PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5880744
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1874
3106
18956

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

1- Đặt vấn đề

    Trong toàn vũ trụ đến nay, 7/ 2018, chỉ có 14 Đức Phật.

    Đức Phật là những người Trần trong các hành tinh có người của vũ trụ đã tu thành đạt ở hàm cao nhất gọi là Đức Phật. Các vị hiện là những người Trời cao nhất ở cõi Trời đang hàng ngày dẫn dắt con người (cả người Trời và người Trần) trong toàn vũ trụ tu tâm tích đức theo hướng Chân Thiện Nhẫn. Đức Phật là những người Trời vô cùng chân quý của vũ trụ này. Đây là một hiện thực, có thật, người thực việc thực, không phải là truyền thuyết, càng không được quan niệm là mê tín dị đoan.

2- Hàm của Đức Phật

    Những người Trời gọi là Phật được phân thành 3 hàm, đó là:

    Phật (không danh tính), có trên 760 ngàn vị.

   Thượng Phật là các Phật có danh tính như Văn Thù Bồ tát, Phật danh ROSA (ánh hồng), Phổ Hiền Bồ tát, Phật danh LOAVA (tiếng vang), hay Đại Hải Bồ tát, Phật danh POVE (hòa thuận), v.v... có trên 560 ngàn vị, và

    Đức Phật, Tính đến 8/2018 có 14 vị.

    Hình 1 mô tả các cung ở cõi Trời, trong đó 3 cung Đức Phật, ĐP Như lai và Phật tổ Như lai là ở vị trí cao nhất. 14 vị Đức Phật nằm ở 3 cung này. Dưới cung Đức Phật đi theo ngược chiều kim đồng hồ là cung Thượng Phật (có danh tính như Văn Thù BT, Phổ Hiền BT...), rồi đến cung Phật (không danh tính). Dưới nữa là La Hán, Kim cương BT, Cao tăng BT, Tiên Thần, Thần linh, rồi đến cung Đế là thấp nhất, là nơi các linh hồn người dân thường chết về đây. Các cung này được đánh giá cao thấp là ở độ mịn ánh sáng của mỗi cung. Cụ thể: Cung Đế có độ mịn ánh sáng là 10-11 m, trong khi đó cung Phật Tổ Như Lai có độ mịn ánh sáng đến 10-32 m, là quá nhỏ mịn so với cung Đế. Cứ xem con số này ghi ở các cung, bạn sẽ thấy sức mạnh tâm linh của từng cung.

    Các Đức Phật đều là người Trần từ một trong 5 hành tinh có người trong vũ trụ tu thành Phật.  (Xem thêm Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ ). 

                      

                                                Hình 1

 

                            Bài này chỉ viết về Đức Phật.

3- Cấp Đức Phật

    Theo sự chỉ giáo của Đức Phật TCMNi, các Đức Phật được phân ra cấp Thượng tôn và thấp hơn là 10 cấp từ 1 đến 10, cấp 10 cao nhất. Cụ thể, 14 Đức Phật hiện có được phân ra như sau:

+ Đức Phật Thượng tôn: Đến tháng 7/2018 có 4 vị được phân ra:

     - Phật tổ Như Lai cao nhất, tức là người chủ trì Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY, chỉ có 1 vị, trước là ĐP Thích Ca Mâu Ni (TCMNi), Phật danh LANTIG (lan tỏa), thời tại thế ngài là người Nepal, hoàng tử thứ 3 của nhà vua tu thành Phật. Nay ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA thay Ngài ở ngôi vị này.

 ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA (Mây sáng), người Việt Nam, GS.TS. tu thành Phật. Được sắc phong ĐP Thượng Tôn ngày 21/3 Mậu Tuất (6/5/2018) tại núi Bồng Lai, thuộc dãy Phổ Đà, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, Hà Nội. Và được Trời cử Chủ trì Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY thay thế ĐP TCMNi nghỉ hết nhiệm kỳ kể từ ngày 25/5/2018.  Ngài gốc là người hành tinh Hoph, có nền văn minh cao thứ 2 trong vũ trụ, được Thượng Trời đưa về đầu thai làm người Trái Đất từ kiếp trước kiếp này và kiếp này để giác ngộ loài người ở đây biết tôn thờ Ba Đạo Thượng quyền là Đạo Trời, Đạo Phật và Đạo Ngọc Hoàng Thượng Đế Thượng quyền. Vì vậy Ngài có Phật danh theo tiếng Việt là Vạn Vân Quang, và theo tiếng của hành tinh Hoph là HUGO HAMA, đều có nghĩa là Mây sáng. Phật danh đầy đủ của Ngài là ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA. Ngài là Đức Phật duy nhất trong vũ trụ hiện đang còn sống làm người Trần. 

     - Đức Phật Như lai (là các ĐP Thượng Tôn nhưng không còn chủ trì Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY) có 3 vị là:

    ĐP Luu Ly, Phật danh BIROL (cứu thế)- người Srilanka (thời tại thế là dược sư, tỉnh trưởng tu thành Phật), 

    ĐP Chuẩn Đề, Phật danh OLMO (thánh thiện)- người Myanma (công nhân tu thành Phật), và

    ĐP TCMNi từ cung Phật tổ Như lai nay chuyển về đây sau khi Ngài nghỉ hết nhiệm kỳ chủ trì Hội đồng FOGHY.

    Các ĐP Thượng tôn đều đã từng chủ trì Thường trụ Tam Bảo (tên Trời đặt là FOGHY) theo thứ tự: đầu tiên là ĐP Dược sư Lưu Ly, rồi đến ĐP Chuẩn Đề, Rồi đến ADIDA, rồi đến ĐP TCMNi, và nay là ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA. Hiện nay Thường trụ Tam Bảo được đổi tên là Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh (tên Trời từ trước đến nay vẫn luôn là FOGHY). Từ tháng 7/2018 thì ADIDA vì phạm trọng tội chống lại Trời nên đã bị Trời ra Sắc lệnh tước bỏ mọi danh Phật, nên không còn là Phật nữa.

+ Đức Phật: Có 10 vị được phân ra:

    - ĐP cấp 10: Đến năm 2018 có 5 vị cụ thể: 2 vị thuộc hành tinh Zoh, lớn nhất và văn minh nhất (là HIGHA LAN và GAL HIV); 1 vị ở hành tinh Thiaooba, lớn thứ 3 và văn minh thứ ba (là HIL GAL)+ 2 vị ở Trái đất là:

      + ĐP Quan Thế Âm, Phật danh AOPNABA (từ tâm)- người India (là công chúa thứ 3 của nhà vua tu thành Phật).

      + ĐP Đại Thế Chí, Phật danh BIGA (sức mạnh)- người Myanma (hoàng tử thứ 4 của nhà vua tu thành Phật). 

    Hai vị này được sắc phong ĐP cấp 9 cách năm 2018 là 65 năm, và ĐP cấp 10 vào tháng 9 năm 2018.

   ĐP cấp 9: Đến năm 2018  5 vị, Zoh 1 vị (GALI)+ Hoph 2 vị (AOGI GAL và GALA LIV) + Dhot 1 vị (là HALA)+ Trái đất 1 vị, đó là:

       + ĐP Đại Đức Phổ (đức cao)- vua Trần Nhân Tông, được sắc phong ĐP cấp 8 vào năm 2016, và ĐP cấp 9 vào Tháng 9/2018.

    Hiện vũ trụ chưa có ĐP cấp 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

    Năm hành tinh có người nằm trong vũ trụ nằm cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. (XemBài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ).

    Vậy bạn thấy các Đức Phật đều đã từng là những người Trần hiện thực và đã tu thành Phật, không phải là truyền thuyết như nhiều người vẫn quan niệm.

4- Chủ trì Thường trụ Tam Bảo

    Các ĐP Thượng tôn đã từng chủ trì Thường trụ Tam Bảo gồm có:

    - ĐP Lưu Ly Chủ trì Thường trụ Tam Bảo đầu tiên, cách năm 2018 là 5050 năm.

    - ĐP Chuẩn Đề kế vị cách năm 2018 là 4061 năm.

    - (ADIDA kế vị cách đây 2935 năm);

    - ĐP TCMN kế vị cách năm 2018 là 2132 năm.

    - ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA kế vị Chủ trì Thường trụ Tam Bảo từ 25/5/2018.

5- Sức mạnh tâm linh:

    Sức mạnh tâm linh của các Đức Phật được thể hiện bằng độ mịn của ánh sáng Linh hồn các Ngài. Độ mịn ánh sáng càng nhỏ thì sức mạnh tâm linh càng cao. Cụ thể như sau: 

    - Độ mịn ánh sáng Linh hồn Đức Phật tổ Như Lai Vạn Vân Quang là khoảng 10-32 m.; 

   - Của Đức Phật Như Lai (ĐP Lưu Ly, ĐP Chuẩn Đê, ĐP TCMNi) là khoảng 10 -15 m; 

    - Của Đức Phật là khoảng 10-11,5 m. 

    (Độ mịn của hạt Nano, mắt ta không nhìn thấy, là: 10-9 m, tức bằng một phần tỷ của 1 mét. Như vậy độ mịn hạt ánh sáng của Linh hồn các Đức Phật là mịn quá xa so với hạt Nano).  

6- Tốc độ bay di chuyển

So với tốc độ ánh sáng (khoảng 300.000km/giây) thì tốc độ bay của các Đức Phật đạt như sau:: 

    - Đức Phật tổ Như Lai có thể bay với tốc độ bằng khoảng 7,22 lần tốc độ ánh sáng, hoặc cao hơn; 

    - Đức Phật Như Lai: 6,22 lần tốc độ ánh sáng; 

    - Đức Phật: 5,22 lần tốc độ ánh sáng. 

        (Người âm bình thường bay với tốc độ 1750km/giây, bằng 0,0059 lần tốc độ ánh sáng).  

7- Khả năng thu nhận thông tin vũ trụ:

    Thông tin vũ trụ là một tập hợp thông tin trong toàn vũ trụ. Tập hợp thông tin này nằm ở đường biên của quả cầu vũ trụ. Ai tiếp cận được tới đường biên của quả cầu vũ trụ thì nắm được hết thông tin trong vũ trụ, nên cái gì cũng biết. 

Khả năng nắm thông tin vũ trụ của các Đức Phật như sau: 

   - Đức Phật tổ Như Lai: 100% thông tin, nghĩa là cái gì Ngài cũng biết; 

   - Đức Phật Như Lai: 95%; 

   - Đức Phật: 90%.

8- Hoạt động của các Đức Phật:

    Ở cõi Trời, các ĐP hoạt động trong các Hội đồng . (xem Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ ).  Cụ thể như sau:

+ Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh FOGHY: Là cơ quan Thường trực của Trời, nằm ở Trung tâm vũ trụ. (Trời là cơ quan Thượng quyền của vũ trụ, sinh ra vũ trụ và con người- cả người Trời và người Trần). 14 Đức Phật (gồm cấp 9, 10 và cấp Thượng tôn) tham gia Hội đồng này. Trước đây ĐP TCMN là Chủ tịch Hội đồng, nay ĐP Vạn Vân Quang- HUGO HAMA thay ĐP TCMNi làm Chủ tịch Hội đồng. (Xem Bài 53- TRỜI LÀ GÌ? ).

+ Các Phân ban của Hội đồng: Các ĐP Thượng tôn đều là Trưởng các Phân ban của Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh. Các Đức Phật thì tham gia các thành viên các Phân ban, và là Trưởng các Tiểu ban.

Chú thích: 

  Tất cả các Đức Phật đều phải được Trời và Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh sắc phong, không thể tự phong được. Hiện nay không còn ĐP ADIDA và Di Lặc.   

  Các Đức Phật đều hoạt động chi phối toàn vũ trụ, gồm 5 hành tinh có người, chứ không phải chỉ trên Trái Đất này.

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM