PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

B1- Universe and Man- The Theory of Relationship

B1.0- Half-title page: 

https://drive.google.com/open?id=1UUa8Txvr0c-kDig1aKTdqMr2J_xGExzK

B1.1- Chapter 1:

https://drive.google.com/open?id=19Sg54tgG07lEGHhg8vMMFemcW_VSm4s3 

B1.2- Chapter 2:

https://drive.google.com/open?id=103m7xpCCQjK5FqRMPd6cXmrvJ2SSLAK3

B1.3- Chapter 3:

https://drive.google.com/open?id=1mYHwI_iv3t-O5rv-zmHCTjs_Hb_br-3i

 

 

 

 

 

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5395454
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1918
5683
7601

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

   Trả lời: Người Trần phạm tội thì bị xử tội theo Luật hiện hành của mỗi nước. Cũng có khi xử theo Luật địa phương hoặc Luật của dòng tộc bộ tộc. Điều này thì ai cũng biết. Người Trời ở cõi Trời mà không chịu tu luyện dẫn đến phạm tội hoặc mắc lỗi thì cũng bị xử phạt theo Luật Trời. Các hàm Phật từ Đức Phật đến Thượng Phật bậc 7, 8, 9 thì đều đã thánh thiện đến mức hầu như không có phạm tội. Nhưng cũng không phải là không có.

    Theo sự chỉ giáo của Đức Phật TCMN thì trong vũ trụ có một số Hội đồng quyết định những vấn đề lớn và trách phạt người Trời phạm tội. Để hiểu vấn đề này bạn cần quan sát Hình 1 dưới đây, trong đó ngưới Trời được phân biệt cao thấp theo các cung hàm độ mịn ánh sáng của Linh hồn. Cụ thể các cung hàm người Trời được xếp thứ tự từ cao xuống thấp (đi ngược chiều kim đồng hồ) như sau:

Phật Tổ Như Lai- tức ĐP TCMNi,

Đức Phật Như lai (ĐP Lưu Ly, ĐP ADIDA và ĐP Chuẩn Đề),

Đức Phật,

Thượng Phật (có danh tính, như Văn Thù và Phổ Hiền BT, Đại Hải BT... ),

Phật (không danh tính), 

La Hán (các vị La hán thờ trên chùa), 

Kim cương BT (cỡ ông hộ pháp trên chùa), 

Cao tăng BT (cỡ Đường tăng đi lấy kinh), 

Tiên Thần (như Đức Ông ở chùa hoặc Đức Thành hoàng đình làng...),

Thần linh (các nhà đang thờ trên bàn thờ), 

Đế (người bình thường chết về đây), 

Cõi ngục (nơi giam giữ người Trời phạm tội). 

    Qua Hinh 1 ta thấy độ mịn ánh sáng ở cung Phật Tổ Như lai là 10-32tr.m là cao nhất, thấp hơn là cung Đức Phật Như Lai, rồi đến... xuống đến cung Đế chỉ còn 10-9÷ -11m. Cõi ngục tối tăm nên độ mịn ánh sáng kém cung Đế.

    (Chú thích: Kích thước hạt Nano mắt ta không nhìn thấy là 10-9m, vậy độ mịn ánh sáng cung Phật Tổ Như Lai 10-32tr.m là nhỏ đến mức không thể hình dung được).

            

                               Hình 1

 Về nguyên tắc thì các vị người Trời trong cung có độ mịn ánh sáng cao sẽ có quyền xử phạt các vị người Trời ở các cung có độ mịn ánh sáng thấp hơn. Mức phạt sẽ do một Hội đồng trong vũ trụ xem xét và quyết định.

Các Hội đồng trong vũ trụ gồm có:

Hội đồng vũ trụ Thượng đỉnh, (do Đức Phật TCMNi làm chủ tịch, ĐP Đại Thế Chí BT làm thường trực): Gồm có các vị: 16 Đức Phật (TCMNi, ĐP Lưu Ly, ĐP ADIDA, ĐP Chuẩn Đề, ĐP Quan Thế Âm, ĐP Đại Thế Chí, ĐP Di Lạc, ĐP Đại Đức Phổ, ĐP Vạn Vân Quang, và 7 ĐP ở 4 hành tinh khác có người trong vũ trụ), tất cả Thượng Phật bậc 7÷ 9, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Các Thánh đứng đầu các đạo giáo của 5 hành tinh có người (như Đức Thánh Giesu, Thánh Ala ở Trái đất, các Đức Thánh đứng đầu các đạo giáo ở các hành tinh có người khác...). Hội đồng này quyết định những vấn đề lớn của toàn vũ trụ như: Quyết định: số lượng người Trời sinh ra hàng năm (không có nghĩa Hội đồng này sinh ra người Trời); tỷ lệ đất/nước của các hành tinh có người (thí dụ tỷ lệ này của Trái đất là 1/4); cho thay đổi cục bộ ở bề mặt các hành tinh có người- do loài người gây ra nhiều tội ác làm mất cân bằng sinh thái (thí dụ Trái đất đã có 7 lần rung chuyển, biến một số vùng biển thành núi, núi thành biển); cho kết thúc một cuộc chiến tranh thế giới ở các hành tinh có người; cho một chế độ xã hội đổ vỡ vì gây nhiều tội ác với loài người (như chế độ Đức quốc xã, chế độ Polpot...); cho một quốc gia lớn của người Trần chia thành một số nước nhỏ vì gây nhiều tội ác, hoặc cho thống nhất một quốc gia người Trần bị chia cắt do xâm lăng; quyết định sự phát triển của các quốc gia của người Trần trên các hành tinh có người; quyết định thành phần các Hội đồng cấp dưới trong toàn vũ trụ; v.v.... Hội đồng này xử phạt các hàm Thượng Phật và tương đương đến Đức Phật trong toàn vũ trụ khi có phạm tội.

Hội đồng Thượng Phật (do ĐP Đại Thế Chí BT làm chủ tịch): Gồm tất cả Thượng Phật bậc 7÷ 9 (cao nhất trong hệ Thượng Phật). Hội đồng này xử phạt các vị các hàm Phật (không danh tính) và La Hán khi có phạm tội.

Hội đồng La Hán: Gồm có 9 vị La Hán bậc 10 (cao nhất trong hệ La Hán), xử phạt các vị hàm Kim Cương BT khi phạm tội.

Hội đồng Kim Cương BT: Gồm có 9 vị Kim Cương BT bậc 4 (cao nhất), xử phạt các hàm Cao tăng BT, Tiên Thần, Thần linh khi phạm tội.

Các vị Tiên thần (cỡ Đức Ông ở chùa hoặc Thành hoàng đình làng...) xử phạt người Trời bình thường (ở cung Đế) do mình phụ trách khi có phạm tội.

Các vị Kim Cương BT (Cỡ ông hộ pháp trên chùa) quản trực tiếp người Trời ở cung Ngục, buộc phải về đầu thai làm người Trần để tu luyện lại mà sửa lỗi. Kết quả tu luyện thế nào thì khi về Trời sẽ được xét giảm hay tăng án phạt đang có.

Chú thích: Các Hội đồng Thượng Phật, Hội đồng La Hán, Hội đồng Kim Cương BT nêu trên là gọi theo cách gọi của Đạo Phật trên Trái đất. Ở các hành tinh có người khác thì có thể có tên gọi khác cho các Hội đồng, nhưng hàm cấp thì cũng tương đương như vậy.

Bạn cần nhớ: Cái Người Trời trong ta mới chính là Ta. Cái Thân xác của ta chỉ là mượn, khi ta chết thì ta từ bỏ thân xác để về Trời, lúc đó bạn sẽ được các Hội đồng nêu trên xem xét tội đã mắc ở kiếp sống vừa qua để xử phạt ở cõi Trời. Trong quá trình tu luyện tại cõi Trời mà bạn phạm tội thì cũng bị các Hội đồng này xử phạt theo Luật Trời. Có tội thì chẳng khi nào thoát tội cả. Vậy tốt nhất là sống thiện để không phạm tội.

 

GSĐích

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT MẬU TUẤT 2018 KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM