Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

  Sách mới xuất bản

  XemSach 10  

 

  Sách mới tái bản lần 2- 12/2017

     XemSách 8 

Thống kê truy cập

3616598
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
3587
3097
6684

TRANG CHỦ

 BA ĐẠO LÀ GÌ?    

  Hỏi: Xin GS cho biết gọi là Tam Đạo hay Tam Giáo?

           Các đạo giáo này nói gì?

            Nguyễn Văn Thanh, Hải Dương.

  Trả lời: Gọi là Ba Đạo mới chuẩn Việt ngữ.

1- Ba Đạo là gì?

   Đó là Đạo Trời, Đạo Phật và Đạo Ngọc Hoàng (Thượng Đế).

Đạo Trời là gì?

   Đó là Đạo giáo do Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh, là cơ quan Thường trực của Trời, soạn thảo và ban hành. Đạo này có từ khi Đức Phật Dược sư Lưu Ly thường trụ Tam Bảo, cách đây trên 8 ngàn năm, và được duy trì bổ sung cho tới ngày nay.

Đạo Trời nêu những vấn đề cơ bản sau đây:

- Trời là cơ quan Thượng quyền trong vũ trụ, nằm ở trung tâm vũ trụ, được hợp thành bởi Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chuyển động xoáy liên tục với tốc độ gấp hàng trăm lần tốc độ ánh sáng (khoảng 300 ngàn km./giây).

- Trời sinh ra vũ trụ (gồm các hành tinh, hệ hành tinh) và con người, gồm cả người Trời và người Trần trong toàn vũ trụ.

- Trời đang điều hành mọi hoạt động của vũ trụ, bao gồm các hành tinh, hệ hành tinh, người Trời và người Trần trong vũ trụ.

Đạo Phật là gỉ?

   Đó là Đạo giáo do Hội đồng Phật Thánh, trực thuộc Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh, đứng đầu là các Đức Phật Thượng tôn, soạn thảo và ban hành cách đây trên 8 ngàn năm, và được duy trì bổ sung cho tới ngày nay.

Đạo Phật nêu những vấn đề cơ bản sau đây:

- Giải thích cho loài người Trời và người Trần trong toàn vũ trụ nhận rõ vũ trụ đang tồn tại những gì. Cụ thể, đang có Trời là Thượng quyền, có Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh, Hội đồng Phật Thánh, Hội đồng Nhà Trời, có các Luật của Trời và Nhà Trời v.v... Đạo Phật chỉ phản ánh thực tế đang tồn tại khách quan trong vũ trụ không phụ thuộc vào ý nghĩ của con người.

- Hướng dẫn loài người Trời và người Trần trong toàn vũ trụ rèn luyện Thân tâm để tiến tới mục tiêu trở thành người Chân Thiện Nhẫn.

Đạo Ngọc Hoàng là gì?

   Đó là Đạo giáo do Hội đồng Nhà Trời, trực thuộc Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh, đứng đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế, soạn thảo và ban hành cách đây trên 7 ngàn năm, và được duy trì cho đến ngày nay.

   Đạo Ngọc Hoàng chỉ rõ cho loài người Trời và người Trần toàn vũ trụ hiểu về các Luật vũ trụ, và thấy rõ trách nhiệm phải tuân thủ Luật vũ trụ. Nhà Trời duy trì kỷ cương này.

   Ba Đạo nêu trên là các đạo giáo Thượng quyền bao trùm toàn vũ trụ, tức là ở cả 5 hành tinh có người trong vũ trụ bao la. Trách nhiệm của mỗi con người trong vũ trụ là phải trân trọng việc thờ phụng Ba Đạo này để được Trời Phật Ngọc Hoàng phù hộ độ trì. Được thờ Ba đạo là Phúc rất lớn đối với mỗi con người.

Tam Giáo là gỉ?

   Trên trang mạng Internet có một số bài viết về Tam giáo là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, và gọi 3 đạo giáo này là “đồng nguyên”, tức là hòa đồng và cùng xuất phát từ một nguồn. Thực ra ba anh này không hề từ một nguồn. Ghép 3 anh này với nhau là rất khập khiễng. Phật giáo là đạo giáo có tầm rất lớn, bao trùm toàn vũ trụ như đã nêu trên. Còn Khổng giáo và Lão giáo chỉ là các đạo do hai vị người TQ này đề xướng nhằm giúp duy trì một xã hội phong kiến Trung quốc thịnh trị thời bấy giờ. Hai đạo này có tầm rất hẹp, chỉ thịnh hành ở TQ, sau này có ảnh hưởng sang một số nước Đông Nam Á, trong đó có VN, không thể so với Đạo Phật có tầm chi phối toàn vũ trụ được. Vậy mà có nơi xây nhà thờ hoặc nhà chùa thờ Tam giáo này thì thật là khập khiễng, không thể nào thờ được.

2- Nhà thờ Trời Phật

   Nhà thờ Trời Phật, Hình 1, là nhà thờ duy nhất trong vũ trụ thờ đủ Ba Đạo: Đạo Trời, Đạo Phật và Đạo Ngọc Hoàng (Thượng Đế). Đó là Ba Đạo tối thượng chi phối hoạt động toàn vũ trụ.

   Trong nhà thờ này đang thờ như sau:

   + Thờ Trời: là cơ quan Thượng quyền vũ trụ;

   + Thờ 9 Đức Phật đều là người Trái đất đã tu thành Phật. Trong đó có:

        - 4 Đức Phật Thượng tôn từng thường trụ Tam Bảo 4 thế hệ cho đến ngày nay. Các ngài là những người từng soạn thảo và duy trì phát triển Đạo Phật trong vũ trụ. Đó là: ĐP TCMNi (người Nepal), ĐP Dược sư Lưu Ly (người Srilanka), ĐP Chuẩn Đề (người Myama) và ĐP ADIDA (người India);

        - 3 Đức Phật cấp 9 là: ĐP Quan Thế Âm (người India), ĐP Đại Thế Chí (người Myama), ĐP Di Lạc (người India);

        - 2 Đức Phật cấp 8 là ĐP Đại Đức Phổ và ĐP Vạn Vân Quang, đều là người Việt Nam.

   + Thờ 3 ngọc Hoàng Thượng Đế, là những người từng thường trụ Nhà Trời 3 thế hệ, soạn thảo và duy trì Đạo Ngọc Hoàng trong vũ trụ cho đến ngày nay. Đó là:

    DOMI Thượng Đế (người hành tinh Dhot)

    SUHAF Thượng Đế (người hành tinh Hoph)

    THIPOT Thượng Đế (người Australia trên Trái đất).

   Qua đây ta thấy các Đức Phật và các NHTĐế đều là người thực việc thực, các ngài đều là những người Trần tu thành đạo, không phải là truyền thuyết như nhiều người vẫn đang quan niệm.

   Khi ta hiểu Ba đạo nêu trên (Trời, Phật, Ngọc Hoàng) là Thượng quyền trong vũ trụ, thì việc thờ Trời, Phật và Ngọc Hoàng trong Nhà thờ chính là thờ Ba Đạo cao nhất trong vũ trụ. Đó mới là thờ Ba Đạo chính thống và tối thượng.

   Chỉ dụ của Trời

   Nhà thờ này được xây dựng theo Chỉ dụ của Trời (không phải do ai thích thì làm), được ghi rõ: “Xây dựng Nhà thờ Trời Phật tại nơi đây”. Trong Nhà thờ có đang thờ Chỉ dụ này. Mục đích xây dựng là để lại cho loài người một Nhà thờ Trời Phật có thờ đủ Ba Đạo. Đây là Nhà thờ duy nhất trong vũ trụ cho tới ngày nay thờ đủ Đạo Trời, Đạo Phật, Đạo Ngọc Hoàng (Thượng Đế).

   Bạn đọc đến lễ Nhà thờ này sẽ chứng kiến tượng thờ đủ Trời, 9 Đức Phật, và 3 NHTĐế nêu trên. Trong Nhà thờ còn có Bảng chỉ dẫn ngày kỷ niệm tu thành Đạo (tức là tu thành Thượng Phật bậc 3) của từng vị được thờ.

 

   Hình 1: Một số hình ảnh của Nhà thờ.

      Mặt chính Nhà thờ

 

  

  Chỉ dụ của Trời                              Điện thờ

 

  

     Cột Đường Trời và Bia đá                                         Văn bia 

    GSĐích

 

__________________________________________________________

THƠ CÓ HÌNH

     

       Thác 7 tầng Quế Phong, Nghệ An /Hình Internet/ 

 

    Cảnh thác 7 tầng

   Thác Bảy tầng Quế Phong, *

   Vẻ đẹp cuộn mệnh mông,

   Nước bảy tầng trắng xóa,

   Du khách thật mát lòng.

   Du lịch thác Bảy tầng

   Tắm nước nguồn mát trong

   Phượt lõi rừng Pù Hoạt

   Suối Huổi Đán chảy vòng.

   Rừng xanh và nước trắng

   Quà tặng của Thiên nhiên

   Rừng Trường Sơn thanh vắng

   Ngỡ ngàng giữa cảnh Tiên.

 

            * Thác 7 tầng thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An,  nằm ở chính giữa lõi rừng Pù Hoạt, trên  con suối Huổi Đán chảy từ Lào sang.      

   GSĐích

 _____________________________________________________________

          TRẢ LỜI NHANH MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

 

Hỏi:  Tại sao nói người âm không cần ngôi mộ?

Trả lời:  Người âm không cần mộ, đó là điều đúng thật. Sau khi chết thì Thân xác bỏ đi, chôn vùi hoặc đốt thành tro bụi, biến thành đất và Khí. Còn Linh hồn trong Thân xác đó, chính là ta thì về cõi Trời tiếp tục tu luyện chờ ngày về đầu thai kiếp khác. Cứ như vậy, hết kiếp đời này đến kiếp đời khác. Ai cũng vậy. Khi bạn đọc những dòng này thì bạn đã bỏ đi trên dưới 100 Thân xác ở các kiếp đời của bạn rồi đấy. Nghĩa là bạn đã đầu thai làm người Trần đến trên dưới 100 kiếp rồi. Một kiếp đời trần thọ lắm là 100 năm tuổi. Trong khi người Trời trong ta, chính là bản thân ta, thì sống tới 2 ngàn kiếp đời mới chết (xem thêm Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời). Vậy ta nên coi trọng anh nào? 2 ngàn kiếp tiếp theo hay chỉ 1 kiếp này? Đó là lý do người âm không cần mộ. Vì họ biết nếu cứ giũ ngôi mộ thì họ đã có tới trên dưới 100 ngôi rồi. Để đâu cho hết? Người âm chỉ cần con cháu đời sau tưởng nhớ đến họ trên bàn thờ là đủ.

    Cho nên ta không nên đầu tư cho ngôi mộ làm gì, tốn công vô ích, mà lại làm phiền cho người âm. Sau vài đời, cháu chắt nó không còn biết các cụ là ai, ngôi mộ sẽ bỏ hoang không ai chăm sóc, thế có phải là mang tội với tổ tiên không? Cách tốt nhất là đốt xác thành tro bụi, trải ra đồng quê sông biển, hoặc chôn vùi sâu không lập mộ. Vì đã là cái bỏ đi thì tôn thờ nó làm gì? Ta chi nên xây mộ cho những vĩ nhân, danh nhân, người có công để dân tình đến thăm viếng tỏ lòng biết ơn họ. Thế thôi.

Hỏi:  Xây chùa trong nghĩa trang thì chùa có linh thiêng không?

Trả lời:  Không. Chùa xây trong nghĩa trang thì Đức Phật không về, vì nghĩa trang là nơi tà khí nặng trọc, không phải là nơi để Đức Phật ngự. Phật không về thì chùa không thiêng.

    Có công ty đầu tư xây dựng nghĩa trang, được chế độ ưu đãi về đất, chiếm hàng trăm hecta đất, thuế đất không đáng bao nhiêu, đầu tư rất đơn giàn rồi cắt đất bán với giá rất cao. Người mua đất xây mộ ở đây mất cả nửa tỷ đồng. Rồi họ xây cả chùa, bảo nghĩa trang là “khu du lịch tâm linh”, tuyên truyền rất kêu, bán đất với giá cao ngất ngưởng, lãi không biết bao nhiêu mà kể. Tất cả các chùa này Phật đều không về. Ngài bào ngài không để cho họ dùng Phật để kinh doanh trên xác chết! Tất cả những người làm việc này đều là phạm tội với Trời Phật. Người giúp họ làm cũng phạm tội. 

GSĐích

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

 

GSĐích hướng dẫn học viên lớp Tu công pháp ngồi thu công lực vào cơ thể- 5/2017

( Pfor. Dich is guiding students to receive energy from Sufu for increasing body Energy" )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè 6/2017 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

 

Liên hệ vào các lớp học: 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

DĐ. 0986792815; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

Đăng ký làm việc với GS và yêu cầu GS chữa bệnh, hãy gọi cho

Bà Chiểu: 0903463322.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

For working with Proffesor and asking to treat diseases call to

Mrs. Chiểu: 0903463322.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn, thiếu lịch sự. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT BÍNH THÂN KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

 

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM