002
22482

TRANG CHỦ

             

                VŨ TRỤ CÓ BAO NHIÊU ĐỨC PHẬT?

                    English versionUpper Buddhas of Univese?

 1. Đức Phật là ai?

    Đức Phật (ĐP) là những người Trời ở hàm cao sang trong vũ trụ. Quá trình hiển lộ hoặc biến mất của các Đức Phật trong lịch sử vũ trụ luôn biến động không ngừng, không phải cứ cố định một số vị như loài người lâu nay vẫn hiểu và thờ phụng. Đức Phật là những người Trời chân quý được Đấng Thượng Trời sắc phong bằng một Sắc lệnh của Ngài. Không ai có thể tự phong. Khi một ĐP được sắc phong thì ta nói là vũ trụ đã hiển lộ thêm 1 Đức Phật. Thường Đấng Thượng Trời chọn các Thượng Phật bậc 8 trở lên có nhiều cống hiến đóng góp vào quá trình phát triển của vũ trụ. (Thượng Phật có 9 bậc, từ 1 đến 9, bậc 9 cao nhất). Trong vũ trụ hiện có khoảng trên dưới 800 ngàn Thượng Phật, và có khoảng trên 80 ngàn Thượng Phật bậc 8 trở lên đủ để là ứng viên xem xét hàm Đức Phật hàng năm. Không nhất thiết định kỳ thời gian sắc phong một ĐP. Cứ đạt đủ tiêu chuẩn là Trời sắc phong. Có khi hàng ngàn năm mới có thêm 1 ĐP. Cũng có khi sắc phong một năm 1- 2 ĐP.

    Đức Phật hiển lộ ở cả 5 hành tinh có người trong vũ trụ, chứ không phải chỉ có ở Trái Đất (xem thêmBài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ). Mọi ĐP sau khi được sắc phong từ ĐP cấp 1 đến ĐP cấp 10 thì đều về làm việc trong Hội đồng vũ trụ Thượng Đỉnh, có tên Trời là Hội đồng FOGHY, và là ủy viên chính thức của Hội đồng này. Hội đồng FOGHY là cơ quan Thường trực của Thượng Trời, hoạt động chi phối toàn vũ trụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đấng Thương Trời Trưởng.

    Đã là có sắc phong thì có lên có xuống chứ không thể cố định. Ai có công xứng đáng thì được sắc phong. Ai phạm lỗi hoặc phạm tội thì bị tước bỏ danh Đức Phật. Điều này là phù hợp với quy luật phát triển khách quan của vũ trụ. Ta không nên thần thánh hóa các ĐP như là những người Trời luôn trong suột không có vẩn đục như lâu nay loài người vẫn quan niệm.

2. Lịch sử hiển lộ các Đức Phật

    Trong vũ trụ đã từng hiển lộ tất cả ĐP theo thời gian như trong Bảng 1.

   Bảng 1   

Thứ tự hiển lộ

   Phật danh/ Hành tinh

Năm hiển lộ/ hàm Đức Phật khi hiển lộ

1

AOGI GAL/ Hoph

Cách đây 66 ngàn năm/ĐP4

2

GALA LIV/ Hoph

Cách đây 60 ngàn năm/ĐP4

3

GA LI/ Thiooba

Cách đây 28 ngàn năm/ĐP4

4

HIL GAL/ Zoh

Cách đây 16 ngàn năm/ĐP4

5

GAL HIV/ Zoh

Cách đây 12 ngàn năm/ĐP3

6

HA LA/ Dhot

7568 TCN /ĐP3

7

HIGHA LAN / Zoh

5982 TCN/ĐP4

8

GA LA/ Thiaooba

2018/ĐP4

9

Lưu Ly- BIROL/ Tzod

4765 TCN/ ĐP3

10

Chuẩn Đề- OLMO/ Tzod

2108 TCN/ĐP4

11

Adida- TAGOCOL/ Tzod

1079 TCN/ ĐP4

12

TCMNi- LANTIG/ Tzod

143 TCN/ĐP4

13

Đại Thế Chí- BIGA/ Tzod

108 TCN/ĐP4

14

QTA- AOPNABA/ Tzod

1854/ ĐP3

15

Di Lặc- ROPA/ Tzod

1872/ ĐP4

16

Đại Đức Phổ/ Tzod

1958/ ĐP4

17

VẠN VÂN QUANG/Tzod

 (HUGO HAMA)

2017/ ĐP4

18

Văn Thù- HABA CA/ Tzod

1/2020/ ĐP4

19

Phổ Hiền- LAFA HA/ Tzod

1/2020/ ĐP3

    Qua Bảng 1 ta thầy sau 64 tỷ năm hình thành, vũ trụ mới hiển lộ được 19 Đức Phật. Đủ thầy các ĐP quý biết nhường nào. Tuy nhiên không phải thế mãi.

3. Đức Phật hiện có

    Trong quá trình vũ trụ vận hành và phát triển đã hình thành 2 loại hình Tạo phảnTà đạo chống lại Đạo Phật. Bọn Tạo phản và Tà Đạo liên tục lôi kéo các ĐP quay lưng lại với Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY. Và, do thiếu rèn luyện thân tâm liên tục, đã có 6 Đức Phật bị sa ngã, ngấm ngầm theo chúng, bị Đấng Thượng Trời ra Sắc lệnh thu hồi mọi danh Phật (từ Phật không danh tính, đến Thượng Phật, đến Đức Phật), không còn là Đức Phật nữa. Trong đó có 2 vị phạm trọng tội bị xử tiêu hủy, 2 vị giam ngục tối và 2 vị bị thu hồi mọi danh Phật, giáng hàm xuống còn La Hán, đưa về cung La Hán cho tu luyện lại. 

    Bảng 2 là Phật danh các Đức Phật hiện có đến 2/2020.

Bảng 2

 PHẬT DANH CÁC ĐỨC PHẬT

Đến 2/2020 vũ trụ có 13 Đức Phật sau đây:

  5 ĐP người Trái đất

 

- ĐP Chuần Đề, T.T

(OLMOThánh Thiện, Myanma)

- ĐP Thích Ca Mâu Ni, T.T

(LANTIG- Rộng mở, người Nepal

- ĐP Vạn Vân Quang-

  Hugo Hama, T.T

(Mây sáng, người Vietnam)

- ĐP Đại Thế Chí, C10

(BIGA- sức mạnh, người Myanma

- ĐP Quan Thế ÂM, C8

( Aopnaba- Từ tâm, người India

 

Chú thích:

T.T- ĐP Thượng tôn

C9, C10- ĐP cấp 9, cấp 10

HT- Hành tinh. Earth- Trái đất.

 

 

8 ĐP người các hành tinh khác

- ĐP Higha Lan, C10

(Mở rộng- HT Zoh)

- ĐP Gal Hiv, C10

(Trí huệ, HT. Zoh)

- ĐP Hil Gal, C10

(Lớn mạnh, HT. Zoh

- ĐP Ga Li, C9

( Tươi sáng, HT. Thiaooba

- ĐP Aogi Gal, C9- 

(Dũng mãnh, HT. Hoph

- ĐP Gala Liv, C9

(Vui vẻ, HT. Hoph

- ĐP Ha La, C9

(Hùng cường, HT. Dhot

Ga La, C4

(Nhân ái), HT.Thiaooba

 

    Sơ đồ 5 hành tinh có người

Chú thích: 

+ ĐP Thượng Tôn cao hơn ĐP cấp 10. Các ĐP Thượng tôn đã từng thay nhau Chủ trì Thường trụ Tam Bảo FOGHY, nay gọi là Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY. Hiện tại là ĐP TCMNi đang trong nhiệm kỳ 2.

+ Không phải chỉ có Hội đồng FOGHY mới có các ĐP. Trong 64 cơ quan Thượng Trời trong vũ trụ có khoảng trên 100 người Trời đạt hàm Đức Phật, nhưng không gọi là ĐP. Chức năng hoạt động của Trời là sản sinh ra vũ trụ (các hành tinh) và con người (cả người Trời và người Trần). Còn chức năng của Hội đồng FOGHY là duy trì thực thi Luật Trời và giáo dục đức Chân Thiện Nhẫn.

+ ĐP Vạn Vân Quang, người Việt Nam, gốc là người hành tinh Hoph, (có nền văn minh cao thứ 2 trong vũ trụ). Ngài được Trời Thượng quyền cử về đầu thai làm người Trần ở Trái Đất trong 2 kiếp là kiếp trước và kiếp này, và đã tu thành ĐP Thượng Tôn còn đang sống. Ngài có 2 Phật danh là Vạn Vân Quang theo tiếng quê Ngài ở Trái đất và Hugo Hama theo tiếng quê Ngài ở hành tinh Hoph, đều có nghĩa là Mây sáng. Vì nậy Phật danh đầy đủ của Ngài là VẠN VÂN QUANG- HUGO HAMA.

+ ĐP AOGI GAL người hành tinh Hoph có tượng thờ ở chùa Trấn Quốc Hà Nội. Năm 1879 nhà sư Thích An Minh chủ trì chùa đã đặt tượng Ngài. Bạn đến chùa thấy ở hàng phía dưới Phật điện có ngôi tượng khá to, đấy chính là tượng Ngài (không phải Dilac). Đây là một Đức Phật duy nhất không phải người Trái Đất được thờ ở chùa Việt Nam. Ngài đã từng giúp đỡ ĐP Vạn Vân Quang trong 2 kiếp đời Trần tu luyện ở cõi Trần Trái Đất.

         

            Tượng ĐP AOGI GAL trên Phật điện chùa Trấn Quốc.

             Phật điện thờ các Bề trên và đủ 5 ĐP người Trái đất nêu trong Bảng 2

      tại nhà thờ Trời Phật Hà Nội. (Từ trên xuống dưới, từ phải sang Trái

      là các ĐP:  Chuẩn Đề, TCMNi, V.V.Quang, Đại Thế Chí, Quan Thế Âm, và

                        Ngọc Hoàng VẠN PHÚC Thượng Đế).  

  __________________________________________________________

                              THÔNG BÁO

       (Ngừng thăm khám do đại dịch virut nCOV

                          cho đến khi hết dịch)

 

    GS.Đích trợ giúp kỹ thuật nâng cao sức khỏe không dùng thuốc cho mọi người vào buổi sáng các ngày

                thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. 

tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Mọi người đến không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 _______________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 0904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh phía Nam:

Phạm Văn Bé, 1954:

ĐT:  082.494.1484     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên TCP ngồi thu công lực của Sư phụ vào cơ thể 8/2019, tại TP HCM

( Pfor. Dich is guiding students TCP to receive energy from Sufu for increasing body Energy in HCM city 8/2019 )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

Bài 108a- THÔNG TIN MỚI

Bài 109- Hành tinh FOGHA có người đang sống

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM