PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1:  Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=15pJfzJK0Modbz_TPLJtnc80GknAIXWi2

 

2. Book 2: Troi, Buddhas & Emperors- Life and works

 https://drive.google.com/open?id=12eUEzO_ilhH8UyY86JR_y2Cksy-ek7d8

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

6573335
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2119
2734
7992

TRANG CHỦ

 

                    HƯỚNG DẪN               

                    CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG 

  1. Ý nghĩa cúng Rằm tháng Giêng hàng năm

    Theo quy định của Trời Phật và các Đấng Bề trên thì toàn vũ trụ đều có cúng Trời Phật và các Bề trên vào các ngày Rằm hàng tháng. Đó là ngày có trăng tròn, và vào các thời điểm khác nhau ở mỗi vùng địa lý trong vũ trụ. Trời Phật không yêu cầu cúng ngày mùng một. Cúng cả ngày mùng một chỉ là do Phật giáo phương Bắc tự đề ra sai với ý Trời Phật mà thôi. Nhưng dân ta vì không được hướng dẫn nên cứ theo thế cả ngàn đời nay. Bây giờ cần sửa lại: Bỏ cúng ngày mùng 1 hàng tháng để cho được đúng ý Trời. Thực ra xưa nay cúng ngày mùng 1 thì không có Trời Phật nào về cả! Vì đó là tham vọng của người Trần.

    Ngày Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu năm mới. Ngày này tất các các Đức Phật đang thờ đều hiển linh về. Thờ ở chùa thì về chùa, thờ ở bàn thờ tại gia thì về bàn thờ tại gia. Các Ngài về vào giờ Mão (5- 7h) và giờ Ngọ (11- 12h). Những giờ này nơi thờ rất linh thiêng, năng lương rất cao, linh quang rất sáng. Các Đức Phật còn hiện về vào ngày Đản sinh của các Ngài nữa. Nhưng chỉ có Rằm tháng Giêng là tất cả các Đức Phật thờ trong chùa đều về. Lễ chùa lúc này thì dễ nhận được năng lượng và linh quang của các Đức Phật. Cho nên người xưa hiểu: Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng là vì vậy. Các ngày khác thì không biết chắc lúc nào Đức Phật sẽ về. Nhưng không về thì năng lượng tâm linh của các Ngài vẫn dọi về chùa, nên chùa vẫn linh thiêng. Bảng dưới đây chỉ rõ ngày nào thì Đức Phật hiện về nơi thờ Ngài.

 

     Danh tính các Đức Phật

       Ngày các Đức Phật hiện về

Rằm tháng

Giêng

Ngày

Đán sinh

 ĐP Dược sư Lưu Ly

15/1

20/7

 Đức Phật Chuẩn Đề

15/1

19/11

 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

15/1

8/4

 Đức Phật Vạn Vân Quang

15/1

7/6

 ĐP Đại Thế Chí

15/1

8/11

 ĐP Quan Thế Âm

15/1

11/6

 ĐP Văn Thù

15/1

11/6

 ĐP Phổ Hiền

15/1

12/8

Chú thích: 

- ĐP Văn Thù và ĐP Phổ Hiền được Trời Thượng quyền sắc phong lên hàm Đức Phật từ tháng 1/2020. Các Ngài không còn là Bồ Tát nữa, mà là Đức Phật rồi. Vậy từ nay không niệm Nam mô Văn Thù (hay Phổ Hiền) Bồ Tát, mà niệm Nam Mô Văn Thù (hay Phổ Hiền) Phật. ĐP QTA và Đại Thế Chí cũng không còn là Bồ Tát nữa. Các ngài đã lên Đức Phật hơn 2 trăm năm nay rồi.

- Trong Bảng này không có ADIDA và DILAC là vì 2 Phật này đã phạm trọng tội bí mật nuôi dưỡng các tổ chức tà đạo của người Trần ở Trái đất hoạt động chống lại Trời Phật suốt trên 2 ngàn năm nay. Tháng 6/2018 việc bại lộ, Trời Thượng quyền đã ra Sắc lệnh tước bỏ mọi danh Phật của 2 Phật này, và bắt tống giam vào cõi ngục. Vì vậy, tất cả mọi tượng ADIDA và DILAC ở khắp nơi trong vũ trụ đều đã không còn tính linh. Lên chùa ta không chào nhau “ADIDA Phật” nữa, mà chào “Mô Phật”. 

 

2. Cúng Rằm tháng Giêng tại gia 

    Rằm tháng Giêng các nhà nên cúng vào giờ Mão (5-7h) hoặc giờ Ngọ (11- 13h). Cúng cả ở bàn thờ Phật nếu có và bàn thờ Gia tiên. Đồ lễ chay cho bàn thờ Phật, và lễ chay+ lễ mặn cho ban thờ Thần linh và Gia tiên. Lời khấn là tùy tâm, gia chủ nghĩ sao khấn vậy. Không cần phải mời nhà sư hoặc thầy cúng đến cúng hộ. Cúng lễ là ở cái tâm thành, không phụ thuộc vào văn chữ.

    Dưới đây là Bài cúng mẫu tại bàn thờ Gia tiên, các nhà có thể tham khảo

             Bài cúng Rằm tháng Giêng năm Canh Tý 2020  tại gia

Nam mô Trời. 

Nam mô Phật. (Không nói: Nam mô ADIDA Phật). 

Con kính lạy ngài Đương niên Thiên quan Hành khiển năm Canh Tý.

Con kính lạy các quan Thần linh Thổ công, Thần long mạch tại bản gia.

Con kính lạy ông bà Tổ tiên dòng họ…

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm…, tiết Nguyên Tiêu, tín chủ chúng con với tấm lòng thành có chút lễ mọn gồm hương hoa trái cây, kẹo bánh ngọt và chút kim ngân, cùng mâm cơm rượu kính dâng: Ngài Đương niên Thiên quan hành khiển năm Canh Tý, các Quan Thần Linh, Thổ công, Thần long mạch và Ông Bà Tổ tiên dòng họ…Xin các vị Thiên quan và Tôn Thần hiển linh trước hương án, chứng giám lòng thành của chúng con. Con xin kính mời ông…, bà… (mời từ cha mẹ đến ông bà, cụ kỵ và tổ tiên nội ngoại) về với chúng con. 

Cúi xin các vị Thiên quan, Tôn Thần và ông bà tổ tiên vui lòng thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho gia đình chúng con, chỉ giáo cho chúng con đường đi nước bước để có được vạn sự tốt lành, cuộc sống bình an trong năm mới này. Nghiệp đời của chúng con còn nặng, xin hãy chỉ giáo cho chúng con để biết sám hối về những tội lỗi đã mắc ở kiếp đời này và từ những kiếp trước, chuyển tâm đức chúng con được thánh thiện hơn để vơi được những hạn ách trong năm nay. (Cầu gì nữa thì kể ra). 

Xin kính lạy.

Chú ý: Chỉ cầu trợ giúp, không cầu xin cho. Thí dụ: cầu chỉ cho con gặp thầy gặp thuốc để chữa được bệnh. Không xin cho được khỏi bệnh. 

3. Cúng giải hạn 

    Cúng giải hạn không có nghĩa là lên chùa nhờ nhà sư hoặc ở nhà nhờ thầy cúng đến cúng lễ xin cho tai qua nạn khỏi trong năm nay. Cúng như vậy là mê tín dị đoan, không thật tâm, và không có tác dụng. 

    Cúng giải hạn phải là làm lễ sám hối về những tội lỗi đã mắc từ những kiếp trước, hiện đang bị phạt đền tội theo luật Nhân- Quả. Có tội thì phải tạ tội để được tha phạt. Tội phải cụ thể là tội gì, phạm bao giờ, ở đâu? và phải tự mình tạ tội, không nhờ ai làm hộ được việc này. Việc tạ tội có thể làm vào bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ vào Rằm tháng Giêng. Thí dụ, phải tìm nguyên nhân vì sao lúc nào mình cũng ốm đau khổ sở? Mình đang phải đền tội gì đây mà khổ thế này? Rồi từ đó mà tự mình sắm lễ lên chùa sám hối với Trời Phật vào bất cứ lúc nào. Muốn biết đã mắc tội gì thì phải tìm người xem được để hỏi. Hầu hết nhà sư và thầy cúng không chỉ ra được việc này. 

    Các chùa nhân ngày Rằm tháng Giêng thì mở các khóa lễ gọi là “Dâng sao giải hạn” thực chất chỉ là trò lợi dụng đức tin của người khác để kiếm tiền. Cúng một lúc cúng cho hàng ngàn người, thu hàng tỷ đồng! Có chùa ở Hà Nội nhận cúng cho quá nhiều người, sân chùa không đủ chỗ bèn lấn ra kín cả đường phố, tắc giao thông hoàn toàn trong nhiều giờ? Đây là việc làm lừa dối, mê tín dị đoan. Không có Phật,  Thần Thánh nào gia độ cho cả. Mọi người dân cần lên án hành động này. Hội Phật giáo và Ban tôn giáo, cùng chính quyền các cấp cần dẹp bỏ tệ nạn này. Đây là cơ sở để cho những vi phạm Pháp luật ở nhiều chùa trong thời gian qua. Nhà sư tu chùa không được làm việc này. Đức Phật không cho phép các sư cúng kiểu này. Tôn giáo trước hết phải tôn trọng Pháp luật Nhà nước và không được lừa dối người dân! Mọi người dân cần tẩy chay trò cúng lễ này, đừng để mình mắc lừa, tốn tiền và tốn công vô ích. Hãy thành tâm tự mình cúng tại gia hoặc lên chùa tự mình cúng Phật, không nhờ ai cả. Phải thành tâm tự mình cúng lễ mới được gia độ.

   Lễ Giải hạn ở một chùa Hà Nội trong ngày Rằm tháng Giêng

   năm Kỷ Hợi 2019, ngồi kín chặt một đoạn đường phố. không cho ai đi lại (Hình Internet).

  

Giải hạn mà như thể biểu tình? 

Giao thông tắc cứng, Luật xem khinh! 

Cả đám người tham giăng kín phố,

Tình người cạn kiệt cốt chỉ mình. 

Xấu hổ với Thần nơi giải khổ. 

Thần nào trợ giúp kẻ u minh? 

Dẹp ngay trò loạn nơi hương khói! 

Để cho đường phố hết lình xình:

Chính quyền ra tay, chùa phải dẹp,

Mê tín dị đoan đã rõ rành!

                Cả xã hội hãy chung tay dẹp bỏ

                trò “Giải hạn” kiểu này!        

 

    GSĐích - ĐP V.V.Quang Hugo Hama. 

     __________________________________________________________

                              THÔNG BÁO

   (Nghỉ Tết Canh Tý từ 24/ Chạp 2019 đến 7/Giêng Canh Tý)

    GS.Đích trợ giúp kỹ thuật nâng cao sức khỏe không dùng thuốc cho mọi người vào buổi sáng các ngày

                thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. 

tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Mọi người đến không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 _______________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên TCP ngồi thu công lực của Sư phụ vào cơ thể 8/2019, tại TP HCM

( Pfor. Dich is guiding students TCP to receive energy from Sufu for increasing body Energy in HCM city 8/2019 )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

Bài 105- Thông tin đày đủ về quản lý điều hành toàn vũ trụ

Bài 108- Hai không gian loài người đang sống

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM