PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5992003
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1487
2429
6307

TRANG CHỦ

 

                               THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ

       về Hệ thống quản lý điều hành toàn vũ trụ

                       English version 

    Hình 1 dưới đây cung cấp cho bạn đọc đầy đủ về bộ máy quản lý điều hành toàn vũ trụ.

    Theo Hình 1 thì bộ máy quản lý điều hành của toàn vũ trụ từ trên xuống gồm có:

Đấng Thượng Đỉnh (The Lord Top Supremacy) Là đấng toàn năng, giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong vũ trụ, không còn ai cao hơn. Cơ quan Đấng Thượng đình có hình nón cụt, đứng yên, bao gọn toàn quả cầu vũ trụ bên trong. Đấng Thượng Đỉnh là người đứng đầu cơ quan này.  Đấng Thượng Đỉnh cử ra Đấng Tối Thượng và 3 Đấng Tối Cao.

Đấng Tối Thượng (The Lord First Supremacy) lãnh đạo giữ quyền tối Thượng trong vũ trụ, do Đấng Thượng đỉnh cử ra. Ngài là người đứng đầu Cơ quan Thượng đỉnh, có hình quả cầu 16 mặt, đường kính khỏng 900m, đứng yên ở phương Bắc vũ trụ.

Đấng Tối Cao (The Lord second Supremacy) dưới quyền của Đấng Tối Thượng. Đấng Thượng Đỉnh cử ra Hội đồng Tối Cao gồm 3 vị, đặt dưới quyền Đấng Tối Thượng, trong đó có 1 vị là Tối cao trưởng đứng yên ở phương Nam. Còn 2 vị kia đứng yên ở phương Đông và Tây. Cơ quan của các Đấng Tối Cao đều có hình cầu 9 mặt, đường kính khoảng 50km.

Đấng Thượng Cấp (The Lord Suprerior) dưới quyền của Đấng Tối Cao. Mỗi Đấng Tối Cao cử ra 3 Đấng Thượng cấp, hình thành Hội đồng Thượng Cấp gồm 9 vị, trong đó có 1 vị Thượng Cấp trưởng. Cơ quan của các Đấng Thượng cấp đều có hính cầu 5 mặt, đường kính khoảng 10km, đứng yên trong vũ trụ. Mỗi Cơ quan Thượng Cấp quản 1/9 không gian vũ trụ.

Đấng Sieu Nhien (The Lord Sieu Nhien) dưới quyền Đấng Thượng Cấp. Mỗi Đấng Thượng Cấp cử ra 3 Đấng Siêu Nhiên, hình thành một Hội đồng Sieu Nhiên gồm có 3x 9= 27 vị, trong đó có 1 vị là Sieu Nhien Trưởng. Cơ quan của Đấng Siêu Nhiên có hính khối tam giác đều, đứng yên, bao gọn 1/27 không gian vũ trụ bên trong.

Trời Thượng quyền (Troi Supreme Power , or Troi) dưới quyền Đấng Sieu Nhien. Mỗi Đấng Sieu Nhiên cử ra 3 Trời Thượng quyền (gọi tắt là Trời), tạo thành bộ máy 81 Trời do 1 vị trưởng Trời chỉ đạo. Mỗi Trời gồm có 9 vị, nên có tất cả 81x9= 729 vị là thành viên của 81 Trời. Cơ quan Trời Thượng quyền có hình quả cầu đường kính khoảng 2km, luôn xoay với tốc độ gấp vài lần tốc độ ánh sáng. Mỗi Trời Thượng quyền quản 1/81 không gian vũ trụ, và đứng ở trung tâm của không gian này. Trời tạo ra các hành tinh và con người. Khi đó Trời xoay với tốc độ gấp hàng trăm lần tốc độ ánh sáng.

Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY  là cơ quan Thường trực của Trời, thừa lệnh Trời điều hành mọi hoạt động của vũ trụ. Trong Hội đồng FOGHY có 1 ĐP Thượng Tôn là Chủ tịch Hội đồng do Trời chỉ định. Các thành viên của Hội đồng này gồm có 14 Đức Phật trong vũ trụ, 4 Ngọc Hoàng Thượng Đế, 10 Thánh chủ trì các đạo giáo mang tính toàn hành tinh có ở 5 hành tinh có người trong vũ trụ. Ngoài ra còn có một số Thượng Phật bậc 8-9 khác.

+ Dưới cùng là Vũ trụ và con người  (gồm các hành tinh và hệ hành tinh, người Trời và người Trần) và muôn  loài chịu sự quản lý điều hành của hệ thống này.

        

                                         Hình 1

 Về năm tuổi của các Bề trên thì đến nay Đấng Thượng Đỉnh đã có trên 156 tỷ năm tuổi. Các Đấng từ Tối Thượng tới Thượng Trời đều có năm tuổi là trên 64 tỷ năm. Còn Hội đồng FOGHY được ĐP Lưu Ly thành lập năm 4568 TCN, khi đó gọi là Thường trụ Tam Bảo. Đến năm 311 TCN thì đổi tên thành Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh. Tên Trời vẫn luôn gọi là FOGHY.

 

Nguyên tắc làm việc

    Theo sự chỉ giáo của Đấng Sieu Nhien thì Đấng Tôi Thượng chỉ làm việc với các Trưởng của cấp dưới. Còn các cấp Trưởng thì làm việc với các thành viên của Hội đồng cấp mình. Cụ thể như sau:

    Đấng Thượng Đỉnh làm việc với Đấng Tối Thượng, trưởng Tối Cao, trưởng Thượng Cấp, trưởng Sieu Nhien, trưởng Trời và Chủ tịch Hội đồng FOGHY. Các trưởng cấp dưới phải báo cáo ngược lại lên cấp trên theo trật tự trên.

    Theo sơ đồ Hình 1 thì trong vũ trụ chỉ có 1 Đấng Thượng Đỉnh, 1 Đấng Tối Thượng và 1 Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY. Tất cả 81 Trời Thượng quyền, 27 Siêu Nhiên, 9 Thượng Cấp, 3 Tối Cao đều làm việc với chỉ 1 Hội đồng FOGHY này thông qua cấp Trưởng của mình.

    Qua đây ta thấy hệ thống điều hành của Đấng Thượng Đỉnh là dân chủ tập trung: Có hệ thống các Hội đồng từ thấp lên cao gồm nhiều thành viên để khai thác trí tuệ của nhiều người Trời, nhưng luôn tập trung vào cấp Trưởng.

           

                                   Hình 2

    Trời Thượng quyền chỉ đạo trực tiếp Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY, là cơ quan Thường trực của mình, đồng thời hàng ngày làm việc trực tiếp với Sieu Nhien trưởng và Đấng Tối Thượng theo sơ đồ Hình 2. Đấng Tối Thượng chỉ đạo trực tiếp Sieu Nhien trưởng, Trời trưởng và Chủ tịch FOGHY. Ngược lại, Chủ tịch FOGHY được quyền làm việc trực tiếp với Trời trưởng, Sieu Nhien trưởng, nhưng không được làm việc trực tiếp với Đấng Tối Thượng. Chỉ có Trời trưởng và Sieu Nhien trưởng là được quyền làm việc trực tiếp với Ngài. Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY điều hành trực tiếp các Hội đồng cấp dưới là: Hội đồng Nhà Trời KYFU và Hội đồng Phật Thánh DOHIZ. Ngược lại, Trời cũng có thể chỉ đạo trực tiếp đến hai Hội đồng KYFU và DOHIZ. Dưới hai Hội đồng này là các Phân ban và Tiểu ban. Dưới cùng là vũ trụ và con người đều chịu sự quản lý điều hành của các Hội đồng này.

    Nhờ có sự quản lý điều hành chặt chẽ của các cấp như trên mà qua 14,4 tỷ năm vũ trụ từ lúc sinh ra đến nay vẫn hoạt động nhịp nhàng và không ngừng phát triển. Hiện vũ trụ có tỷ tỷ tỷ tỷ (4 chữ tỷ, tức là 1036 ) hành tinh, 747 Hệ hành tinh, 3 dải Ngân Hà, 38 tỷ người Trời và 39,3 tỷ người Trần. Đó là sự kỳ vỹ của việc quản lý điều hành của các Bề trên đang dẫn dắt vũ trụ và muôn loài.

    Dây chính là bí mật của Trời Đất mà tác giả đã được phép mở ra. Không có “bí mật Thiên cơ”. Chỉ có những điều mà ta còn chưa biết. Trời Đất không giấu ta điều gì cả. Vậy mỗi người hãy cố gắng để nhận thức được vũ trụ.

        

Xem tiếpBài 105- Thông tin đày đủ về quản lý điều hành toàn vũ trụ

 

GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang- Hugo Hama

        

________________________________________________

   

        THÔNG TIN TÁI BẢN SÁCH

 

  GSĐích mới Tái bản lần 2 cuốn sách

"Khí công nâng cao công lực cơ thể"

     NXB Hồng Đức, 6/2019, 172 tr.

Sách gồm 7 Bài luyện Tu Công Pháp. Xem thêmSách 9

 

    

 

Người muốn theo học lớp Khí công của GSĐích (học 7 buổi tối) có thể đăng ký theo địa chỉ dưới thông tin này.

_____________________________________________________________________   

                                   THÔNG BÁO

    GS.Đích khám chữa bệnh miễn phí, không dùng thuốc, vào buổi sáng các ngày thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Người bệnh đến khám chữa không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể (tu công Pháp) tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên lớp Tu công pháp ngồi thu công lực vào cơ thể 2/2019

( Pfor. Dich is guiding students to receive energy from Sufu for increasing body Energy" )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM