PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

B1- Universe and Man- The Theory of Relationship

B1.0- Half-title page: 

https://drive.google.com/open?id=1UUa8Txvr0c-kDig1aKTdqMr2J_xGExzK

B1.1- Chapter 1:

https://drive.google.com/open?id=19Sg54tgG07lEGHhg8vMMFemcW_VSm4s3 

B1.2- Chapter 2:

https://drive.google.com/open?id=103m7xpCCQjK5FqRMPd6cXmrvJ2SSLAK3

B1.3- Chapter 3:

https://drive.google.com/open?id=1mYHwI_iv3t-O5rv-zmHCTjs_Hb_br-3i

 

 

 

 

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5418400
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
3024
7020
30547

Bài 66- HỎI AI?

    Nhiều người hàng ngày vẫn cầm con lắc, gieo đồng tiền xin quẻ Dịch, và xin Âm Dương để hỏi, nhưng không rõ là hỏi ai.

    Dưới đây tác giả xin giải thích để bạn đọc hiểu về việc này.

1- Cầm con lắc cảm xạ vật lý là để hỏi ai?

    Cầm con lắc là để hỏi một người âm là Pháp sư của mình đang ở cõi trời, có hàm La Hán trở lên. Không cần phải thắp hương. Khi hỏi, người cầm con lắc tung sóng β phát từ huyệt Ấn đường (giữa trán) lên để hỏi, và sẽ nhận được trả lời của Pháp sư này truyền về con lắc. Khi đó con lắc trở thành con lắc Trường sinh học.

          

Điều kiện để học cầm con lắc: 

    Để có thể học cầm con lắc, người học cần có mấy điều kiện sau đây:

      -  Phải có tâm thiện, là người được độ hoặc người không phải là đang bị Phạt hoặc đang phải trả Nghiệp vì đã mắc tội ở kiếp đời này hoặc ở những kiếp trước. Khoảng 30% người bị vi phạm điều này.

     -  Phải có đủ sức khỏe, thể hiện ở chỉ số sức khỏe đạt trên 28 (tức là từ Tốt trở lên). Người không có bệnh hiểm nghèo thường đạt tiêu chuẩn này.

      - Phải có một người âm là Pháp sư của mình ở hàm La Hán trở lên độ cho. Cầm con lắc hỏi chính là hỏi vị Pháp sư này. Không có Pháp sư thì không biết hỏi ai. Vị Pháp sư này phải do Đức Phật trao theo đề nghị của Sư phụ lớp của lớp Luyện công pháp. Sư phụ lớp phải do Đức Phật sắc phong chứ không tự nhận được. Như vậy người học cầm con lắc phải là người đã qua lớp Luyện công pháp, vì chỉ có lớp này mới có Sư phụ lớp để xin Pháp sư.

  -  Phải là người có năng lượng vật chất (NLVC) từ 35 ngàn Bovis trở lên. Trong khi con người ta bình thường chỉ đạt NLVC khoảng 13 đến 16 ngàn Bovis thôi. Muốn đạt trên 35 ngàn Bovis thì phải luyện tập công phu và rất bài bản theo lớp Luyện công pháp do Sư phụ hướng dẫn. Khi đó họ thực sự đã có thể gọi là “Nhà ngoại cảm”. Nếu không đủ năng lượng 35 ngàn Bv trở lên thì không đủ sức tung sóng β lên đến Pháp sư mà hỏi. (cũng giống như quả tên lửa có năng lượng chỉ đi được 300km, mà lại phóng đến địa điềm cách 500 km, thì đến giữa đường nó đã rơi xuống biển rồi!).   

    Tất cả mọi người đạt được những yêu cầu trên đều phải qua lớp học cầm con lắc mới có thể cầm được con lắc. Và sau đó là quá trình luyện kỹ năng lâu dài để nâng mức độ chính xác cầm con lắc. (Giống như phấn đấu từ kỹ sư thực tập lên kỹ sư bậc 1, bậc 2…). Người không đạt được những yêu cầu tiêu chuẩn nêu trên mà học cầm con lắc thì không bao giờ cầm được con lắc. Họ cầm con lắc chỉ là để chơi cho vui đó thôi.

2- Gieo quẻ Dịch bằng đồng tiền là hỏi ai?

    Đó là hỏi một Hội đồng Dịch học trên cõi vô hình trong vũ trụ. Hội đồng Dịch học gồm có 5 vị La hán bậc 9. Bất kỳ ai tung được sóng β từ huyệt Ấn Đường (giữa trán) lên hỏi thì đều được Hội đồng trợ giúp. Việc hỏi náy không nhất thiết phải thắp hương.

     Khi lập quẻ Dịch bằng gieo đồng tiền thì dùng 3 đồng tiền xu để gieo rồi lập thành một quẻ Dịch, gọi là một Trùng quái. Phân tích quẻ Dịch này sẽ có được lời giải cần hỏi.

     Bạn cần có một cái đĩa sứ cỡ lớn, không dùng đĩa kim loại. Khi xin quẻ, thì đặt 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trái, úp tay phải khum lên rồi hỏi: “Xin cho con hỏi...” (hỏi gì thì kể ra, thì dụ: bố con đang nằm viện, số giường, phòng, bệnh viện... liệu bệnh tình của bố con ra sao?). Xong, xóc vài cái cho 3 đồng đồng tiền đảo trong lòng bàn tay, rồi cho từng đồng tiền rơi xuống đĩa ở độ cao khoảng 20cm. Gieo lại đủ 6 lần thì được một quẻ Dịch. Bạn cũng có thể gieo đồng tiền trực tiếp trên mặt bàn gỗ, không có kim loại.

            

 

Điều kiện để có thể lập quẻ Dịch

    Không phải ai cũng có thể gieo đồng tiền để hỏi. Muốn gieo đồng tiền để hỏi, người gieo đồng tiền cần có được những điều kiện  sau đây:

- Phải có tâm thiện, không tham tiền, học để hiểu mà giúp đời.

- Không phải là người đang phải trả Nghiệp.

- Phải có năng lượng vật chất (NLVC) trên 35 ngàn Bovis, cũng giống điều kiện đã nêu ở trên..    Nếu chưa đủ năng lượng 35 ngàn Bv mà cứ gieo đồng tiền để lập quả Dịch thì chỉ là lập chơi thôi, vì không thể tung sóng β lên tới Hội đồng mà hỏi. Nhưng ai cũng có thể theo học lớp Dịch học để được nâng cao tri thức hiểu biết. Dịch học ứng dụng là một môn khoa học do người xưa để lại, không phải là trò bói toán dị đoan như nhiều người quan niệm.

    Ba đồng xu gieo quẻ Dịch phải bằng đồng, không nhất thiết phải là đồng tiền cổ. Đồng tiền giả cổ đều được. Nếu được linh hóa trên bàn thờ Phật thì tính nhạy cảm sẽ cao hơn nhiều.

    Độ chính xác lời giải quẻ phụ thuộc vào sự hiểu biết uyên thâm về lý luận Dịch học của bạn và kinh nghiệm thực tế ứng dụng của bạn. Cái này cũng phải trải qua rèn luyện công phu. Nếu bạn có khả năng tốt thì độ chính xác dự đoán Dịch học có thể đạt đến 90% đấy, cao hơn dự đoán Tử vi nhiều. Tuy nhiên, đã là Dự đoán thì bạn cũng đừng nên đặt lòng tin sắt son vào nó, mà cần đề phòng sẽ có sai.

 

3- Gieo quẻ xin Âm Dương là hỏi ai?

    Gieo quẻ xin Âm Dương là để hỏi một người âm cụ thể. Bạn cần có 2 đồng xu nhỏ bằng đồng và 1 cái đĩa sứ nhỏ.

     

    Bạn cần xác định hỏi một người âm cụ thể là ai. Có thể hỏi Đức Phật, các Tiên Thánh Thần đang thờ ở bàn thờ nhà mình, hoặc hỏi Thần linh, Gia tiên. Hỏi ai thì phải thắp hương mời người đó về bàn thờ rồi hỏi. Lên chùa, bạn có thể Đức Phật hoặc Đức Ông, Đức Thánh Hiền. Có thể ra mộ hỏi người Âm dưới mộ. Khi đó đặt đĩa sứ trên mộ rồi gieo đồng xu hỏi.

    Bạn đặt đĩa sứ trước mặt, 2 đồng xu nhỏ đặt vào giữa 2 lòng bàn tay, rồi vái khấn mời người cần hỏi về và hỏi, thí dụ: “Xin Ông Bà cho con hỏi: Con định cuối năm nay đổi áo cho Bà thì có được không? Nếu được thì cho con 1 xấp 1 ngửa, nếu không được thì cho 2 xấp”. Khấn xong thì khum hai bàn tay và xóc vài cái, rồi đặt bàn tay cách đĩa sứ khoảng 15cm, mở cả 2 bàn tay buông cho 2 đồng xu rơi tự do xuống đĩa cùng một lúc. Bạn cẩn thận có thể xin 1 quẻ nữa. Nếu kết quả vẫn như lần trước thì là chính xác rồi. Nếu nhận được 2 ngửa thì phải khấn xin lại (vì thế là hỏi chưa rõ). Nếu đồng xu rơi ra ngoài đĩa thì cũng phải xin lại.

 

    Ai cũng có thể xin Âm Dương để hỏi. Có điều phải xác định rõ là hỏi người Âm là ai? Rồi mời người đó về trước mặt mình để hỏi. Đồng xu được linh hóa trên bàn thờ Phật thì tính nhạy cảm sẽ cao.

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM