PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5880766
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1896
3106
18978

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

    Trời đề ra một Quy tắc, gọi là Quy tắc số 9, chi phối mọi hoạt động trong vũ trụ. Quy tắc này xoay quanh con số 9, là con số lớn nhất trong dãy số có 1 chữ số. Cụ thể, Quy tắc số 9 được thể hiện như sau:

1) Trời do 9 khối cầu vệ tinh hợp thành và quay xung quanh khối cầu hạt nhân với tộc độ gấp hàng ngàn lần tốc độ ánh sáng (khoảng 300 ngàn km/giây). Toàn bộ cả khối nhân và 9 khối vệ tinh này lại cùng quay với tốc độ gấp hàng trăm lần tốc độ ánh sáng. Chính hai trạng thái quay này đã triệt tiêu chuyển dịch của Trời, làm cho Trời quay với vận tốc rất lớn mà vẫn luôn đứng yên tại trung tâm vũ trụ.

2) Trời có 9 thành phần hợp thành là: Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nhiệt, năng lượng, ánh sáng, electron. Đây là các thành phần đủ để sinh ra vũ trụ muôn loài.

3) Có 9 tổ hợp lực của Trời để sinh ra vũ trụ và con người. Đó là:

+ Lực tổ hợp nguyên tử: sinh ra vũ trụ.

+ Lực tổ hợp sinh thể: sinh ra muôn loài sống.

+ Lực tổ hợp tinh thần: Sinh ra con người Trời.

+ Lực tổ hợp vật chất: sinh ra con người Trần.

+ Lực tổ hợp cấp Thể: là một phần của Trời ở trong người Trời và trong Linh hồn người Trần để giám sát mọi hoạt động của con người trong vũ trụ.

+ Lực tổ hợp âm thanh: sinh ra tiếng động.

+ Lực tổ hợp nhiệt: Sinh ra trạng thái nóng lạnh.

+ Lực tổ hợp năng lượng: sinh ra năng lượng hữu hình và vô hình, tức là năng lượng vật chất và năng lượng vi tế.

+ Lực tổ hợp linh quang: Sinh ra sáng tối.

4) Có 9 cấp Thể của Trời, xemBài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

5) Trời có 5 Ban là các Ban Kim, Ban Mộc, Ban Thủy, Ban Hỏa, Ban Thổ. Chiều dày không gian hoạt động của mỗi Ban là 9km.

6)  Vũ trụ hình thành bởi 9 thành phần là: Hệ hành tinh, các hành tinh, năng lượng, nhiệt, ánh sáng, người Trời, người Trần, động vật, thực vật.

7) Các hệ hành tinh (hiện có 147 hệ trong vũ trụ) đều có một hành tinh hạt nhân và 9 hành tinh vệ tinh quay quanh nó. Hệ Mặt trời có Mặt Trời và 9 hành tinh khác quay xung quanh theo các quỹ đạo khác nhau.

8) Các hành tinh trong vũ trụ đều cầu tạo bởi hạt nhân ở giữa và 9 lớp xung quanh, với chiều dày mỗi lớp bằng 1/9 đường kính hành tinh.

9) Mỗi hành tinh đều có một Tầng thông tin tâm linh bao quanh. Chiều dày của Tầng thông tin này tính từ bề mặt hành tinh bằng 1/9 đường kính hành tinh. Mọi thông tin về hoạt động trên hành tinh đều được ghi lại tại đây. XemBài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

10) Có 9 tầng văn minh nhân loại ở các hành tinh trong vũ trụ. Tầng văn minh 1, 2, 3, 4 chưa có người. Tầng 5 là văn minh của hành tinh Zoh, tầng 6 là hành tinh Hoph, tầng 7 là Thiaooba, tầng 8 là Tzod (Trái đất), tầng 9 là hành tinh Dhot.

11) Cột Khí thiêng cao 9m: Trên các hành tinh trong vũ trụ có rất nhiều Cột Khí thiêng có 5 màu xanh đỏ vàng trắng đen. Đó là một phần của Trời Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đặt trên các điểm của hành tinh để giám sát mọi hoạt động của hành tinh và con người trên hành tính đó.  Mọi Cột Khí thiêng chỉ khác nhau về cường độ Khí màu bốc lên, còn chiều cao thì đều là 9m (Hình 1).

   

       Hình 1- Cột Khí thiêng trước đình xã Hồng Thái Tuyên Quang                                                                 

12) Có 9 mức/tầng độ mịn ánh sáng của các tầng không gian Vi tế, đó là: Đế, Thần linh, Tiên thần, Cao tăng BT, Kim cương BT, La Hán, Phật (không danh tính), Thượng phật, Đức Phật. Cung ngục tối tăm, không được tính vào đây.

13) Cơ thể con người có 1018 tế bào, là bội số của 9.

14) Có 9 tầng hào quang của người Trần (Hình 2). Đó là 9 tầng hảo quang (hay là 9 bậc hào quang, hay là 9 mức thể vía) để đánh giá mức thánh thiện trong tâm hồn mỗi người Trần. Người càng thánh thiện thì tầng hào quang càng ở bậc cao, thể vía càng thanh nhẹ.

15) Hệ Luân xa của con người gồm có 9 Luân xa. Đó là: Trường cường, Đan điền, Tỳ, Tâm, Thiên đột, Ấn đường, Bách hội, Tâm bào, Đản trung (Hình 3).

  

       Hình 2                                                                Hình 3

16) Người Trần có 9 đặc tính tư tưởng. Đó là: Đặc tính Logic, Thiên văn, Tâm linh, Tâm thần, Vật chất, Tinh thần, Ý nghĩ, Cảm súc, Sinh lý. Đây là những khả năng con người tiếp cận với thực tế đang tồn tại. (Trong khi người Trời chỉ có 3 đặc tính tư tưởng là Logic, Thiên văn và Tâm linh).

17) Trời có 9 Luật. Đó là:

      Luật Trời Thượng quyền

      Luật Âm Dương

      Luật chuyển động vũ trụ

      Luật Quy tắc số 9

      Luật Đầu đàn

      Luật Tâm linh

      Luật phát triển chọn lọc tự nhiên

      Luật sinh tử

      Luật Nhân Quả

 

    Khi đã hiểu Quy tắc số 9 nêu trên thì ta nên sử dụng Quy tắc này vào mọi khía cạnh cuộc sồng, khi đó công việc sẽ dễ thuận lợi. Thí dụ khi làm nhà thì mọi kích thước nhà đều để chia hết cho 3 (3 là 1/3 của số 9). Thí dụ tầng nhà cao 2,7; 3,0; 3,3; 3,6 đều chia hết cho 3. Cửa đi có kích thước cao 1,8; 2,1; 2,4m đều chia hết cho 3. Cửa sổ có chiều rộng x chiều cao là 1,2 x 1,2; 1,2x 1,5 đều chia hết cho 3 v.v... Một ngôi nhà làm với các kích thước đều chia hết cho 3 thì ngôi nhà trông sẽ hài hòa cân xứng, đẹp, ở ngôi nhà này sẽ gặp nhiều thuận lợi, vì nó tuân thủ Luật vũ trụ. Viên gạch tiêu chuẩn có kích thước 22x 11x 6cm đều là ước số của chiều dày tường 33cm (số chia hết cho 3). Vận dụng Quy tắc số 9 còn có thể như: xây một cụm công trình gồm 1 ngôi nhà ở giữa và 9 ngôi nhà quây xung quanh (mô hình 9 hành tinh quay quanh Mặt Trời). Một Dự án có 9 cụm công trình như thế. Số tầng nhà có thể lấy 3, 6, 9, 18, 27...72,  số phòng trong một ngôi nhà lấy là 3, 6, 9, 18, 27... phòng (đều là bội số hay ước số của 9). Trong cuộc sống có rất nhiều thứ dùng số 9 như lớp học có 9, 18, 27 học sinh, khen thưởng 9 em học sinh điển hình, tặng 9, 18, 27 gói quà cho người nghèo, hàng cây có 9 cây, ruộng rau có 3, 6, 9 luống trồng, luật pháp cấu tạo bởi số điều khoản chia hết cho 9 v.v... Như vậy sẽ hợp với Quy tắc của Trời.

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM