PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5969043
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1751
3296
19530

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

                     ĐỨC PHẬT CHUẨN ĐỀ

                     (Eng. version OLMO upper Buddha)

                                  

       (Tượng ĐP Chuẩn Đề đang thờ tại Nhà thờ Trời Phật, Hà Nội)  

    Đức Phật Chuẩn Đề, Phật danh OLMO, sinh ngày 19/11/AL năm 2231 TCN- cách năm 2018 là 4249 năm. Ngài là người Myama, sinh ra trong một gia đình nông dân, có tên là LOA MUHA (nữ), cha mẹ đều là nông dân. Ngài là con gái cả trong gia đình có 2 người con, 1 gái, 1 trai. Ở tuổi thanh niên, là một thiếu nữ rất xinh đẹp, người cao 1,56 m, nặng 54 kg. Năm 20 tuổi bắt đầu đi làm công nhân trong một công xưởng ở địa phương. Năm 22 tuổi cưới chồng, là con trai một gia đình nông dân, và có được 3 người con, 2 trai 1 gái. 

Về Đường tu: 

- Ngài tu theo phương pháp của Phật Giáo Tiểu thừa, chấp nhận tu khổ hạnh. Ở kiếp đời Trần tại thế ngài tu tại gia, đến năm 54 tuổi thì tu trên núi. TRỜI là người dìu dắt thọ giáo cho ngài trên con đường tu luyện từ khi đạt hàm TP1.

- Ngày 14/8 AL năm 2175 TCN- cách năm 2018 là 4193 năm, khi Ngài 56 tuổi, Ngài được gia phong hàm Thượng Phật bậc 3, tức là tu thành Đạo, Phật danh OLMO (thánh thiện). Phật danh này giữ cho đến ngày nay.   

- Ngài từ trần ngày 19/6 AL năm 2154 TCN, thọ 77 tuổi, Khi đó ngài đã đạt hàm Thượng Phật bậc 4 (TP4). 

   Đức Phật CHUẨN ĐỀ còn có thêm 3 danh xưng phiên âm theo ngôn ngữ Myama cổ là:

    + BAVO HAGHI (Dũng mãnh)

    + GAHA GHAPA (Đức hạnh)

    + LAHA LOVA (Nhân hậu)

- Ngài được Trời sắc phong hàm ĐP cấp 8 năm 2054 TCN. (Khi đó mới chỉ có ĐP LƯU LY là ĐP cấp 9).

- Năm 2053 TCN Ngài được Trời Thượng quyền cử Chủ trì Thường trụ Tam Bảo (FOGHY) thay thể ĐP LƯU LY nghỉ hết nhiệm kỳ. Đến năm 917 TCN thì Ngài cũng nghỉ hết nhiệm kỳ. Như vậy ĐP Chuẩn Đề là ĐP Thượng tôn thứ 2 chủ trì Thường trụ Tam Bảo FOGHY, và đã ở cương vị này 1136 năm.

- ĐP Chuẩn Đề được người dân Myama và các nước ĐNA suy tôn là Phật Mẫu và thờ ở các chùa. Ngài luôn có 2 Thượng Phật Bồ tát hộ giá (đều là nữ), đó là:

    + BAFA HI Bồ tát- Thượng Phật bậc 9 (ngồi bên trái cưỡi sư tử xanh)

    + GAHA GHI Bồ tát- Thượng Phật bậc 9 (ngồi bên phải cưỡi voi trắng).

Về Đào tạo:

    Thời tại thế ĐP Chuần Đề có đội ngũ đệ tử khoảng vài chục người, đều là phụ nữ, được Ngài dẫn dắt tu luyện. Trong số này hầu hết cuối đời đã lên đến hàm Cao Tăng Bồ tát, nay đã lên hàm Thượng Phật.

Thời tại thế Ngài thường giảng Đạo cho các đệ tử về các vấn đề sau đây:

- Tồn tại vũ trụ;

- Cõi Trời và cõi Trần;

- Luật Trời;

- Người Trời và người Trần;

- Kiếp luân hồi;

- Chân Thiện Nhẫn;

- Ý nghĩa việc tu hành.

- Và một số vấn đề khác.

    Hiện nay ở cõi trời Ngài thường giảng cho các hàm Bồ tát, Phật và Thượng Phật.

Về Thọ giáo

    ĐP Chuần Đề từng thọ giáo (tức là dìu dắt giúp đỡ) cho các ĐP sau đây:

    + GAL HIV (Trí huệ), người hành tinh Zoh, từ khi là TP2, nay đã lên hàm ĐP cấp 10.

    + HALA (Hùng cường), người hành tinh Dhot, từ khi là TP1, nay đã lên hàm ĐP cấp 9.

    + Ngọc Hoàng DOMI Thượng Đế, người hành tinh Hoph từ khi là TP1, nay đã lên hàm Thượng Phật bậc 9- TP9. Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế nhiệm kỳ đầu tiên trong vũ trụ.

    Qua đây thầy rõ, Đức Phật là những người Trần ở các hành tinh có người trong vũ trụ đã tu thành Đức Phật và đang dìu dắt các thế hệ sau mình. Đây là người thực việc thực, không phải là truyền thuyết như nhiều người vẫn quan niệm.

    Loài người trong vũ trụ luôn đánh giá rất cao và bày tỏ lòng kính trọng và lòng biết ơn Ngài sâu sắc về sự chỉ đạo của Ngài đối với loài người toàn vũ trụ.

ĐP OLMO Mẫu Thánh thiện.

Kiên trì gian nan tu khổ luyện.

Nhân hậu Ngài là LAHA LOVA.

            GAHA GHAPA người Đức hạnh.

Dũng mãnh là Phật BAVO HAGHI,

Hơn một ngàn năm lãnh đạo FOGHY,

Giáo huấn chúng sinh Ngài Phật Mẫu,

Công lao Đức độ được tạc ghi.                   

                

    Tượng ĐP Chuẩn Đề tại chùa Mễ Sở, H.Văn Giang, T. Hưng Yên.

(Nhà chùa và Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên đang hiểu tượng này là tượng ĐP Quan Thế Âm. Khi được hỏi, cả hai ĐP đều khảng định rằng đây là tượng ĐP Chuẩn Đề, và ĐP Chuẩn Đề xưa nay vẫn đang nhập tượng này).

 

Chú thích:

    Trong Kinh sách và các bài viết trên trang mạng về ĐP Chuẩn Đề có nhiều điều không đúng thực về Ngài. Một số thí dụ:

1. Nói Ngài là một Bồ Tát ở cõi trang nghiêm thế giới, không giáng sinh ở cõi nhân gian là hoàn toàn sai, là thần thánh hóa Ngài. Như trên đã nói: Thời tại thế Ngài là một người Trần công dân nước Myama. Ngài đã khảng định đúng là như thế.

2. Vì là nước Myama không dùng tiếng Phạn, nên Ngài không có tên tiếng Phạn. Gán cho Ngài cái tên tiếng Phạn Cundi là người đời tự gán cho Ngài.

3. Nói Ngài tu theo trường phái Phật giáo Đại thừa là hoàn toàn sai. Ngài sinh năm 2231 TCN, mất năm 2154 TCN, trong khi Phật giáo Đại thừa chỉ xuất hiện từ những năm 50 (SCN). Thực tế thì Ngài tu khổ hạnh theo Tiểu thừa.

4. Đến nay vẫn gọi Ngài là một vị Bồ Tát là sai. Ngài tu thành Đạo, Thượng Phật bậc 3 (TP3), năm 2175 TCN. Khi đó gọi Ngài là Bồ Tát Thượng Phật là đúng. Nhưng Ngài lên hàm Đức Phật cấp 8 từ năm 2054 TCN, và năm 2053 lên ĐP Thượng tôn. Đức Phật cao hơn Bồ Tát rất nhiều. Vì vậy nay phải gọi Ngài là Đức Phật, không gọi là Bồ tát nữa. Tất cả các Kinh sách và bài viết vẫn gọi Ngài là Bồ tát đều phải sửa lại.

5. Lại còn nói Ngài là một vị Bồ tát ngang với Quan Thế Âm? Trong khi Ngài đang là ĐP Thượng Tôn, từng đúng đầu Thường trụ Tam Bảo, còn Quan Thế Âm là Đức Phật cấp 10, thấp hơn ĐP Thượng tôn, càng thấp hơn ĐP chủ trì Thường trụ Tam Bảo.

6. Trên các hình tượng Phật đều có vẽ Ngài có 18 cánh tay. Ngài bảo chỉ có 2 cánh tay như mọi người Trần. Đó là do người đời thần thánh hóa Ngài lên đó thôi. Tuy nhiên đó chỉ là hình tượng để thờ cúng, nên Ngài chấp nhận cho cứ để vậy.

7. Rồi lại viết: Pháp môn tu hành của Ngài là trì tụng bài chú. Ngài bào Ngài không có bài chú nào cả. Đó là người đời gán cho Ngài thôi.

8. Lại viết về Chú Chuẩn Đề tiếng Phạn có trong Kinh Đà La Ni. Ngài bảo đó là người đời nghĩ ra thế thôi.

9. Lại còn viết: ĐP TCMNi giảng chú Chuẩn Đề là chú giải thoát. Người đọc chú đủ 80 vạn lần thì mọi tội lỗi từ vô lượng kiếp đều tiêu tan, làm gì cũng sẽ hanh thông. ĐP TCMNi bảo Ngài không hề có giảng như vậy. Đây là một dạng mê tín dị đoan trong đạo Phật. Người có tội phải trả nghiệp hay đang bị phạt thì phải giải Nghiêp giải phạt mới được tha tội. Không thể ngồi trì tụng mà thoát tội được.

10. V.v...

    Qua đây ta thầy loài người đang nhận thức rất sai về ĐP Chuẩn Đề, quan niệm mang nặng tính thần thánh hóa Đức Phật. Cũng không loại trừ các đạo giáo Bắc Á cố tình viết sai về Ngài để chống lại đạo Phật.

 

    Chúng ta cần nhận thực lại: Ngài là một người phụ nữ người Trần, là nông dân ở nước Myama, tu lên thành Đức Phật Thượng tôn. Đây là người thực việc thực, không phải là Thần thánh nào cả.

 

GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang

        

 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM