PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1:  Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=15pJfzJK0Modbz_TPLJtnc80GknAIXWi2

 

2. Book 2: Troi, Buddhas & Emperors- Life and works

 https://drive.google.com/open?id=12eUEzO_ilhH8UyY86JR_y2Cksy-ek7d8

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

6445442
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
455
2457
2912

TRANG CHỦ

                           HÀNH TINH FOGHA

            CÓ NGƯỜI ĐANG SỐNG

 

 1. Hành tinh FOGHA    

   Hành tinh FOGHA là hành tinh thứ 6 trong không gian bao la hiện được thấy là có người đang sống. Đó là Hành tinh nằm trong cõi Quang Âm Dương  Thiêng (The Suprenatural Yin-Yang Bright Space- SyiaBS). Hành tinh này nằm trong hệ Mặt Trời tại đây, có Mặt Trời và 9 hành tinh quay xung quanh. Hành tinh này nằm ngoài không gian vũ trụ mà ta đang sống, cách Trái Đất 176 tr. năm ánh sáng AS. (Đường kính vũ trụ 126 triệu năm AS). Đường kính quả cầu hành tinh này là khoảng 4650km (Trái Đất là khoảng 12.766km). Nhiệt độ không khí 25- 27 độ. Gia tốc trọng trường 8,8 m/S2 (TráiĐất 9,8 m/S2).Có sông núi hồ nước biển rừng. Trong không gian SyiaBS còn có 3 hệ hành tinh khác, nhưng chỉ có 1 hành tinh FOGHA là có người đang sống.   

2. Loài người trên hành tinh FOGHA

    Trên hành tinh FOGHA có 2 loài người Thượng đẳng đang sống là loài người Thượng Thiên Cung- TTC (the Upper men Sacred) và loài người Đại Nhân Thiêng- ĐNT (The Great men Sacred) đang sống. Đó là những loài người Trần Dương Âm tính rất linh thiêng (người Trần có thể chuyển hóa thành người Âm), do Đấng Tạo Hóa (The Nature) sinh ra từ cách đây 460 tỷ năm. Dân số hiện có  trên 2 triệu người TTC và 8,3 triệu người ĐNT, đều có nền văn minh rất cao. Họ là những người Trần cao khoảng 1,65m, nặng 70kg, tự sinh, rất đẹp người. Năng lượng tâm linh 6600 và 4600 triệu. tỷ qc. Năng lượng Vật chất: vô hạn độ Bovis. (Người Trần Trái Đất không có năng lượng tâm linh, chỉ có năng lượng vật chất trên dưới 14 ngàn Bovis). Tuổi thọ bình quân là 1800 và 1600 năm. Dùng điện 220v, và máy tính mạng thông tin 20G. Không tiêu tiền. Di chuyển bằng ẩn hiện với tốc độ 3000km/giây. Bằng Phi thuyển tốc độ 600 triệu. năm AS/h. (Đến Trái Đất hết 13’). Người TTC chỉ có một lãnh đạo là Đấng Thủ lĩnh có tên là DAMACA. Còn loài người ĐNT thì có một Hội đồng lãnh đạo gọi là Hội đồng Đại Nhân Thiêng (tương tự như Hội đồng Tổng thống ở Trái Đất) do dân bầu, gồm 6 vị, có 1 Thủ lĩnh, ta gọi là Đấng Thủ lĩnh Đại Nhân Thiêng (the Great Lords Sacred). Nhiệm kỳ Hội đồng là 600 năm. Không phân ra quốc gia. Không có chiến tranh. Họ sống rất thiện tâm. Họ đã nhiều lần đến Trái Đất với thiện tâm giúp cho nền văn minh Trái Đất, và hiện đang hàng ngày đến làm việc tại Nhà thờ Trời Phật 1 Hà Nội. Tuy nhiên họ không xuất hiện là người Trần cho người Trái Đất nhìn thấy. Loài người trên 5 hành tinh có người trong vũ trụ không thể so nổi với nền văn minh ở hành tinh này. Xem thêmBài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ . 

    Cơ quan làm việc của Hội đồng Đại Nhân Thiêng là một quần thể các nhà lục giác mắt Trần nhìn thấy được (Hình 1). Nhà cao 16 tầng là nơi Hội đồng Đại Nhân Thiêng làm việc, có biển đề “Đại Nhân Tháp”. Trên nóc có ngọn đèn hình cầu mầu đỏ, mắt Trần nhìn thấy được. Trước cửa vào có bia đá ghi “Thiên Nhân Địa”. 6 nhà 6 tầng xung quanh thấp hơn là nơi làm việc của các Ban.

 

 

 

 

Hình 1- Phác thảo cơ quan Hội đồng Đại NhânThiêng

Hình 2- Phác thảo nơi Hội đồng Đại Nhân Thiêng thờ Đấng Tạo Hóa.

    Hội đồng Đại Nhân Thiêng có xây nơi thờ Đấng Tạo Hóa (The Nature) sinh ra mình. Đó là một nhà một cột lục giác đứng trên hồ nước tròn, mắt Trần nhìn thấy được. Trên nền có bàn thờ cong thờ khối hình thoi 6 cạnh mầu hồng, là biểu tượng của Đấng Tạo Hóa (Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ). Trên tường có biển đề “Đấng Tạo Hóa” (Hình 2). 

3. Bốn không gian sống

    Trong không gian bao la vô tận có 4 không gian mà loài người Trần và người Trời đang sống. Đó là Không gian Quang Dương Thiêng, Không gian Quang Âm Thiêng và Không gian vũ trụ. Hai không gian đầu nằm ngoài không gian vũ trụ mà ta đang sống (Hình 3). Đến 12/2019 thì thấy có loài người đang sống ở 4 không gian này như sau:

   Không gian Quang Âm- Dương Thiêng (SyiaBS) là không gian loài người Thượng Thiên Cung nói ở trên đang sống.

   Không gian Quang Dương Thiêng (SyaBS) là không gian loài người Đại Nhân Thiêng nói ở trên đang sống.

   Không quan Quang Âm Thiêng (Supernatural Yin Bright Space- SyiBS) là không gian loài người Thiêng Liêng (Supernatural men) đang sống. Lãnh đạo loài người ở đây gồm có Hội đồng Thiêng Liêng và Đấng Vua Cha vũ trụ, người thiết kế ra vũ trụ này.

   Không gian vũ trụ (Universal Space) là không gian có người Trời và người Trần (là chúng ta) đang sống. Lãnh đạo loài người ở đây là những người Trời, gồm có: Đấng Thượng Đỉnh, Đấng Tối Thượng, Đấng Tối Cao Đấng Sieu Nhien, Đấng Thượng Trời, Hội đồng vũ trụ Thượng Đỉnh FOGHY (gồm có các Đức Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế). Các hành tinh trong vũ trụ đều nằm trong không gian này.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3- Sơ đồ 4 không gian loài người đang sống

    Vậy ta thầy người Thượng Thiên Cung và người Đại Nhân Thiêng, là những người lưỡng tính Trời- Trần đang sống ở không gian Quang Âm- Dương Thiêng và Quang Dương Thiêng có nền văn minh cao nhất. Người Thiêng Liêng là người Trời thì sống ở không gian Quang Âm Thiêng (văn minh thứ 2). Người Trời hàm thấp từ Đức Phật trở xuống và người Trần chúng ta thì sống trong không gian vũ trụ (văn minh thứ 3).

    Ngày 3/12/2019 GSĐích- ĐP V.V.Quang đã được Đấng Thủ lĩnh Đại Nhân Thiêng trao Danh Tước Dòng họ Đại Nhân Thiêng ở không gian Quang Dương Thiêng. Vậy Ngài là người Trần Trái Đất mang danh cả Dòng họ loài người ở hành tinh FOGHA. Chính vì vậy Ngài mới biết về hành tinh này để giới thiệu với bạn đọc. Đây là hiện thực khoa học, không phải chuyện hoang đường hay siêu tưởng. Bạn đọc nào không tin thì thiệt.                          

GSĐích - ĐP V.V.Quang Hugo Hama. 

   ____________________________________________________________

  

                                   THÔNG BÁO

    GS.Đích khám chữa bệnh miễn phí, không dùng thuốc, vào buổi sáng các ngày thứ  2,4,7 hàng tuần, từ 8 đến 11h. tại địa chỉ:

          Nhà 10, Ngõ 144 (Bãi Bạc), Đường An Dương Vương,

              P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Người bệnh đến khám chữa không cần phải đăng ký trước, không phải trả tiền, không cần quà biếu, không cần đồ lễ.

Cần biết trước quê bố và mẹ mình ở xã huyện tỉnh, TP nào.

 ____________________________________________________________________________ 

ĐÀO TẠO

GS Đích định kỳ mở các lớp học về Phong thủy, Dịch học và Khí công nâng cao công lực cơ thể tại Hà Nội và TP HCM.

Bạn đọc muốn theo lớp thì có thể đăng ký theo địa chỉ sau đây:

 

Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:

Nguyễn Thị Thu Thùy, 1976:

DĐ. 0986792815E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Nguyễn Thị Ngà, 1976:

ĐT: 904.157.644  

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tại TP HCM và các tỉnh phía Nam:

Nguyễn Hồng Năng, 1976:

ĐT: 0912.102.338;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cần nhớ: Dịch học và Phong thủy học là tri thức khoa học liên quan đến

                vũ trụ và con người. Không phải là mê tín dị đoan.

 

GSĐích hướng dẫn học viên TCP ngồi thu công lực của Sư phụ vào cơ thể 8/2019, tại TP HCM

( Pfor. Dich is guiding students TCP to receive energy from Sufu for increasing body Energy in HCM city 8/2019 )

             Xem thêmSách 9

GSĐích hướng dẫn lớp trẻ em Tu công pháp trong dịp nghỉ hè tại Hà Nội. 

 

GS Đích giảng lớp Phong thủy tại Hà Nội  xem thêm...

(Prof. Dich lectures Feng Shui course in Hanoi)

 

GS Đích giảng lớp Dịch học tại Hà Nội xem thêm...

(Prof. Dich  lectures on Theory of Changes in Hanoi)   

    ___________________________________________________ 

Bạn đọc có thể liên hệ với GS.Đích theo địa chỉ ghi ở cuối màn hình.

 

Readers may contact to Prof. Dich by the addresses showing on the end of this screen.

 

Chú ý: Những người viết thư cho GS.Đích mà không tự giới thiệu Họ tên tuổi, đang ở tỉnh thành phố nào, chỉ như một tin nhắn không đầu không đuôi, viết như ra lệnh, không biết ai viết, không thưa gửi, thư viết thì nửa Anh nửa Việt, thì sẽ bị xóa và không có trả lời của GS, vì viết như vậy là ngạo mạn và ích kỷ. Quá nhiều người đang mắc lỗi này.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

Bài 105- Thông tin đày đủ về quản lý điều hành toàn vũ trụ

Bài 106- Nhà thờ Trời Phật 3

Bài 107- Ai thiết kế ra vũ trụ này?

Bài 108- Hai không gian loài người đang sống

Bài 109- Hành tinh FOGHA có người đang sống

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM