Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

  Sách mới xuất bản

  XemSach 10  

 

  Sách mới tái bản lần 2- 12/2017

     XemSách 8 

Thống kê truy cập

3746860
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2981
3832
6813

Ep10- Who will punish the Astral Men committed crimes?

Rough Men who committed crime will be punished in accordance with the applicable laws of each country. Sometimes, they are also being punished in accordance with the local practices or customs or the rules of each tribe or family. Everyone knows this fact. Astral Men dwelling in invisible space who are negligent of practicing leading to crimes or sins are also punished in accordance with the laws of Troi. All Buddha level from upper Buddha to High Buddha of grade 7,8,9 are so charitable (of so high virtue) that they are almost free from evil crime, but doesn’t mean absolutely no crime.

In accordance with instruction of Śhakyamuni Buddha, there are several Councils in Universe to decide important matters and punishment of Astral Men who committed crime. To understand this matter, you need to look at Figure 1 below, in which illustrates the ranking of Astral Men in accordance with the subtleness of their Astral’s light. In particular, Astral Men are ranked from high to low (going counter clockwise) as follows:

Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha), i.e Shakyamuni Buddha

Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha) (Bhaiṣajyaguru Buddha, Cundì Buddha, Amitābha Buddha)

Duc Phat (Upper Buddha); 

Thuong Phat (High Buddha) (who has name like Maṃjuśrī-bodhisatva or Samanta-bhadra-bodhisatva, Dai Hai bodhisatva);

Phat (No concrete name Buddha);

Lahan (Arhat) (arhats worshipped in pagoda);

Kim Cuong Bo Tat (Colossus Bodhisattva) (like dharma protectors in pagoda);

Cao Tang (High Virtue-bonze Bodhisattva Level) (like Chinese pilgrimage bonze Xuanzang);

Tien Than (Divinity) (like Lord worshipped in pagoda and village God in village communal house);

Than Linh (Deity): (worshipped at home every day)   

De Level: The Astral of lay man will dwell here when they died.

Hell (where Astral Men committed crimes will be imprisoned) 

In Figure 1, we see that the subtleness of light in Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha) level is 10-32 m which is the highest, below is Duc Phat Nhu Lai (Tathāgata Buddha) etc, to De level with subtleness of light is only at 10-9÷-11m. Hell level is dark so the subtleness of light is even lower than De level.

(Note: The size of a nano, can’t be seen by eye, is about 10-9m, i.e one billionth of a meter. So the subtleness of light in Phat To Nhu Lai (Tathāgata Founder Buddha) levelof 10-32 m is unimaginable).

         

                   Figure 1

In principle, Astral Men at higher level of subtleness of light can punish Astral Men dwelling in lower levels. The degree of punishment will be examined and decided by a relevant Council in Universe.

The Councils in Universe include:

  The Highest Universe Council- HUC:(ChairedbyŚhakyamuni Buddha, Mahāsthāmaprāpta Buddha as Standing Member), comprised of 16 upper Buddhas (Śhakyamuni Buddha, Bhaiṣajyaguru Buddha, Cundi Buddha, Amitabha Buddha, Avalokiteśvara Buddha, Mahasthamaprapta Buddha, Maitreya Buddha, Dai Duc Pho Buddha, Van Van Quang Buddha and 7 other Upper Buddha from 4 other mankind bearing planets in Universe), all High Buddhas of grade 7 to 9, King of Heaven, and all Noble Gods being heads of all global-scale religions in five mankind bearing planets (such as Jesus, Allah from Earth, and other Noble Gods being heads of other religions from other mankind bearing planets etc,).

    This Council decides on major matters of the whole Universe such as deciding on the number of Astral Men being born every year (it does not mean that this Council create Astral Men); the proportion of water and land in each mankind bearing planet (e.g, this proportion on Earth is one fourth); deciding on the locally change of the surface of the mankind bearing planets (due to crimes of human being which leads to the change in ecological system, e.g, Earth had 7 huge earth quakes turning some sea area into mountains, mountains into seas); deciding on the end of wars on mankind bearing planets; deciding on the collapse of certain social regimes which caused too many crimes to mankind (e.g, Nazi, Polpot regime…); separating a country into smaller ones due to too many crimes caused, or unifying a divided country of Rough Man due to invasion; deciding on the membership of other lower Councils in the whole Universe etc,. This Council punishes all Buddhas of High Buddha level or equivalence to Upper Buddha level if committed crimes.

 

  Thuong Phat (High Buddha) Council: (chaired by Mahāsthāmaprāpta Buddha): comprise of all High Buddha from grade 7 to 9 (highest in the High Buddha level). This Council punishes all no name Buddha and Arhat when they committed crimes.

 

  La Han (Arhat) Council: comprise of 9 Arhats of grade 10 (highest in La Han  level), to punish Colossus Bodhisattva when they committed crimes.

  Kim Cuong Bo Tat (Colossus Bodhisattva) Council: comprise of 9 Colossus Bodhisattvas of grade 4 (highest in Colossus Bodhisattva level), to punish High Virtue-bonze Bodhisattva, Divinity and Deity level when they committed crimes.

  Gods in Divinity level (like Lord worshipped in pagoda and village God in village communal house): to punish normal Astral Men (dwelling in De level) under their management when they committed crimes.

  Colossus Bodhisattva (like dharma protectors in pagoda) directly manage Astral Men dwelling in Hell level, compel them to return to the physical space for practicing to redeem their crimes. The result of practicing will be considered for decreasing or increasing existing punishment once they return to invisible space.

 

   Note: High Buddha Council, Arhat Council, Colossus Bodhisattva Council mentioned above are called in accordance with Buddhism on Earth. On other mankind bearing planets, there may be other names for these councils, but their levels are equivalent.

Please remember: it’sthe Astral Man inside our body who is our real Self. Our body is just a borrowed one. When we die and leave this body to go back to the invisible space, we will be put under judgement of these Councils for crimes/sins we made in this incarnation for punishment in the invisible space. During our practicing in the invisible space, our crime will be punished by these Councils in accordance with the laws of Troi. No one can escape his crimes. So it’d better to live honestly and conduct only good deed to avoid being punished.

 

 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT BÍNH THÂN KHAI TRƯƠNG, XÔNG NHÀ, XUẤT HÀNH  xem tiếp...

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

 

 

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM