PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

5880743
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
1873
3106
18955

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT BẠN LÀ AI CHƯA?

BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA?

   Bạn đang là người trần, điều đó chắc ai cũng rõ cả. Nhưng bạn là ai? Bạn từ đâu đến mới là câu hỏi khó trả lời. Bạn sẽ nói rằng bạn do cha mẹ sinh ra chứ gì? Thế ai sinh ra cha mẹ ta? Ông Bà ta chứ gì? Thế ai sinh ra ông bà ta? Các cụ ta chứ gì? Vậy cứ thế mãi tiến lên thì ai sinh ra thủy tổ đầu tiên của ta? Liệu bạn có câu trả lời không?

1) Bạn đang ở đâu?

   Đầu tiên bạn cần hiểu rằng bạn đang là người trần, nhưng cái Người Trời trong thân xác bạn mới chính là bạn. Cái người trời này chính là Linh hồn của bạn đấy. Nếu cái Linh hồn này thoát ra khỏi thân xác để về Trời thì bạn sẽ chết. Cái Người Trời là bạn vốn trụ ở một trong các cung trong vũ trụ như trong Hinh 1, và từ đây bạn bay vể Trần đầu thai làm một kiếp đời. Cha mẹ sinh ra bạn chỉ sinh ra cái thân xác, là gen Tiên thiên kế tiếp nha nhiều thế hệ. Còn linh hồn của bạn mới chính là bạn. Bạn mới là người tồn tại vĩnh cửu ở các cung trong Hình 1, còn thân xác bạn chỉ là của đi mượn, cứ mỗi kiếp đời về Trần Linh hồn bạn lại phải mượn một thân xác mới. Bạn về Trần 100 kiếp đời thì bạn thay thân xác 100 lần rồi. Như vậy bạn là người trần thì có Linh hồn của bạn cộng thêm cái thân xác do cha mẹ sinh ra để đủ nặng mà trụ được ở cõi trần. Bạn đang phải làm một sứ mạng vẻ vang là tu luyện ở cõi trần để nâng cấp cho bạn, để khi chết, thoát xác về Trời thì được trụ ở tầng cao hơn trong vũ trụ.

       

          Hình 1- Sơ đồ năng lượng tâm linh các cõi giới

   Hình 1 là sơ đồ các cung mô tả tầng không gian 2 cõi chính của vũ trụ là cõi TRẦN, cõi Vô hình trên cõi trần.

   Cõi vô hình là nơi tồn tại các linh hồn người từ thấp (Đế) lên cao (đến Phật tổ Như lai, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Trên cùng là Thiên linh vũ trụ. Các tầng không gian này được đặc trưng bằng Năng lượng tâm linh có được. Năng lượng tâm linh được đặc trưng bởi kích thước hạt ánh sáng. Kích thước hạt càng mịn thì năng lượng tâm linh càng cao, và có lượng thông tin càng lớn. So với kích thước hạt Nano là 10‑9 m, tức 1/1tỷ m, (tức là lấy 1m chia ra 1 tỷ phần thì đó là đường kính hạt Nano), thì kích thước hạt ánh sáng ở cung Đế (tức cõi giới vô hình sát cõi trần đạt 10-9 đến 10-11 m, nhỏ hơn Nano. Còn kích thước hạt ánh sáng của cung Phật (không danh tính) đạt 10-95001 đến 10-2triệu m. Cho đến cung Phật Tổ Như Lai thì kích thước hạt ánh sáng nhỏ đến ­10-32triệu m. Ở đây ta thấy kích thước hạt ánh sáng ở các cung, tính từ cung Trần, mịn dần theo chiều kim đồng hồ. Trong đó hạt ánh sáng ở cung Đế thô hơn rất rất nhiều lần so với cung Phật tổ Như Lai. Hiện nay trang thiết bị hiện đại nhất của loài người mới chỉ đo được đến kích thước hạt ánh sáng nhỏ nhất là 10‑32 m. 

   Con người ta sau khi chết thì thân xác thối rữa, còn linh hồn (gọi là người âm, chính là ta) thì tồn tại ở cung Đế. Rồi người âm lại về luân hồi ở cõi Trần để phấn đấu rèn luyện. Qua nhiều kiếp đời luân hồi sẽ lên đến cung Thần linh. Rồi lên tiếp đến Tiên Thần, Cao tăng, Kim cương Bồ tát, La Hán… cho đến Phật tổ Như lai. Ai cũng có thể phấn đấu tiến lên theo con đường này. Có điều là con đường đi đến thì vô cùng gian nan và thời gian là vô tận. Bạn sẽ phải thực hiện rất nhiều kiếp đời luân hồi về cõi trần. Khi đạt đến hàm La Hán thì bạn sẽ không cần thực hiện kiếp luân hồi về cõi trần nữa cũng được. Còn muốn về tiếp để tu luyện cũng không ai cấm. Có khi còn được cử về giúp cõi Trần đấy.

   Trên cõi trần là cõi Ngục gồm cung Địa (quản thúc), Ngục Thủy (5 ngục giam nhưng không bị cầm) và Ngục tối (5 ngục vừa bị giam vừa bị cầm). Tùy tội nặng nhẹ đã phạm phải khi ở cõi trần mà sau khi chết linh hồn sẽ bị giam ở 1 trong 3 cung này. Bạn đã mắc tội từ những kiếp trước mà Linh hồn đang bị giam ở đây thì kiếp này làm người trần bạn sẽ rất khốn khổ: Ốm đau liên miên, tai nạn, thất bại trong công việc, gia đình bất hạnh v.v… Phải giải cái hạn này thì đời mới rộng mở được. Cho nên bạn rất cần phải biết cái Người Trời trong bạn vốn đang nằm ở cung nào trên cung TRẦN ở Hình 1 để mà biết đường ứng xử với đời. Muốn biết, bạn cần tìm đến người có công quyền năng cao để hỏi.

 2) Bạn về cõi trần bằng đường nào?

   Bạn có thể là người Trời hay người Trần, và đều do vũ trụ sinh ra. Người Trần gồm có Thân xác và Linh hồn, chính là bạn vốn tồn tại trên tầng cao vũ trụ nay về làm người Trần. Có 2 con đường dẫn bạn với tư cách là Người Trời về cõi trần:

Một là: Nếu bạn là người Trời tiến bộ thì bạn có thể tự ý về cõi Trần để giúp người Trần (giống như thanh niên tình nguyện mùa hè xanh). Hoặc bạn có thể được cử về để giúp người Trần. Trên Hình 2 đó là các cung Tự về và Cử về.

Hai là: Nếu bạn là người Trần nhưng không tiến bộ, mắc nhiều lỗi mà đang bị giam trong tầng cõi ngục, thì bạn sẽ buộc phải xuống trần để tu luyện lại. Trên Hình 2 đó là cung Buộc xuống trần sửa lỗi.  

     

     Hình 2- Sơ đồ Duyên khởi của con người

   Hình 2 cho ta thấy có 3 cung mà bạn, với tư cách là một người Trời, sẽ về cõi Trần theo 1 trong 3 cung này. Đó là các cung Cử về, tức là bạn là người được vũ trụ cử về cõi Trần để giúp người Trần; Rồi đến cung Tự về, tức là bạn tình nguyện về cõi Trần để giúp người Trần. Rồi đến cung Buộc xuống trần sửa lỗi, tức là bạn đã từng mắc tội mà buộc phải xuống trần để tu luyện lại. Có thể bạn bị buộc xuống trần trả Nghiệp do mình đã gây ra từ những kiếp trước. Như vậy bạn là người Trần có thể do được cử về, tự ý về hoặc buộc phải về cõi Trần. Muốn xuống cõi Trần, bạn phải có thêm một cái thân xác mới đủ nặng mà trụ ở cõi Trần. Cho nên bạn phải mượn một các thân xác đứa trẻ mới hình thành bào thai trong bụng mẹ mà nhập vào. Khi đó bạn thành người Trần do cha mẹ sinh ra. Khi chết, Linh hồn bạn lại về với nơi cũ ở vũ trụ.

    Nếu bản gốc của bạn trên cõi Trời nằm ở các cung từ cung Đế đến Kim cương Bồ tát thì khi bạn về cõi Trần, bạn không có bản gốc ở cõi Trời. Khi chết thì linh hồn bạn lại về cung mà từ đó bạn ra đi. Còn nếu bạn ở các cung từ cung La Hán đến Phật Tổ Như Lai thì khi bạn về cõi Trần bản gốc vẫn lưu giữ ở cung này trên cõi Trời. Khi bạn chết, linh hồn lại về nhập vào cái bản gốc này. Nếu bạn đang bị giam trong cõi Ngục thì khi về Trần, bản gốc vẫn nằm ở cung ngục.

3) Kết luận

- Bạn là ai? Bạn là người Trời do vũ trụ sinh ra và đang tồn tại trên tầng cao vũ trụ, về làm người Trần. 

- Bạn từ đâu đến? Bạn từ vũ trụ về nhập vào bào thai đứa trẻ từ khi còn trong bụng mẹ để sinh ra thành người Trần.

- Bạn đến cõi Trần bằng cách nào? Bạn có thể được vũ trụ cử về, có thể tự ý về, khi đó nhiệm vụ của bạn là tu luyện để giúp cõi Trần. Bạn cũng có thể bị buộc phải về cõi Trần, khi đó nhiệm vụ của bạn là phải tu luyện để tiến bộ bản thân. Hiện tại bạn đã biết bạn đến với cõi Trần theo hình thức nào chưa?

GS Đích.

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM