PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

B1- Universe and Man- The Theory of Relationship

B1.0- Half-title page: 

https://drive.google.com/open?id=1UUa8Txvr0c-kDig1aKTdqMr2J_xGExzK

B1.1- Chapter 1:

https://drive.google.com/open?id=19Sg54tgG07lEGHhg8vMMFemcW_VSm4s3 

B1.2- Chapter 2:

https://drive.google.com/open?id=103m7xpCCQjK5FqRMPd6cXmrvJ2SSLAK3

B1.3- Chapter 3:

https://drive.google.com/open?id=1mYHwI_iv3t-O5rv-zmHCTjs_Hb_br-3i

 

 

 

 

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5395542
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2006
5683
7689

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

    Người Trần ai cũng có một thân xác và một người Trời nhập trong ta từ khi ta còn là bào thai trong bụng mẹ. Nói đến khai mở là khai mở các giác quan thể vía của cái người Trời này. Nếu thể vía khai mở thì con người sẽ có những khả năng khác thường. Rất tiếc là các giác quan thể vía của ta đang nằm im cho đến lúc chết. Cho nên con người ta chỉ sử dụng được khoảng 5% khả năng thực của mình, còn 95% đang nằm im. Nếu ta kích hoạt được thêm 1% nữa thôi, thì đã làm được nhiều việc mả người khác không làm được. Khi đó gọi là khai mở các giác quan thể vía.

    Người đời rất quan tâm tới vấn đề Khai mở, nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề Cống hiến. Mà khai mở là để cống hiến chứ không để làm gì khác.

    Muốn Khai mở thì con người phải chịu Tu luyện. Cái gốc của Khai mở là Tu luyện. Không có Tu luyện thì không có Khai mở. Điều này được thể hiện ở sơ đồ Tu luyện dưới đây:

         

      Tóm tắt quá trình tu luyện theo sơ đồ trên như sau:

Tu luyện (tu chùa hoặc tu công) => Nâng mức thánh thiện => Nâng mức khai mở => Nâng độ sâu thâm nhập cõi vô hình => Nâng khả năng làm việc => Cống hiến được nhiều cho xã hội.

  Theo sơ đồ này thì mục tiêu cuối cùng của Tu luyện là Cồng hiến, chứ không phải là để Khai mở. Đó là điều bạn cần nhớ.

    Cống hiến là ta làm được những việc có ích cho xã hội mà người khác không làm được. (Xem thêm Bài 38).

1- Tu luyện là gì?

    Là quá trình rèn luyện thân tâm để trở nên thánh thiện. Bạn cần nhớ điều này: Con đường phát triển duy nhất của mỗi con người là Tu luyện, không có con đường nào khác. Theo sơ đồ trên thì Tu luyện có thể được thực hiện theo 2 cách, đó là: Tu chùa (hoặc tu trong nhà thờ) và Tu công. Cả 2 cách tu này đều dẫn tâm bạn đến mức thánh thiện để có thể khai mở các giác quan thể vía. Khi đó bạn có thể đi sâu tiếp cận với cõi vô hình để nhận được sự trợ giúp của người âm. Nhờ vậy bạn có được khả năng làm việc cao hơn người bình thường. Và do đó bạn cống hiến cho xã hội được nhiều hơn, cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Bạn cần nhớ: Khai mở để làm việc mà cống hiến cho xã hội, không phải để tham tiền, tham danh. Bạn khai mở mà dùng nó để tham tiền, tham danh tiếng thì khai mở sẽ mất rất nhanh.

    Tu chùa là lên chùa cắt tóc đi tu (hoặc tu ở nhà thờ Thánh). Điều này ai cũng biết. Nhưng ít ai biết rằng có được 2 kiếp tu chùa liên tục thì có thể khai mở nhĩ thần, để nghe được hạ âm, tức người âm ở tầng thấp nói. Tu được 3 kiếp thì có thể khai mở nhãn thần để nhìn thấy người âm. Nhưng nếu chỉ có thế thì bạn cũng không làm được gì đáng kể. Có chăng là có thể xem hạn, đuổi vong, tìm mộ thất lạc, nhưng đều ở tầm thấp, thất thường, lúc được lúc không, vì bạn mới chỉ tiếp cận cõi vô hình được khoảng 15%, còn thấp lắm. Muốn cao hơn, bạn còn cần phải Tu công.

    Tu công là tu luyện để lên công lực của cơ thể. Bạn có thể tu công ở bất cứ đâu. Người thường thì tu tại nhà. Tu công là để nâng cao công lực cơ thể. Công lực cơ thể chính là Năng lượng vật chất (NLVC) của các tế bào sống của cơ thể đang phát sóng. NLVC được đo bằng đơn vị Bovis (Bv), dùng con lắc cảm xạ vật lý trong trạng thái vô thức. Một người Trần bình thường khỏe mạnh, không tu luyện gì cả thì có NLVC khoảng 14- 15 ngàn Bv. Lên công lực đến 1 tỷ Bv là tu lên đến hàm La Hán rồi. Còn trên 500 tỷ Bv thì đã thành Phật. Bạn thử hình dung xem, khi thành La Hán hoặc thành Phật thì khả năng của bạn sẽ cao đến đâu? Bảng dưới đây cho thấy mức thành đạt do Tu công trong một kiếp đời Trần:

       Mức thành đạt do kết quả Tu công trong 1 kiếp đời Trần

Hàm tầng cao đạt tới ở cõi Trời

NLVC trung bình người Trần tu được trong 1 kiếp đời, Bv.

Thượng Phật bậc 1- 6

1200- 6160 tỷ Bv

Phật bậc 1- 9

40- 980 tỷ

La Hán bậc 1- 10

1,5- 32 tỷ

Kim cương bậc 1- 4

20- 1,1 tỷ

Cao Tăng bậc 1- 4

0,8- 15 triệu

Tiên Thần bậc 1- 4

115.000- 710.000

Thần linh bậc 1- 4

40.000- 95.000

Đế (không tu)

14.000÷ 15.000 Bv

 

    Muốn tu công thì bạn cần theo một lớp luyện công pháp có sư phụ hướng dẫn, khoảng một số buổi để biết cách thu công lực vào cơ thể. Sau đó là quá trình cả đời hàng ngày ngồi thu công lực để lên công. Mỗi ngày 1-2 lần, mỗi lần khoảng 15- 20 phút. Nếu có tâm và chăm chỉ đều thì trong một kiếp đời bạn có thể lên công đạt đến hàm La Hán. Việc này đòi hỏi có quyết tâm cao và cũng phải biết cách. Nếu Tu sỹ đang Tu chùa (hoặc tu Thánh) mà cùng lúc Tu công thì hiệu quả tu sẽ rất cao.

2- Độ sâu vô hình

    Độ sâu vô hình là mức độ bạn thâm nhập được vào cõi vô hình đến đâu. Đơn vị tính là phần trăm, %, tức là bạn vào được cõi vô hình được bao nhiêu phần trăm.

    Cõi Trần và cõi Vô hình là 2 cõi giới tồn tại khách quan của vũ trụ. Nó luôn bên cạnh nhau, chứ không có ranh giới cụ thể. Giống như sóng radio, sóng TV, sóng điện thoại di động luôn bên cạnh ta, nhưng ta không sờ thấy hoặc nhìn thấy nó. Bạn là người Trần, đang ở không gian cõi Trần, còn người âm thì tồn tại ở cõi vô hình, luôn bên cạnh nhau mà không biết. Cõi vô hình có nền công nghệ cao hơn cõi Trần rất nhiều, nên người âm cũng giỏi hơn người Trần. Vì vậy người Trần mới đi lễ cầu để được người âm (Đức Phật, Đức Thánh, các vị Bồ tát, Tiên Thần, Gia tiên...) trợ giúp. Bạn càng thâm nhập sâu được vào cõi vô hình thì bạn càng khai thác được nhiều sự trợ giúp của người âm ở đây. Thậm chí khi có khả năng cao, bạn có thể hàng ngày làm việc với người âm trong mọi công việc. Công lực của bạn càng cao thì mức khai mở của bạn cũng càng cao, và bạn càng tiến sâu hơn vào cõi vô hình. Đến trình độ rất cao, bạn có thể hỏi cả Đức Phật, nhờ ngài chỉ giáo. Đó chính là giá trị đích thực của Tu luyện. Không có chuyện mê tín dị đoan ở đây.

    Bạn ngồi Thiền thì tùy khả năng đã nhập thiền đến mức nào, mà Độ sâu vô hình có thể đạt được. Cụ thể như sau:

    Sơ thiền: Độ sâu vô hình đạt được khoảng 11%;

    Nhị thiền:     - nt-                                         21%;

    Tam thiền:    - nt-                                         31%;

    Tứ thiền:       - nt-                                        41%;

3- Khai mở

    Khai mở là việc đánh thức các giác quan thể vía, hay đánh thức các giác quan của người Trời trong ta, đang nằm im. Khai mở có liên quan mật thiết đến Độ sâu vô hình, và cũng liên quan đến Khả năng làm việc của con người Trần.

    Khai mở có 5 mức sau đây:

    - Khai mở Nhãn thần Nhĩ thần (tầm thấp) do Tu chùa (hoặc nhà thờ) từ những kiếp trước: NLVC không cao. Độ sâu vô hình đạt khoảng 15- 30%. Nhìn thấy và nghe thấy người âm tầng thấp.

    - Thiên túc thông (tứ chi linh hoạt): Độ sâu vô hình đạt khoảng 60 ÷ 65%: NLVC đạt trên 1 tỷ Bv, đến hàm La Hán. Khai mở các Luân xa, khai mở hệ da, cảm nhận tốt, đi lại nhanh và nhẹ nhàng. Hỏi được người âm ở  tầng cao.

   - Tha tâm thông: Độ sâu vô hình đạt khoảng 66÷ 75%. NLVC đạt trên 500 tỷ Bv, đạt hàm Phật không danh tính. Khai mở toàn diện. Biết được quá khứ tương lai. . Có thể phi thân, đi trên nước.

    - Túc mệnh thông: Độ sâu vô hình đạt khoảng 76÷ 85%. NLVC đạt trên 3000 tỷ Bv, đến hàm Thượng Phật. Khai mở sâu toàn diện. Dự đoán được sự việc sắp xảy ra, ẩn hiện bất kỳ. NLVC đạt 11.000 tỷ Bv thì khai mở Túc mệnh thông cao. Độ sâu vô hình 96- 100%, đến hàm Đức Phật. Khai mở toàn diện. Quên mình, biết mọi việc.

    - Lậu tâm thông: Các Đức Phật thời tại thế khi về Trời tiếp tục tu luyện mới đạt hàm này. Khai mở toàn diện 100%. 

 

Chú ý: Muốn Tu luyện, bạn phải tu chính tâm và với tâm thiện! 

    (Nghĩa là một lòng tu Phật (hoặc Trời, Thánh...), không tu một lúc biểu dòng khác, và không làm điều ác).

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM