PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

B1- Universe and Man- The Theory of Relationship

B1.0- Half-title page: 

https://drive.google.com/open?id=1UUa8Txvr0c-kDig1aKTdqMr2J_xGExzK

B1.1- Chapter 1:

https://drive.google.com/open?id=19Sg54tgG07lEGHhg8vMMFemcW_VSm4s3 

B1.2- Chapter 2:

https://drive.google.com/open?id=103m7xpCCQjK5FqRMPd6cXmrvJ2SSLAK3

B1.3- Chapter 3:

https://drive.google.com/open?id=1mYHwI_iv3t-O5rv-zmHCTjs_Hb_br-3i

 

 

 

 

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5414765
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
6409
4865
26912

TRANG CHỦ

 

                  AI NHÌN THẤY NGƯỜI ÂM? 

    Trời đề ra những nguyên tắc để khống chế người Trời và người Trần nhìn thấy nhau chỉ trong một phạm vi nhất định. Cụ thể như dưới đây.

1) Đối với người Trời

    Người Trời ở cõi Trời nhìn thấy người âm theo nguyên tắc: Người ở cung hàm trên thì nhìn thấy tất cả người ở mọi cung hàm dưới. Nhưng người ở cung hàm dưới thì không nhìn thấy người ở cung hàm trên. Đây là nguyên tắc nhằm bảo vệ cấp trên, cấp dưới không thể gây gổ với cấp trên được. (Không như ở cõi Trần, người cấp dưới có thể hãm hại người cấp trên).

- Người Trời hàm Đức Phật thì nhìn thấy mọi người âm ở mọi cung vi tế (Hình 1). Trong Hình 1 người Trời ở các cung càng tiến theo chiều kim đồng hồ thì hàm càng cao. Đến Trời, Đấng sáng thế, là cao nhất. Xuống đến Phật tổ Như lai, là Đức Phật chủ trì Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY (trước kia gọi là Thường trụ Tam Bảo) là cao thứ 2. Cứ như thế xuống dần ngược chiều kim đồng hồ đến cung Ngục là thấp nhất. Đây là những người Trời có tội bị giam. Cung Đế là người Trời dân thường.

     

                          Hình 1

- Người Trời ở cung Thượng Phật (có danh Phật như Văn Thù, Phổ Hìền Bồ tát) có thể nhìn thấy người Trời từ cung Thượng Phật trở xuống. Cung này có 9 bậc, Chỉ Thượng Phật bậc 3 trở lên mới nhìn thấy Đức Phật.

- Người Trời ở cung Phật (không danh tính) thì nhìn thầy người Trời ở cùng cung với mình và ở các cung thấp hơn.

- Người Trời ở cung La Hán thì nhìn thấy người ở cùng cung La Hán và cung Cao tăng trở xuống. Không nhìn thấy người Trời ở cung Kim cương Bồ tát (KCBT). Sở dĩ như vậy vì các vị KCBT là thuộc dòng Trời-Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ huy các vị này, nên họ có quyền năng riêng. Anh sáng vi tế của các vị này là theo một hệ khác với ánh sáng của các vị thuộc dòng Phật từ Thần linh trở lên. Thượng Phật cũng không sai khiến được KCBT. Muốn cần thì phải nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế sai khiến giúp. Chỉ có Đức Phật là sai khiến trực tiếp được KCBT. Người Trần tu lên hàm Cao Tăng BT trở lên có thể được NHTĐế trao cho một ấn quyền năng để được quyền cầu ngài trợ giúp khi cần thiết để bảo vệ người Trần tu đến hàm Thượng Phật bậc 2 trở lên. Khi đó Ngọc Hoàng có thể phái KCBT đến bảo vệ.

- Người ở cung KCBT (là các Thần Kim Cương có chức năng quản lý và trị tội những kẻ phạm tội) thì nhìn thấy người âm cùng cung KCBT và các cung Đế và cung Ngục. Không nhìn thấy người ở cung cao hơn và cung thấp hơn là Cao tăng BT, Tiên Thần và Thần linh. Sở dĩ như vậy là vì các vị KCBT có ánh sáng vi tế theo dòng Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, chứ không theo ánh sáng dòng Phật. Mặt khác, phòng bị nếu nhìn thấy hết, các vị này có thể lạm quyền.

- Người ở cung Cao tăng Bồ tát- CTBT- thì nhìn thấy người Trời CTBT và người ở cung Tiên thần, Thần linh, cung Đế, cung Ngục.

- Người âm Tiên Thần thì nhìn thấy Tiên Thần, Thần linh, và người âm ở cung Đế và cung Ngục.

- Người âm Thần linh thì nhìn thấy Thần linh và người âm ở cung Đế và cung Ngục.

- Mọi người Trời ở cung Đế (dân thường) đều nhìn thấy nhau và nhìn thấy người âm ở cung Thần linh và cung Ngục, nhưng không nhìn thầy người Trời ở hàm cao hơn (từ cung Tiên Thần trở lên). Họ đều nhìn thầy người Trần.

2) Đối với người Trần

    Người Trần khai mở mắt thần đến mức sau đây sẽ nhìn thấy Khí màu và người Âm:

- Khai mở mắt thần đến 76%: Nhìn thấy Khí màu xanh đỏ trắng vàng đen, nhưng không nhìn thấy người âm.

- Khai mở đến 85% : Nhìn thấy người âm ở cung Đế, cung Thần linh và cung Ngục. Không nhìn thấy người âm từ cung Tiên Thần trở lên.

- Khai mở đến 86%: Nhìn thấy tất cả người âm từ Đức Phật trở xuống.

- Có 2 kiếp tu chùa thì nhãn thần có thể khai mở đến 85%, 3 kiếp thì 86%.

- Người được Trời Phật trang bị cho viên Linh Ngọc Hạ âm trong tai thì nghe được La Hán trở xuống.

- Người được trang bị viên Linh Ngọc Siêu thanh thì nghe được Đức Phật, Thượng Phật và Phật không danh tính, nhưng không nghe được từ La Hán trở xuống.

- Người được trang bị cả 2 loại Linh Ngọc thì nghe được tất cả mọi người âm.

- Người được sang tai sang mắt là người được bề trên nào đó độ cho. Người độ có thể cho nghe gì đó khi cần, hoặc có thể cho thấy một vài hình ảnh nào đó tùy từng lúc, chứ không phải là đã khai mở.                             

GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang

        

 ______________________________________________________

   

        TRẢ LỜI NHANH MỘT SỐ CÂU HỎI CỦA BẠN ĐỌC

 

Hỏi: Có đúng là nhờ di chuyển những quả cầu bê tông quanh sân vận động Mỹ Đình Hà Nội mà đội tuyển VN thắng Philippine tối 6/12/2018 không? 

Trả lời: Cũng có thể. Nhưng chuyện thắng thua còn do nhiều nguyên nhân khác nữa. Đúng là có tin ban tổ chức trận lượt về giữa đội VN và Philippine có di chuyển 40 quả cầu bê tông do nhà thầu TQ đặt quanh sân vận động Mỹ Đình Hà Nội vào tối 5/12/2018 theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá VN- VFF. Kết quả là tối 6/12/2018 đội VN thắng Philippine 2-1. Trong khi đó, trong khoảng 10 năm gần đây đội VN luôn chỉ về nhì? Có ý kiến cho rằng vì nghi những quả cầu này đã bị yểm bùa nên phải chuyển đi trước trận đấu. Sau khi thi đấu xong thì lại chuyển về.

    Sau kiểm tra thì thầy quả thực những quả cầu này đã bị yểm bùa, và Ngọc Hoàng OTDA Thượng Đế đã điều các Thiên quan nhà Trời về vô hiệu hóa tất cả bùa trong quả những cầu bê tông này. Vì vậy hiện nay có đặt lại về chỗ cũ thì những quả cầu này cũng không còn bùa phát tác nữa. Vậy yên trí, lần sau không phải di chuyển nữa đâu. Nếu quả thực vừa rồi VFF có chủ trương di chuyển quả cầu thì đó là việc làm sáng suốt. Bạn đọc đừng hiểu đây là chuyện mê tín dị đoan. Không chuyện chơi tý nào.

       

_____________________________________________________________________   

                                   THÔNG BÁO

    GS.Đích khám chữa bệnh miễn phí, không dùng thuốc, vào buổi sáng các ngày thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Người bệnh đến khám chữa không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể (tu công Pháp) tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

 

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên lớp Tu công pháp ngồi thu công lực vào cơ thể

( Pfor. Dich is guiding students to receive energy from Sufu for increasing body Energy" )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact with Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM