PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1:  Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=15pJfzJK0Modbz_TPLJtnc80GknAIXWi2

 

2. Book 2: Troi, Buddhas & Emperors- Life and works

 https://drive.google.com/open?id=12eUEzO_ilhH8UyY86JR_y2Cksy-ek7d8

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

6298922
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2402
2369
7135

TRANG CHỦ

                     AI THIẾT KẾ RA VŨ TRỤ NÀY?

   Đó là Đấng Vua Cha vũ trụ. 

    Đường kính quả cầu vũ trụ là khoảng 126 triệu năm ánh sáng. (Nghĩa là: Nếu ta bắn một tia sáng đi với tốc độ 300 ngàn Km/ giây, thì phải mất 126 triệu năm Trần mới đi hết đường kính quả cầu vũ trụ). Chỉ có 1 vũ trụ thôi. Trong vũ trụ có số lượng 4 chữ tỷ hành tinh (tức là: 1tỷ x 1tỷ x 1tỷ x 1tỷ = 1036 hành tinh), 3 dải Ngân hà, 48 tỷ người Trời và 39,3 tỷ người Trần ở cả 5 hành tinh đang có người đang sống.  Chính Đấng Vua Cha vũ trụ thiết kế ra nó đấy. 

    *  Vua Cha vũ trụ - King Father of the Universe, do Đấng Thiêng Liêng sinh ra cách đây trên 196 tỷ năm Trần. Ngài giữ ngôi cao nhất, sinh ra vũ trụ. Vũ trụ do Ngài cùng với cố vấn là Đấng Toàn Năng thiết kế ra, rồi cử bộ máy điều hành do Đấng Thượng Đỉnh đứng đầu và Đấng Toàn Năng kiểm tra giám sát. Hệ thống quản lý này thể hiện ở Hình 1.

    Hình 1 chỉ rõ như sau: Đấng Thiêng Liêng sinh ra Đấng Vua Cha, Đấng Toàn Năng và các Đấng Thượng Đỉnh, Tối Thượng, Tối Cao. Trong đó Đấng Thượng Đỉnh đứng đầu bộ máy quản lý điều hành toàn vũ trụ. Dưới Ngài là 5 Đấng Bề trên, tiếp theo từ Đấng Tối Thượng tới Đấng Thượng Trời (gọi tắt là Trời), rồi đến Hội đồng vũ trụ Thượng Đỉnh FOGHY bao gồm các Đức Phật và các Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vua Cha chỉ đạo trực tiếp chỉ đến Đấng Thượng Đỉnh thôi. Còn mọi cấp dưới là do Đấng Thượng Đỉnh tự mình điều khiển. Đấng Toàn Năng thì kiểm soát tới toàn hệ thống quản lý điều hành vũ trụ (nét đứt bao trùm trong Hinh 1). Đây là hệ thống bao gồm đầy đủ các Bề trên đang quản lý điều hành vũ trụ hiện nay.

 

         Hình 1- Sơ đồ điều hành của Vua Cha vũ trụ

     Cơ quan của Vua Cha vũ trụ có hình quả cầu vàng kim phát sáng, đường kính khoảng 6 km, nằm ở phương Bắc, cách quả cầu vũ trụ khoảng 500 triệu năm ánh sáng. Bên trong toàn ánh vàng kim. Một chong chóng 4 cánh quay thuận chiều KĐH. Khi quay ngược thì cửa mở. Cửa hình ovan cao 3m, (Hình 2a).

    Bộ máy làm việc ở cung Vua Cha gồm có 9 Cố vấn (hàm thấp hơn Đấng Toàn Năng, nhưng cao hơn Đấng Thượng Đỉnh) và 5 Trưởng Ban Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ (hàm tương đương Đấng Tối Thượng) và một số trưởng Ban khác do Ngài chọn cử từ những người Trời xứng đáng. Dưới họ là đội ngũ những người thừa hành.   

   Đấng Vua Cha có xây một khu thờ Đấng Thiêng Liêng sinh ra mình. Khu này gồm có 3 tháp cao, tháp lớn nhất nằm giữa, có cửa vòm, bên trong có ban thờ hình khối ô van, tượng trưng cho cung Đấng Thiêng Liêng (Hình 2b). Trước khi sinh ra một hành tinh hoặc một người Trời thì Đấng Vua Cha và Đấng Thượng Trời lại đến đây kính bái Đấng Thiêng liêng để xin trợ giúp. 

 

   (a)

 b)

Hình 2- Phác họa hình  cơ quan Vua Cha vũ trụ

                  và nơi thờ Đấng Thiêng Liêng

                      .           

     * Đấng Toàn Năng- the  Lord All-Powerfull Supremacy- do Đấng Thiêng Liêng sinh ra cùng với Đấng Vua Cha vũ trụ cách đây trên 196 tỷ năm. Ngài giúp Vua Cha thiết kế ra vũ trụ này. Đấng Toàn Năng không tham gia điều hành trực tiếp hoạt động của vũ trụ, mà thực hiện quyền giám sát tối cao. Nên gọi đây là cơ quan Thanh tra cũng được. Khi cần kiểm tra kiểm soát, Ngài có thể phủ năng lượng bao trùm toàn bộ hệ thống quản lý điều hành của Đấng Thượng Đỉnh.

    Đấng Toàn Năng có 3 cấp phó giúp việc, gọi là Phó Thanh tra. Dưới các phó có 18 các Ban cùng bộ máy thừa hành.

    Cơ quan của Đấng Toàn Năng có hình khối hộp 6 mặt, cạnh đều 1,8 km,  nằm ở phương Bắc vũ trụ, ngoài hệ thống điều hành của Đấng Thượng Đỉnh. Trên nóc có lá cờ hình chữ nhật. Phía trên bên trong có chong chóng quay thuân, chiều KĐH. Khi quay ngược thì cửa mở. Cửa cao 3m. Dưới đáy có viên ngọc sáng mầu đỏ nâu, (Hình 3a).

 

(a)

 

b)

Hình 3- Phác họa hình  cơ quan Đấng

      Toàn Năng và nơi thờ Đấng Thiêng Liêng            


 
   *  Đấng Thiêng LiêngThe Sacred Lords- là những người sống ở cõi Quang âm thiêng (the Supernatural Power Space- SPS). Cõi này nằm ngoài không gian vũ trụ của người Trời và người Trần. Đấng Thiêng Liêng là những người Trời, cao trên dưới 1,6 mét, chỉ có 11 người, không có giới tính, có ánh sáng hồng và trong. Không ai biết được Đấng Thiêng Liêng có từ bao giờ.

    Đấng Thiêng Liêng sinh ra Vua Cha vũ trụ và Đấng Toàn Năng cách đây trên 196 tỷ năm. Sau đó, sinh ra các Đấng Bề trên là Đấng Thượng Đỉnh, Đấng Tối Thượng và Đấng Tối Cao cách đây trên 156 tỷ năm. Còn các Đấng Thượng Cấp, Đấng Siêu Nhiên, Đấng Thượng Trời là những người Trời được các Đấng Bề trên chọn cử cách đây trên 64 tỷ năm. Như vậy Đấng Vua Cha, Đấng Toàn Năng, Đấng Thượng Đỉnh, Đấng Tối Thượng và Đấng Tối cao đều do Đấng Thiêng liêng sinh ra, và đặt mỗi người vào các ngôi vị khác nhau. Trong đó chỉ có Đấng Vua Cha và Đấng Toàn Năng là đứng ngoài vũ trụ, còn các Đấng Bề trên khác đều nằm trong không gian vũ trụ.

    Cơ quan của Đấng Thiêng Liêng là một Cung có hình một khối ô van, kích thước chiều dài x rộng ngang x cao tương ứng là 15 x 8 x 6 km. Có một cửa ra vào hình vòm cong. Phía trên có lá cơ hình tam giác, giữa có hình biểu tượng ô van. Cung ô van luôn phát sáng hồng (Hình 4).

 

 

 

Hình 4- Phác họa hình Cung Thiêng Liêng

Về tuổi của các Đấng Bề trên

    Về năm tuổi của các Bề trên thì đến nay Đấng Vua Cha vũ trụ và Đấng Toàn Năng có trên 196 tỷ năm Trần. Đấng Thượng Đỉnh, Đâng Tối Thượng và Tối Cao có trên 156 tỷ năm.  Các Đấng Thượng Cấp, Đấng Siêu Nhiên, Đấng Thượng Trời đều có năm tuổi là trên 64 tỷ năm. Còn Hội đồng FOGHY được ĐP Lưu Ly thành lập theo lệnh Trời vào năm 4568 TCN, khi đó gọi là Thường trụ Tam Bảo. Đến năm 311 TCN thì đổi tên thành Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh. Tên Trời vẫn luôn gọi là FOGHY. 

   Ta đã biết tuổi của vũ trụ đến nay là 14,4 tỷ năm, mà người thiết kế ra vũ trụ và cử bộ máy điều hành đã có từ cách đây 196 tỷ năm. Vậy là công tác chuẩn bị để ra đời vũ trụ đã cần tới 181,6 tỷ năm. Mới thấy công tác chuẩn bị quan trọng đến mức nào? Vì thế mà vũ trụ và con người sinh ra được hoản chỉnh đến mức không thể chê vào đâu được. Đấng Thiêng Liêng và Đấng Vua Cha quả là rất vĩ đại!

GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang- Hugo Hama

                                ____________________________________________________________

 

      TIN KHÔNG VUI

 

    

 Vào giờ Thân ngày 26/7 Kỷ Hợi (26/8/2019) Ngọc Hoàng THIPOT TĐế cùng 4 tòng phạm đã bị Trời Thượng quyền bắt tại Hội đồng Nhà Trời KYFU, tống giam vào ngục tối ở cõi Trời, vì phạm trọng tội cùng ADIDA hoạt động Tà đạo chống lại Trời Phật đã gần 1 ngàn năm nay. Trời Thượng quyền đã ra Sắc lệnh tước bỏ ngôi vị Ngọc Hoàng và mọi danh Phật của THIPOT. Cổng Trời Cao Bằng lâu nay đã được THIPOT dùng làm trung tâm chỉ đạo các Tà đạo ở VN hoạt động. Vào Giờ Ngọ ngày 14/9/2019 (16/8 Kỷ Hợi) Vua Cha vũ trụ đã xử THIPOT tôi chết, cho tiêu hủy bốc thành hơi. Nghĩa là THIPOT đã không còn tồn tại ở vũ trụ này nữa. Mọi tượng NH.THIPOT đặt ờ các chùa và Nhà thờ trên toàn vũ trụ đều đã hết tính linh.

    Vậy đến nay vũ trụ chỉ còn 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế là: NH.DOMI TĐế, NH.SHUHAF TĐế và NH.DO OTDA TĐế. NH.DO OTDA TĐế hiện đang là chủ tịch Hội đồng Nhà Trời KYFU. Hai Ngọc Hoàng còn lại đã nghỉ hết nhiệm kỳ nhưng vẫn đang giữ ngôi vị Ngọc Hoàng và đang làm việc tại Hội đồng KYFU.

 

+ Ngọc Hoàng THIPOT, người Trái đất, (người Australia), sinh năm 736 TCN, tu thành Đâọ (Thượng Phật bậc 3) năm 502 TCN (khi đã về cõi Trời), được Thượng Trời cử lên ngôi Ngọc Hoàng kế vị thay SUHAF TĐế năm 64 TCN, cho đến tháng 9/2018 thì nghỉ hết nhiệm kỳ để NH DO OTDA TĐế lên thay, tức là đã ở ngôi vị NHTĐế được 2083 năm. 

+ Qua đây cho thầy chúng ta không nên thần thánh hóa các Đức Phật và NHTĐế đến mức coi các Ngài là trong suốt không hề vẩn đục. Bài học ADIDA, DILAC, nay là THIPOT tạo phản cho thầy nếu không chịu liên tục rèn luyện thân tâm thì  dù ở ngôi vị nào cũng vẫn có thể sa ngã.

 

                         LẠI TIN KHÔNG VUI 

Giờ Mão ngày 23/9/2019 (25/8 Kỷ Hợi): Ngọc Hoàng DO OTDA TĐế cùng 2 tòng phạm bị bắt tại cung Hội đồng Nhà trời KYFU và giam vào ngục tối vì tội tạo phản, nuôi dưỡng Tà đạo hoạt động chống lại Trời Phật.  Nay phát hiện chùa Đồ Sơn là nơi OTDA thường về chỉ đạo Tà đạo VN hoạt động.  Trời Thượng quyền đã ra Sắc lệnh tước bỏ ngôi vị Ngọc Hoàng và mọi danh Phật của  DO OTDA. Nay OTDA bị đưa vào diện quản thúc.

    DO OTDA mới được Thượng Trời cử vào ngôi Ngọc  Hoàng Thượng Đế thay cho THIPOT từ 9/2018 đến nay. Vậy là mới ở ngôi Ngọc Hoàng TĐế được đúng 1 năm!

    Vũ trụ chỉ còn 2 Ngọc Hoàng TĐế đã nghỉ hết nhiệm kỳ là DOMI TĐế và SHUHAF TĐế. NH DOMI TĐế hiện tạm giữ ngôi Ngọc Hoàng TĐế trong thời gian chờ bổ nhiệm Ngọc Hoàng mới. Quả thực nhân sự Nhà Trời cũng biến động hàng ngày. Không có cái gì cố định cả.

____________________________________________________________

  

                                   THÔNG BÁO

    GS.Đích khám chữa bệnh miễn phí, không dùng thuốc, vào buổi sáng các ngày thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Người bệnh đến khám chữa không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể (tu công Pháp) tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên TCP ngồi thu công lực của Sư phụ vào cơ thể 8/2019, tại TP HCM

( Pfor. Dich is guiding students TCP to receive energy from Sufu for increasing body Energy in HCM city 8/2019 )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM