PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

B1- Universe and Man- The Theory of Relationship

B1.0- Half-title page: 

https://drive.google.com/open?id=1UUa8Txvr0c-kDig1aKTdqMr2J_xGExzK

B1.1- Chapter 1:

https://drive.google.com/open?id=19Sg54tgG07lEGHhg8vMMFemcW_VSm4s3 

B1.2- Chapter 2:

https://drive.google.com/open?id=103m7xpCCQjK5FqRMPd6cXmrvJ2SSLAK3

B1.3- Chapter 3:

https://drive.google.com/open?id=1mYHwI_iv3t-O5rv-zmHCTjs_Hb_br-3i

 

 

 

 

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5395483
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1947
5683
7630

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

1. Định nghĩa

    Chỉ số rung động (CSRĐ) của tâm hồn được đặc trưng bởi con số không thứ nguyên, có giá trị từ 1 đến 500, tạo thành một đường cong Parabol, thể hiện trên Hình 1. Theo cách gọi của Đạo Phật thì con người Trần cũng sẽ trải qua quá trình rèn luyện từ thấp lên cao, cụ thể: Thấp nhất là người đang phải Trả Nghiệp (Trả N), rồi đến người đang bị Phạt, rồi đến Đế (là người Trần bình thường), trên nữa là Thần linh (T Linh), rồi đến Tiên Thần (T Thần), rồi đến Cao tăng Bồ tát (C. Tăng), Kim Cương BT (K. Cương), Phật (không danh tính, Thượng Phật (T. Phật), cuối cùng cao nhất là thành Đức Phật (Đ. Phật).

     

                                 Hình 1

2. Đường cong chỉ số rung động của tâm hồn 

    Đường cong Parabol trên Hình 1 nói lên mức thánh thiện của tâm hồn con người Trần. Người càng thánh thiện thì Chỉ số rung động tâm hồn càng cao. Điều này nói lên độ mịn ánh sáng tâm hồn họ rất nhỏ, ánh hào quang cơ thể do đó càng sáng. Cụ thể một người Trần bình thường không tu luyện thân tâm, linh hồn cõi Trời ở cung Đế thì có CSRĐ là 17, trong khi người tu đến hàm La Hán đạt 190, đến hàm Đức Phật đạt 500. Còn người đang phải trả Nghiệp vì kiếp trước đã phạm trọng tội (như giết người, cướp của giết người, phá đình chùa nhà thờ v.v...), để lại trong Linh hồn rất nhiều Nghiệp chướng, thì CSRĐ chỉ đạt 4. Linh hồn người ngày ở cõi Trời bị giam trong ngục, rất tối tăm. Còn thân xác ở cõi Trần lúc này thì bệnh đầy người không sao chữa được, làm gì cũng thất bát khốn khổ, tâm hồn luôn oán hận. Đây là bị trị tội theo Luật Nhân Quả. Nếu họ chịu lễ tạ, thành tâm sám hối với Trời Phật Thánh Thần, xin khất trả Nghiệp, mà được khất, thì Linh hồn ở cõi Trời được ra khỏi ngục, về cung Đế. Khi đó CSRĐ lên ngay 17. Còn người đang bị Thần phạt cho mắc bệnh hiểm nghèo không sao chữa được (như bệnh ung thư chẳng hạn) thì CSRĐ chỉ đạt 9. Người này trong Hình 1 gọi là người bị Phạt (vì đã phạm tội với Thánh Thần ở những nơi thờ cúng từ những kiếp trước, như ăn cắp đồ thờ hay tiền lễ, hoặc làm ô uế nơi thờ cúng v.v...). Nếu họ về nơi đã từng phạm tội thành tâm sám hối với Thần phạt, xin tha tội, và được tha, thì CSRĐ cũng lên ngay 17, bệnh khi đó mới có thể chữa khỏi.

    Tên gọi các hàm tu luyện trong Hình 1 là gọi theo Đạo Phật. Các đạo khác có thể gọi tên khác, nhưng cũng theo một nguyên tắc tương tự tiến dần lên. Thí dụ có thể gọi là Đức Thánh bậc 1 đến 10, trên là Đức chúa cấp 1 đến 9 v.v...

    Trên đường cong Hình 1 ta thấy có thể chia thành 3 giai đoạn rõ nét. Đó là:

+ Giai đoạn đầu, từ Trả N (Trả Nghiệp) đến T Thần (Tiên Thần): là đoạn đường cong dốc lên rất chậm. Đây là giai đoạn khởi đầu của quá trình tu luyện, sẽ gặp nhiều gian nan của sự khởi đầu. Vượt qua được giai đoạn này thì quá trình tu luyện mới có thể khởi sắc.

+ Đoạn II, từ T Thần đến La Hán: là lúc đã khởi sắc quá trình tu luyện. Đường cong đi lên dốc hơn, chứng tỏ sự thành đạt trong tu luyện đã nhanh hơn giai đoạn đầu.

+ Giai đoạn III, từ La Hán đến Đức Phật (Đ.Phật): Đây là giai đoạn người tu luyện đã đạt mức thánh thiện cao, từ Chính quả trở lên, nên tốc độ thành đạt trong tu luyện tăng nhanh nhờ tích tụ thành quả tu luyện từ nhiều kiếp trước. Đường cong lúc này có độ dốc cao hơn hẳn.

    Đường cong Hình 1 nói lên một thực tế có thực: Ai cũng có thể tu thành Phật. Cứ tu theo đường cong mà đi lên. Đúng như lời ĐP Thích Ca Mâu Ni đã giảng khi ngài còn tại thế: “Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Vậy bạn đừng nghĩ rằng tu luyện chỉ là giành cho các bậc Thánh nhân. Không phải như vậy. Đó là dành cho chính bạn đấy. Bạn phải tự tu lên qua rất nhiều kiếp đời. Có điều là bạn có chịu chấp nhận tu luyện hay không thôi. Không chấp nhận thì cuối cùng bạn vẫn cứ phải làm, vì đó là Luật vũ trụ quy định cho mọi người. dù là người Trần hay là người Trời. Cho nên mới nói: Tu luyện là bổn phận của mỗi con người. Ai mà quan niệm chết là hết, (nên phải sống gấp để hưởng thụ) là không thực tế. Tu đây không phải chỉ là cắt tốc đi tu ở chùa hay tu Thánh ở nhà thờ. Đó chỉ là 1 trong các phương pháp tu. Bạn là người thường, có thể tu tâm tại gia mà đi lên, miễn là tâm bạn lúc nào cũng nghĩ đến việc tu tâm để trở thành người thánh thiện ở kiếp đời này. Bạn không nghĩ đến việc này ngay từ bây giờ, sau khi đọc bài này, thì là quá muộn rồi đấy.

                               Hỡi loài người: Hãy tỉnh thức!

    Vậy có thơ rằng:

Đường Parabol để làm chi?

Để ta tu luyện chứ còn gì!

Tu luyện ấy là phận ta đó

Cứ Parabol tiến mà đi.

3. Quan hệ giữa Chỉ số rung động tâm hồn và Tỷ lệ tâm linh

    Giữa Chỉ số rung động tâm hồn (CSRĐ) và Tỷ lệ tâm linh TLTL (xem Bài 40- Tỷ lệ tâm linh) có mối quan hệ mật thiết với nhau. TLTL là tỷ số % giữa Linh hồn và Thân xác con người Trần. Người có TLTL càng cvao thì càng thông minh và thánh thiện. Người có CSRĐ càng cao thì càng thánh thiện, và do đó TLTL của họ càng cao. Quan hệ giữa 2 thông số này được thể hiện trên đường cong ở Hình 2. Ở đây ta thầy đường cong cũng phân thành 3 giai đoạn như ở Hình 1: Giai đoạn I đến T.Thần có cả 2 chỉ số CSRĐ và TLTL đều thấp. Đến Giai đoạn II từ T.Thần đến La Hán thì đã cao vượt trội. Giai đoạn cuối từ La Hán trở lên thì tốc động tăng cả 2 chỉ số đều rất nhanh. Đó là lý do người ta gọi đến La Hán là đã thành chính quả. (Ở đây cũng giống như ta học ngoại ngữ, phải vượt qua được cái ngưỡng kiểu “La Hán” thì mới có thể nói nghe được).

  

                                 Hình 2

    Hình 2 còn cho ta thấy: Loài người trên trái đất tu luyện đến hàm Đức Phật thì đạt được tỷ lệ tâm linh 60%. Trong khi đó, theo chỉ giáo của Đức Phật thì người bình thường ở hành tinh có người với nền văn minh cao nhất trong vũ trụ có TLTL đạt 70%. Sở dĩ như vậy là vì hành tinh của họ có gia tốc trọng trường nhỏ hơn Trái đất. Đó là điều kiện tự nhiên thuận lợi để họ có Thân xác nhẹ mà nâng được TLTL cao, do đó có nền văn minh cao hơn trên Trái đất. Loài người ở đây sống rất thánh thiện, đi nhẹ như bay, xã hội sống vì cộng đồng, không dùng tiền, không có chiến tranh cướp bóc. Sống với nhau rất bác ái. Vậy bạn thử đoán xem, họ có cần bom hát nhân không? Cái mà loài người Trái đất đang tự hào là “văn minh nhân loại” đấy?!  

 

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM