PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1:  Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=15pJfzJK0Modbz_TPLJtnc80GknAIXWi2

 

2. Book 2: Troi, Buddhas & Emperors- Life and works

 https://drive.google.com/open?id=12eUEzO_ilhH8UyY86JR_y2Cksy-ek7d8

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- Đức Phật Đại Thế Chí 

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP6- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

 DP7- Đức Phật Văn Thù

DP7-8 Upper Buddha Van Thu ^ Pho Hien

DP8- ĐP Phổ Hiền

DP9- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Hoa:

   DĐ. 0916222398;

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

11168188
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
121
25167
91215

TRANG CHỦ

                                 9 LUẬT TRỜI 

                                   Engl. Version: 9 Laws of Troi

     Trời là Đấng Thượng quyền, sinh ra (create) vũ tru và con người và muôn loài. Hiện tại có 36 Hội đồng Trời. Mỗi Hội đồng có 9 ủy viên, trong đó có 1 Thượng Trời. Thượng Trời là một chức vị trong hệ thống tổ chức Nhà Trời. Thượng Trời nhất thiết phải có hàm Đức Phật hoặc Đức Phật Thượng Tôn, và phải được Bề trên của Ngài sắc phong. (Hiện tại là Bề trên Tạo Hóa Thượng Cổ THTC999.999.999- người đứng đầu Hệ thống quản lý điều hành các Không gian Bao là và Không gian Vũ trụ). Trong 9 vị Thượng Trời lại có 1 vị đứng đầu gọi là Đấng Thượng Trời Trưởng. Mỗi Hội đồng Trời chịu trách nhiệm quản lý theo dõi 1/36 phần không gian vũ trụ. (Trước đây có 81 Hội đồng Trời, nhưng nay rút gọn chỉ còn 36 thôi). Từ năm 2020, Đấng Thượng Trời Trưởng là Đức Phật Thượng Tôn Quan Thế Âm. Vậy bạn đọc từ nay hãy gọi Ngài là Đức Phật Quan Thế Âm, (Namo Đức Phật Quan Thế Âm). Không gọi là Quan Âm Bồ Tát nữa. (Không niệm Namo Quan Thế Âm Bồ Tát). Bồ Tát thấp hơn Đức Phật rất nhiều. Đó là hàm cấp của Ngài cách đây đã hơn 2 ngàn năm. Nay Ngài lên ngôi cao lắm rồi!

   Hội đồng Trời có thể gọi tắt là Trời. Còn Đấng Thượng Trời Trưởng thì gọi là Thượng Trời.

   Thượng Trời đã ban hành 9 Luật Trời sau đây:

1. Luật Thượng quyền

    Luật này quy định: Luật Trời là Thượng quyền trong vũ trụ. Trời sinh ra vũ trụ (gồm các hành tinh và hệ hành tinh), con người (cả người Trời và người Trần) và muôn loài sống. Trời giám sát mọi hoạt động của vũ trụ. Vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo Luật Trời.

2. Luật Âm Dương

    Luật Âm Dương quy định: Âm Dương là sự thống nhất của 2 mặt đối lập, luôn song song tồn tại, làm cơ sở để vũ trụ luôn cân bằng và phát triển.

Mỗi người Trần đều có Thân xác là Dương và Linh hồn là Âm là biểu hiện của quy luật này.

3. Luật  vận động

    Luật này quy định: Vũ trụ vận động xoáy thuận chiều kim đồng hồ với quỹ tích hình chữ S. Vũ trụ và con người trong vũ trụ, cả người Trời và người Trần, được hình thành tuân theo Luật  này.

Quy luật này được thể hiện bằng hình ảnh con cá đen trắng cuộn nhau như bạn đọc đã biết.

4. Luật Quy tắc số 9

     Luật này quy định: Vạn vật trong vũ trụ được cấu tạo, vận động và phát triển theo Quy tắc con số 9.

    Quy tắc này xoay quanh con số 9, là con số lớn nhất trong dãy số có 1 chữ số. Vận dụng quy luật này, bạn đọc hãy luôn sử dụng con số 9 hoặc bội số hay ước số của 9. Thí dụ: Trồng 9 luống rau hay 6 luống rau, trần nhà cao 3m hoặc 3,3 hay 3,6m đều là chia hết cho 3 là ước số của 9. Khen thưởng 9 em học sinh điển hình, tặng 9, 18, 27... gói quà cho người nghèo, hàng hàng hiên có 9 cây cộ, dùng 9, 18, 27, 36... điều luật trong một bộ luật v.v... Như vậy sẽ hợp với Quy tắc số 9 của Trời.

5.  Luật Đầu đàn

    Luật đầu đàn quy đinh: Muôn loài trong vũ trụ luôn có một đầu đàn.

Cụ thể:

* Các cấp lãnh đạo trong Vũ trụ luôn có 1 Thượng quyền;

* Hệ Mặt Trời có Mặt Trời là hạt nhân và 9 hành tinh quay xung quanh;

* Bộ tộc có tộc trưởng. Mọi người trong bộ tộc đều phải tuân thủ người này.

* Xã, huyện, tỉnh đều có chủ tịch, nước có tổng thống hoặc chủ tịch, hoặc vua. Những người này ra lệnh thì mọi người dân đều phải tuân  theo.

* Đàn voi, khỉ, chim, kiến, ong v.v... luôn có con đầu đàn.

* Nhà có chủ nhà là người đàn ông (nên làm nhà lấy tuổi đàn ông).   

* Máy bay, tàu hỏa, tàu thủy... đều chỉ có 1 người lái trưởng chỉ huy, tất cả mọi người khác đều phải tuân theo.

V.V...

6. Luật Tâm linh

    Luật tâm linh quy định: Mọi người Trần và người Trời trong toàn vũ trụ đều có nghĩa vụ phát triển tâm linh.

   Luật Tâm linh được đặc trưng bởi Tỷ lệ tâm linh (TLTL). Đó là tỷ lệ % của Linh hồn trên Thân xác. Bạn là người Trần bình thường thì TLTL của bạn không quá 21%. Bạn tu lên hàm La Hán thì đạt 41%. Lên đến Phật không danh tính là 51%, Đức Phật là 60%. Khi đó bạn có thẻ làm được nhiều việc mà người khác không thể làm được. Theo Luật này thì Tu luyện là bồn phận của mỗi con gười, không phải thích thì làm, không thích thì thôi. Trong cuộc sống bạn cần luôn rèn luyện Thân Tâm để trở thành người thánh thiện. Đó là cách thực hiện Luật Tâm linh của Trời.

7.  Luật sinh tử   

    Luật này quy định: Vạn vật trong vũ trụ đều có sinh ra, trưởng thành, phát triển, già yếu rồi chết.

   Điều này áp dụng cho cả con người, động vật, thực vật, mọi hình thái xã hội, mọi quan hệ xã hội. Cho nên con người ta ai cũng có quá trình sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rồi già nua và chết. Động thực vật cũng vậy.

8. Luật phát triển chọn lọc

    Luật này quy định: Vạn vật trong vũ trụ phát triển theo nguyên tắc chọn lọc tự nhiên.

   Nghĩa là mọi biến đổi của con người, sinh vật, thực vật đến hình thái xã hội, hiện tượng xã hội trên con đường phát triển đều được thực hiện theo nguyên tắc tự chọn lọc giữ lại những cái tốt, cái tiến bộ và đào thải những cái xấu, cái lạc hậu.

    Qua đây ta thấy vũ trụ sẽ phát triển ngày một tiến bộ lên. Hướng phát triển của con người là ngày càng nâng cao tình yêu thương và lòng nhân ái.

9. Luật Nhân Quả

    Luật Nhân Quả quy định: Con người trong vũ trụ (cả người Trời đang ở cõi Trời và người Trần đang ở cõi Trần) hễ gieo Nhân nào thì nhận Quả ấy. Nhân Quả diễn tiến tự nhiên.  

Luạt Nhân quả kêu gọi mọi người hãy sống thiện, làm nhiều việc thiện để nhận lại nhiều quả Phúc. Bạn sống ác thì nhất định phải đền tội, không ở kiếp đời này thì ở những kiếp đời sau.

   9 Luật Trời định hướng cho mỗi hành động sống của chúng ta. Trời giao cho Hội đồng Nhà Trời (có tên gọi là KYFU) quản lý theo dõi, buộc muôn loài phải thực thi 9 Luật này.

Mỗi người chúng ta hãy thực hiện đứng Luật trời để được Trời phù hộ.

           Chúng ta hãy luôn biệt ơn Trời;

           Namo Trời Thượng quyền vũ trụ!

 

  GSĐích- ĐP V.V.Quang

 __________________________________________________________

                              THÔNG BÁO

   Tạm hoãn khám chữa nâng cao sức khỏe không dùng thuốc vỉ COVID 19

 

    GS.Đích tạm hoãn trợ giúp kỹ thuật khám chữa nâng cao sức khỏe không dùng thuốc cho mọi người vào các ngày trong tuần, chờ khi có lệnh của trên hết phong tỏa Dịch:

                Sáng thứ  4, từ 8 đến 11h. 

                Chiều thứ 7, từ 14 đến 17h

tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Mọi người đến không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ của người cần khám chữa là xã huyện tỉnh, TP nào.

 _______________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Phạm Thị Bích Ngọc, 1987, 

DĐ. 0382364598   E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 0904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh phía Nam:

Phạm Văn Bé, 1954:

ĐT:  082.494.1484     Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên TCP ngồi thu công lực của Sư phụ vào cơ thể 8/2019, tại TP HCM

( Pfor. Dich is guiding students TCP to receive energy from Sufu for increasing body Energy in HCM city 8/2019 )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

Bài 108a- THÔNG TIN MỚI

Bài 109- Hành tinh FOGHA có người đang sống

Bài 110a- Mật tông Phật giáo là gì?

Bài 110b- Tịnh độ tông và Thiền tông

Bái 110c- Đạo sĩ là gì

Bài 110d- Tà Mẫu là gì?

Bài 110e- Bề Trên

Bai 110f- Một số Thông tin mới

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM