Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

  Sách mới xuất bản

  XemSach 10  

 

  Sách mới tái bản lần 2- 12/2017

     XemSách 8 

Thống kê truy cập

3922785
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2744
8708
35911

TRANG CHỦ

                      LỊCH ÂM DƯƠNG

     Hàng ngày chúng ta đang dùng lịch Âm và lịch Dương, nhưng chưa mấy người hiểu được lịch sử hai loại lịch này. Để hiểu bài này, bạn đọc cần ghi nhớ mấy vấn đề sau đây:

- Trời là đấng Thượng quyền trong vũ trụ. Trời sinh ra vũ trụ và con người. 

- Dưới quyền Trời là Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh (tên Trời là FOGHI), thay mặt Trời điều hành mọi hoạt động trong vũ trụ bao la. Hội đồng FOGHI thay mặt Trời đặt ra các lịch Âm Dương.

- Vũ trụ có 5 hành tinh có người, có tên được xếp trước sau theo trình độ nền văn minh trên dưới từ cao xuống thấp như sau: Hành tinh Zoh, Hoph, Thiaooba, Tzod (Trái đất) và Dhot. Loài người được Trời sinh ra trên các hành tinh này cách đây theo thứ tự tương ứng là 460, 410, 390, 360 và 300 triệu năm.

1)  Lịch Âm

    Lịch Âm là lịch được tính theo Can Chi, theo vòng quay chu kỳ 60 năm, từ năm Giáp tý tới năm Quý Ngọ.

    Theo chỉ giáo của Đức Phật Dược sư Lưu Ly thì Lịch Âm do Ngài đề ra khi Ngài chủ trì Thường trụ Tam Bảo (tên Trời đặt là FOGHI) cách đây 6632 năm. Lịch Âm có tên ngày tháng năm là một tên Can Chi. Năm đầu tiên của Lịch Âm là năm Giáp Tý, tương ứng với năm Dương lịch cách năm 2018 là 6085 năm, để kỷ niệm năm ra đời FOGHI. Năm Âm lịch dùng cho loài người trong toàn vũ trụ. Ở các hành tinh có người, năm Âm lịch đều như nhau, nhưng tháng và ngày thì có khác nhau, do vòng quay của mỗi hành tinh xung quanh Mặt trời của họ có khác nhau.

Chú thích:    

    Trời đặt ra Can và Chi rất sớm, từ khi loài người Trần ra đời, sớm nhất cách đây 460 triệu năm trên hành tinh Zoh và dùng cho tất cả các hành tinh có người cho đến ngày nay. Mỗi người Trần đều có một Mệnh Quái tính theo năm Dương lịch, và một Mệnh Niên tính theo năm Can Chi.

Năm Âm lịch trên Trái đất

    Trên Trái đất loài người dùng Lịch Âm dựa theo chu kỳ vận hành của Mặt trăng quanh Trái đất. Người xưa chưa có lịch ngày, nên lấy vòng chu kỳ vận động của Mặt trăng là tính từ ngày trăng tròn tháng trước tới ngày trăng tròn tháng sau. Ở VN gọi là ngày trăng tròn là ngày Vọng, đó là ngày rằm hàng tháng. Ngày 15 trăng tròn là cho khu vực gần trục đường Xích đạo của Trái đất. Vùng Bắc bán cầu ngày trăng tròn muộn hơn một chút, Nam bán cầu thì sớm hơn một chút. Lịch Âm trên Trái đất rất phù hợp với diễn biến khí hâu, thích hợp cho cây trồng, nên người xưa sống bằng cây trồng vật nuôi, thường sử dụng lịch này. Lịch này là thích hợp cho cả Trái đất, chứ không phải chỉ cho vùng Đông Nam Á.

    Đạo Phật khuyến khích Phật tử cúng ngày rằm là có ý nghĩa: là ngày trăng đẹp, lên chùa lễ Phật để nhắc nhở mình giữ giới thanh tịnh, ôn lại lời dạy của Đức Phật để giữ mình sống nhân ái và kiên định đường tu. Cúng ngày rằm là cúng cho cả Trời, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chỉ cúng rằm, không cúng ngày mồng 1. Hiện tại trên các chùa có cúng ngày mồng 1 là do loài người đặt thêm ra đấy thôi. Ngày mồng một gọi là ngày Sóc, là ngày mà Trái đất- Mặt trăng- Mặt trời xếp thẳng hàng, Mặt trăng quay mặt tối về Trái đất nên đêm 30 trời rất tối.

Năm Nhuận Âm lịch trên Trái đất

    Âm lịch trên Trái đất có năm nhuận. Năm nhuận Âm lịch có 13 tháng, với 383 hoặc 384 ngày. Sở dĩ như vậy là vì năm Âm lịch ngắn hơn năm Dương lịch 11 ngày, nên cứ 3 năm lại dôi ra hơn 1 tháng. Vì vậy người ta điều chỉnh cứ 3 năm Âm lịch lại có 1 tháng nhuận để cho năm Âm và Dương lịch không xa nhau nhiều. Việc tính năm nhuận Âm lịch khá phức tạp, nên bạn đọc không cần quan tâm, mà dùng ngay lịch Âm Dương hàng năm đã có công bố trên các thông tin đại chúng.

2)  Lịch Dương

    Theo chỉ giáo của Đức Phật ADIDA thì Lịch Dương do Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh (FOGHI)) đề ra cho toàn vũ trụ cách đây 2018 năm, thời ĐP. ADIDA đang chủ trì FOGHI. Không có năm 0. Những năm trước năm công nguyên thì gọi là năm Trước công nguyên (Thí dụ: Năm 1 TCN, năm 2 TCN, năm 207 TCN...). Khi đó đã có năm Âm lịch rồi. Theo chỉ giáo của ĐP ADIDA thì năm 1 TCN (tạm coi là năm mốc 0) là năm Kỷ Hợi, được coi là để kỷ niệm năm ra đời Đạo Phật chính thống. Không có năm sau công nguyên (SCN). Những năm sau Công nguyên thì gọi thẳng biểu số của năm đó. Thí dụ năm 1, năm 104 hay 2018 thì không gọi là năm 1 SCN, năm 104 SCN hay năm 2018 SCN, mà là năm 1, 104 và năm 2018. Năm 1 chính là năm Canh Tý, sau năm 1 TCN là năm Kỷ Hợi.

    Lịch Dương dùng cho cả 5 hành tinh có người, nhưng ngày tháng của năm ở 5 hành tinh thì không trùng nhau, vì thời gian vòng quay của hành tinh theo Mặt trời của họ khác nhau, nên số ngày trong tháng và số tháng trong năm có khác nhau.

Năm Nhuận Dương lịch trên Trái đất

    Trái đất quay xung quanh Mặt trời một vòng hết 365,25 ngày. Do cứ mỗi vòng bị lẻ ¼ ngày, nên nếu cứ để vậy thì sau 100 năm lịch sẽ nhanh hơn 25 ngày là gần đủ 1 tháng. Để điều chỉnh lịch cho luôn đúng, cứ sau 4 năm người ta thêm vào tháng 2 một ngày thành ra là 29 ngày. Năm nào có tháng 2 như vậy thì gọi là năm Nhuận.

    Muốn biết năm Nhuận Dương lịch, bạn chỉ việc lấy số biểu năm đó chia cho 4. Nếu chia hết không dư thì là năm nhuận. Thí dụ năm 2017 có: 2017/4= 504 dư 1, nên năm 2017 không là năm nhuận. Tuy nhiên, đối với những năm có tận cùng bằng 2 số 0 thì chỉ lấy 2 số đầu của năm chia cho 4 thôi. Thí dụ: năm 1600 và 2000, có 16 và 20 đều chia hết cho 4, nên 2 năm này đều là năm nhuận. Năm 1900 thì 19 không chia hết cho 4 nên không phải là năm nhuận.

 

7.4.3        3)  Phật lịch

    Là lịch do Đức Phật ADIDA đề ra từ năm 563 TCN, cách năm 2018 là 2581 năm. Hội Phật giáo VN đang dùng Phật lịch tính đến nay là 2561?

    ĐP ADIDA chủ trì Thường trụ Tam Bảo cách đây trên 3600 năm. Ngài là người tổng hợp các Bài giảng đạo của hai Đức Phật từng đứng đầu Thường trụ Tam Bảo trước ngài là ĐP Dược sư Lưu Ly và ĐP Chuẩn Đề và các Bài giảng của cả chính ngài thành một kho tàng lý luận Đạo Phật đầu tiên. Cho nên có thể nói, ĐP ADIDA là người hình thành nên Đạo Phật. Người đời trân trọng công lao này của ngài nên khi gặp nhau ở chùa thường chào “ADIDA Phật”. ĐP Thích Ca Mâu Ni sau này bổ sung nhiều bài giảng đạo của ngài làm cho Đạo Phật trở nên rất phong phú và hình thành một Đạo Phật hoàn chỉnh như ngày nay.

 

   Vào năm 563 TCN, khi Đạo Phật bị một số Thượng Phật chia tách thành một số tông đạo khác nhau, ĐP ADIDA mới đặt ra Phật lịch để khảng định vị thế của Đạo Phật chính thống. Năm 563 TCN lại là năm sinh của ĐP TCMNi, chỉ là ngẫu nhiên trùng lặp, làm cho nhiều người hiểu năm Phật lịch bắt đầu từ khi ĐP TCMNi đản sinh. Thực ra khi ĐP TCMNi ra đời thì đã có Phật lịch trước đó rồi. Nhưng chúng ta cứ coi Phật lịch ra đời vào năm sinh của ĐP TCMNi thì vẫn đúng. Từ năm 563 TCN đến năm nay 2018 là đúng 2581 năm. ĐP ADIDA và ĐP TCMNi đều khảng định điều này. Phật lịch là dùng cho toàn vũ trụ. 

 

  

GSĐich

_____________________________________________________________

                                 THỜ TRỜI THẾ NÀO?

     Có 3 cách thờ Trời:

1. Thờ Trời Thượng quyền.

    Trời Thượng quyền (có tên Trời là OAGHY), là Đấng Thượng quyền trong vũ trụ. Trời OAGHY sinh ra vũ trụ và con người (cả người Trời và người Trần). Trời Thượng quyền sinh ra cách đây 64 tỷ năm, cấu tạo từ Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nằm ở trung tâm vũ trụ, đang điều hành mọi hoạt động của các hành tinh và con người trong toàn vũ trụ.

    Trời Thượng quyền không phải là một con người Trời nào cụ thể, mà có cấu tạo là một hình cầu, đường kính khoảng 2km, nằm ở trung tâm vũ trụ và quay với tốc độ gấp hàng ngàn lần tốc độ ánh sáng.

    Thờ Trời Thượng quyền bằng tranh Trời (Hình 1) đặt trong nhà thờ hoặc đặt lộ thiên ngoài Trời. Tranh Trời là một hình tròn có 5 vòng tròn với 5 màu xanh đỏ trắng vàng đen tượng trưng cho ngũ hành là các Ban của Trời. Hình 2 là tranh Trời đặt trong Nhà thờ Trời Phật. Tranh Trời phải đặt cao hơn tượng Đức Phật.

     

           Hình 1                                           Hình 2

    Chỉ có 4 Đức Phật Thượng tôn (từng chủ trì Thượng trụ Tam Bảo), là ĐP Thích Ca Mâu Ni, ĐP Dược sư Lưu Ly, ĐP Chuẩn Đề và ĐP ADIDA, mới có thể mời được Trời về nhập tranh thờ. Người Trần phải tu đến hàm Đức Phật mới có thể nhờ các ĐP Thượng tôn mời Trời về nhập tranh thờ. Như vậy người dân thường không thể lập bàn thờ để thờ Trời Thượng quyền ở bất cứ đâu.

    Đêm Giao thừa hàng năm, vào giờ Tý (23- 1h) ngày mồng 1 Tết, các gia đình có thể làm lễ thờ Trời Thượng quyền và NHTĐế cùng các Tiên Thần Nhà Trời ở ngoài sân vườn hoặc trên sân thượng. Kê một bàn bày mâm lễ là được. Đồ lễ chay.

2. Thờ Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế

    Ngọc Hoàng Thượng Đế (NHTĐế) là người đứng đầu Nhà Trời. Có 3 NHTĐế từng lãnh đạo Nhà Trời. Đó là:

+ Ngọc Hoàng DOMI Thượng Đế: Đứng đầu Nhà Trời cách năm 2018 là 4162 năm.

+ Ngọc Hoàng SUHAF Thượng Đế: Đứng đầu Nhà Trời cách đây 3662 năm

+ Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế: Đứng đầu Nhà Trời cho đến ngày nay là 2162 năm 

    Mọi người dân đều có thể thờ tượng NHTĐế đặt trên bàn thờ nhà mình hoặc ở đền chùa. Cũng có thể thờ lộ thiên ngoài Trời. Hình 3 là tượng thờ Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế tại nhà thờ.

      

      Hình 3                                          Hình 4

3. Tế Đàn Nam Giao

    Lễ tế Nam Giao là lễ tế Trời tại các Đán Nam Giao (được XD ngoài Trời lộ thiên), mà đại diện là NHTĐế và các vị Thần Nhà Trời, với mục đích cầu cho quốc thái, dân an, thiên hạ thái bình. Trong Đàn Nam Giao thì Viên Đàn là nơi cao nhất tượng trưng cho bầu trời. Nơi đây bậc quân vương (vua chúa) hằng năm tổ chức lễ tế giao, tức tế Trời Đất, nhằm khẳng định vị thế của vua tuân theo mệnh Trời cai trị thần dân và cầu xin các Thần gia ân, gieo mưa thuận gió hòa, cho nhiều lúa gạo, không có dịch bệnh và mọi người đều được yên bình, hạnh phúc. Thời xưa, lễ tế giao thường được tổ chức vào tháng hai hoặc tháng ba âm lịch. 

    Buổi lễ tế Nam Giao, chỉ những người trong Ban nghi lễ mới được bước qua 15 bậc thang để lên đỉnh cao nhất của Đàn, gọi là Viên Đàn. Đó là khoảng sân hình tròn tượng trưng cho Trời. Còn người đến dự thì chỉ được bước lên 7 bậc thang và đứng ở tầng dưới được gọi là Phương Đàn. Phương Đàn có hình vuông tượng trưng cho Đất. Phương Đàn sơn màu xanh, Viên Đàn được sơn màu hoàng thổ, còn bậc cuối cùng tượng trưng cho người thì sơn màu đỏ. Cả ba tầng đều có trổ cửa và bậc cấp ở 4 mặt Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo quan niệm “Vua là Thiên tử“ (con Trời) nên chỉ có vua mới được quyền cúng tế Trời Đất (cha mẹ của vua) tại Đàn, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tạ ơn Trời Đất. 

    Các Đàn Nam Giao ở các Kinh đô nước Việt từ xưa nay đã bị phá hết, chỉ Đàn Nam Giao ở cố đô Huế còn phần nền (Hình 4), được tổ chức UNESCO xếp vào danh mục 16 di tích có giá trị toàn cầu nổi bật.

    GSĐích

 

__________________________________________________________

THƠ CÓ HÌNH

 Tuyết trắng sân vận động Thường Châu TQ trong 

 trận trung kết U23 VN- Uzobekistan

 

     CHIN THNG

Sân vận động Thường Châu,

Tuyết ngày một rơi mau,

Trận đấu cứ tiếp diễn,

U 23 sắc màu.

Thường Châu trời giá lạnh,

Nhiệt huyết luôn ấm nồng.

Tuyết rơi dù rơi mãi,

Tinh thần vẫn tiến công.

U23 Việt Nam,

Chẳng quản ngại gian nan,

Dù á khôi lĩnh giải,

Vẫn chiến thắng ngập tràn.

GSĐích

 _____________________________________________________________

          TRẢ LỜI NHANH MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

 

 Hỏi:  Một số người đi du lịch TQ có mang về một hòn đá, bảo nơi đoàn du lịch đến tham quan được họ tặng. Vậy hòn đá này dùng được việc gì?

 

Trả lời: Hòn đá có màu nâu đỏ như trong hình mang nặng sát khí, hại sức khỏe, để trong nhà sẽ gây bệnh cho người nhà. Cần ném ngay xuống sông. Không ném xuống ao hồ.

                       

                                 Viên đá sát khí

 

Hỏi:  Có người bị ung thư gan, sau khi cắt một phần gan thì khỏi ổn định. Vậy đây có gọi là bệnh phần mờ không?

Trả lời: Mọi bệnh ung thư đều là bệnh phần mờ, do người bệnh bị phạt vì đã mắc trọng tội từ những kiếp trước. Trường hợp trên gọi là “khỏi bệnh” có thể do hai nguyên nhân sau đây:

- Không phải là bệnh “ung thư”, mà chỉ là u thường, nhưng thầy thuốc cho là u ác tính.

- Đúng là bệnh “ung thư”, việc cắt mổ chỉ là tạm khỏi, rồi sẽ có ngày bệnh mắc lại. Nguyên tắc chữa bệnh do bị phạt là phải tạ tội để được Thần phạt tha và xóa tội mới khỏi được. Cắt mổ hoặc điều trị bằng trị xạ hoặc truyền hóa chất thì không bao giờ khỏi, vì đây là cách chống lệnh phạt, và án phạt vẫn còn đó chưa được xóa. Chờ đấy, chắc chắn sẽ có ngày bị phạt lại. Thầy thuốc khi đó gọi là bị “tái phát” bệnh, hoặc bị “di căn”. Quá nhiều người bị như vậy, và phải đến khi thành tâm tạ tội, được Thần phạt tha, bệnh mới khỏi.

GSĐích

 

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

 

GSĐích hướng dẫn học viên lớp Tu công pháp ngồi thu công lực vào cơ thể- 5/2017

( Pfor. Dich is guiding students to receive energy from Sufu for increasing body Energy" )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè 6/2017 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

 

                  Liên hệ vào các lớp học: 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy:

DĐ. 0986792815; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng

ĐT: 0912.102.338;  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

   ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

Đăng ký làm việc với GS và yêu cầu GS chữa bệnh, hãy gọi cho

Bà Chiểu: 0903463322.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

For working with Proffesor and asking to treat diseases call to

Mrs. Chiểu: 0903463322.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn, thiếu lịch sự. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

 

 

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM