PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5738218
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1014
2531
18122

DP01- Trời Thượng quyền

                      TRỜI THƯỢNG QUYỀN

                            

                     Hình 1- Tranh Trời đang thờ tại Nhà thờ Trời Phật tại Hà Nội.

    Nhân ngày 24/6 âm lịch, là ngày sinh 64 tỷ tuổi của Trời Thượng quyền trong vũ trụ, tác giả cung cấp một số thông tin sau đây để bạn đọc hiểu rõ thêm về Trời.

    Trời (có tên Trời là OAGHY) là Đấng Thượng quyền trong vũ trụ, nên có tên gọi đầy đủ là Trời Thượng quyền vũ trụ, gọi tắt là Trời. Trời chính là Đấng sáng thế, sinh ra vũ trụ (gồm các hành tinh và Hệ hành tinh) và con người (cả người Trời và người Trần).

    Trời có 5 Ban cấu thành là các Ban Kim (tên Trời là Bahy Kim), Ban Mộc (Bahy Mok), Ban Thủy (Bahy Txuy), Ban Hỏa (Bahy Xoa), Ban Thổ (Bahy Txo). Khi mới hình thành Trời có 30 thành viên (goi là FADAO), mỗi Ban có 6 thành viên. Các thành viên là những người Trời thuộc các hàm Đức Phật được chuyển lên khi đã đạt đủ yêu cầu là thành viên của Trời.

   Hiện nay Trời có gần 600 thành viên FADAO, tạo thành Hội đồng Trời, có tên gọi là DOHOFA. Trong số này có 9 thành viên chính gọi là (VUKY), tạo thành cơ quan tối cao của Trời (gọi là Hội đồng HYGHU). HYGHU quyết định nhanh mọi công việc của Trời. Các thành viên FA DAO được phân công quản lý và giám sát hoạt động của các hành tinh và con người trong vũ trụ. Trời quản lý vũ trụ và con người bằng hệ thống Cấp Thể của Trời và hệ thống các Tầng thông tin tâm linh đặt tại các hành tinh. Cấp Thể của Trời ra đời cùng Trời. Còn các Tầng thông tin tâm linh của các hành tinh thì ra đời cùng với hành tinh.

    Trời sinh ra vũ trụ cách đây khoảng 14,4 tỷ năm nhờ chuyển động xoáy của 5 Ban cấu thành Trời là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lúc đầu vũ trụ đầu tiên còn rất hoang sơ. Qua 14,4 tỷ năm, Trời đã liên tục sinh ra các hành tinh và hệ hành tinh và loài người trong toàn vũ trụ (gồm người Trời và người Trần) cho đến ngày nay. Đến nay Trời đã sinh ra khoảng tỷ tỷ tỷ tỷ (4 chữ tỷ, tức là 1036 ) các hành tinh, hình thành 747 hệ hành tinh, 3 dải Ngân hà, 48 tỷ người Trời và khoảng 39,3 tỷ người Trần ở 5 hành tinh có người trong vũ trụ. Công lao của Trời sinh thành vũ trụ và con người rất là vĩ đại, không có lời nào kể hết.

Vậy có thơ rằng: 

  Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là Trời. 

  Vạn vật từ đây mới sinh sôi. 

  Ngũ Hành chuyển động theo trường xoáy, 

  Mà sinh Vũ trụ với Con người.

    Trời đang điều hành mọi hoạt động của các hành tinh, hệ hành tinh và con người trong vũ trụ bằng hệ thống các Ban và các Hội đồng dưới quyền Trời. Đó là các Ban Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thừa lệnh Trời chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của các hành tinh và Hệ hành tinh trong vũ trụ bao la. Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY  là cơ quan Thường trực dưới Trời, thừa lệnh Trời điều hành mọi hoạt động của con người trong vũ trụ, cả người Trời và người Trần. Hội đồng FOGHY được cấu thành bởi Hội đồng Nhà Trời – KYFU do NHTĐế đứng đầu (duy trì thực thi Luật vũ trụ) và Hội đồng Nhà Phật+ Thánh- DOHIZ do ĐP TCMNi, nay là ĐP V.V.Quang đứng đầu (duy trì nhận thức về tồn tại vũ trụ và đức Chân Thiện Nhẫn). Trời hình thành Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh cách đây hơn 2300 năm. Trước đó cơ quan Thường trực của Trời gọi là Thường trụ Tam Bảo. 

     Phương tiện kiểm tra giám sát của Trời trong mọi hoạt động của các hành tinh và con người trong vũ trụ là hệ thống Tầng không gian tâm linh bao phủ các hành tinh và hệ thống Cấp Thể của Trời. Đây chính là công cụ của Trời đặt tại các hành tinh và trong mỗi con người trong vũ trụ. Việc giám sát này là rất chặt chẽ đến mọi hoạt động diễn ra trong vũ trụ.

    Trời quyết định sắc phong hoặc giáng các hàm các Đức Phật và Đức Phật Thượng tôn trong Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY. Trời cũng chỉ định các Đức Phật Thượng tôn lãnh đạo Hội đồng FOGHY và cử trưởng các Ban của Trời theo mỗi nhiệm kỳ. Các Ban và các Hội đồng dưới quyền Trời đều tuân theo Luật sinh tử của Trời. Chỉ riêng Trời Thượng quyền là vĩnh hằng.

    Trời đã đề ra 9 Luật cơ bản của Trời và dùng Hội đồng Nhà Trời, đứng đầu là các Ngọc Hoàng Thượng Đế, bắt buộc muôn loài sinh vật cùng các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ phải tuân thủ đúng các Luật này. Nhờ đó mà vũ trụ qua 14,4 tỷ năm nay vẫn luôn hoạt động nhịp nhàng và ngày càng phát triển lên trình độ cao hơn. Đây là sự kỳ vĩ của sự lãnh đạo của Trời.

Chỉ đạo của Trời qua các Ban,

Lại qua hệ thống Tầng không gian,

Hội đồng Thượng đỉnh cùng Cấp Thể.

Phép Trời được quản kín khỏi bàn.

Nhờ thế vũ trụ ngày phát triển

Văn minh nhân loại tiến dần lên.

Công ơn của Trời không kể hết,

Mãi mãi tôn vinh Đấng Thượng quyền.

 

Thờ Trời Thượng quyền thế nào?

    Trời Thượng quyền được người Trần thờ ở cả 5 hành tinh có người trong vũ trụ. Thờ Trời không hề dễ. Xưa nay người Trần trên Trái đất thờ Trời là với ý nghĩa thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế (là con Trời), hoặc thờ Thánh Trời God (cũng là con Trời), chứ chưa phải là Trời Thượng quyền. Thờ Trời Thượng quyền chính là thờ Đấng sáng thế trong vũ trụ. Trời Thượng quyền được thờ ở các chùa, đền, hoặc ngoài lộ thiên nơi công cộng. Không thờ ở bàn thờ tại gia. Tượng thờ có thể là tranh Trời (như Hình 1) hoặc quả cầu Trời bằng gỗ hoặc bằng đá. Chỉ có những người Trần tu đến hàm Đức Phật Thượng tôn mới có thể mời được Trời nhập tranh Trời hoặc nhập quả cầu Trời. Vì vậy người dân không thể thờ Trời được tại gia được. Xem thêmBài 84- Thờ Trời thế nào?

    Ngày 26/6 năm Mậu Tuất (tức là ngày 7/8/2018) lần đầu tiên trong vũ trụ lễ mừng Trời Thượng quyền được tổ chức trọng thể tại Nhà thờ Trời Phật tại Hà Nội để biểu lộ lòng biết ơn Trời và vững tin vào sự lãnh đạo của Trời. Tại buổi lễ, có Trời Thượng quyền cùng tất cả thành viên Hội đồng Trời, Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh và các Nhà vua cùng Thiên quan triều thần trong khoảng 10 ngàn năm lại đây ở cả 5 hành tinh có người trong vũ trụ đã về dự.

Chú thích:

1) Đến tháng 6/2018 vũ trụ có 4 Đức Phật Thượng tôn, đó là: ĐP Lưu Ly, ĐP Chuẩn Đế, ĐP Thích Ca Mâu Ni và ĐP Vạn Vân Quang. Hiện ĐP Vạn Vân Quang đang chủ trì Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY (trước kia gọi là Thường trụ Tam Bảo) thay thế ĐP TCMNi mới nghỉ hết nhiệm kỳ. Xem thêmBài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

2) Điện thờ Nhà thờ Trời Phật hiện đang thờ tranh Trời Thượng quyền (Hình 2).

  

                                            Hình 2

 

GSĐích- ĐP Vạn Vân Quang

        

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM