PROF. DICH'S BOOKS

Below are some Books of Prof. Dich written in English. Every one can download fore use, but not for sale:

 1. Book 1: Unniverse and Man- the Theory of relationship

https://drive.google.com/open?id=1p86uZYCBvbzMMYmL1nUyeVf5ptsvct1K 

2. Book 2:

CÁC ĐỨC PHẬT- BUDDHAS

Các bài viết về Trời Thượng quyền, 7 Đức Phật người Trái đất và 3 Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

(Papers about Troi supreme Power, 7 upper buddhas being resident on Earth & 3 Emperors/Kings of Heaven)

DP01- Trời Thượng quyền

(Engl.Troi supreme Power)

DP1- ĐP Lưu Ly

Engl.BIROL Upper Buddha

DP2- Đức Phật Chuẩn Đề

(Engl. OLMO Upper Buddha)

DP3- ĐP TCMNi (LANTIG)

(Engl. Shakyamuni Buddha LANTIG

DP4- ĐP Vạn Vân Quang (GSĐích)

Engl.Van Van Quang Upper Buddha (Prof. Dich, Vietnam)

DP5- ĐP Quan Thế Âm

(Engl.VALOKITEŚVARA (QUAN THE AM) UPPER BUDDHA)

DP6- Đức Phật Đại Thế Chí

(Engl.BIGA Upper Buddha)

DP7- ĐP ĐẠI ĐỨC PHỔ (Vua Trần Nhân Tông)

(Engl.Dai Duc Pho Upper Buddha (King Tran Nhan Tong, Vietnam)

DP8- NH DOMI Thượng Đế

(Engl.Emperor DOMI)

DP9- Ngọc Hoàng SUHAF TĐế

(Engl EMPEROR SUHAF)

DP10- Ngọc Hoàng THIPOT Thượng Đế

(Engl.Emperor THIPOT)  

DP11- NH DO OTDA Thượng Đế

(Engl.Emperor DO OTDA)

Sách của GS Đích

Sách 1 Công tác bê tông, tái bản lần 4

Sách 2 Ứng dụng Phong thủy, tái bản lần 2

Sách 3 Hóa giải Phong thủy nhà, tái bản lần 2

Sách 4 Âm Dương cuộc sống, tái bản lần 2

Sách 5 Phù, tái bản lần 2

Sách 6 Dịch học, tái bản lần1

Sách 7 Rèn luyện thân tâm, tái bản lần 2

Sách 8 Chữa bệnh kg dùng thuốc, tái bản lần 1

Sách 9 Khí công, tái bản 1

Sach 10 Trả lời những câu hỏi đời thương

Sách 11 Vũ trụ và con người- Thuyết tương quan

 

Liên hệ tìm sách:

- Hiệu sách gần nhất.

- Hoặc 

Nguyễn Thị Thu Thùy:

   DĐ. 0986792815;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Sách mới xuất bản

 

 XemSách 11 Vũ trụ và con người

 

  XemSach 10  

 

XemSách 8  Tái bản lần 3

 

Thống kê truy cập

6053082
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
515
1952
6907

cb2- CHỮA HẾT BỆNH LÀ GÌ?

    Chưa hết bệnh nghĩa là người bệnh có bệnh gì thì chữa hết bệnh đó. Nói cách khác, có bao nhiêu bệnh cũng được chữa hết. Đó gọi là chữa hết bệnh. Nhưng khốn nỗi ngành y tế toàn thế giới hiện nay lại cứ không chữa hết bệnh. Thế mới phải bàn.

1- Con người có 3 thể, 2 thành phần

    Con người ta có 3 thể là Thể xác (body) là thân xác của ta+ Thể vía (soul) là linh hồn của ta+ Thể trí (spirit) là tâm trí của ta. Hai cái thể vía và trí hợp lại thành một linh hồn. Như vậy con người đầy đủ gồm có 2 thành phần là thân xác và linh hồn. Nếu mất linh hồn thì ta sẽ chết. (Dân ta gọi là hồn lìa xác).

    Khi đã có 2 anh thân xác và linh hồn thì bệnh có thể có ở cả 2 anh này. Bệnh ở thân xác gọi là bệnh phần thực. Bệnh ở linh hồn gọi là bệnh phần mờ. Chữa bệnh cho cả 2 anh này thì gọi là chữa hết bệnh. Chỉ chữa cho 1 anh thì gọi là chữa không hết bệnh.

2- Bệnh có 2 loại

    Bệnh của con người có 2 loại sau đây:

-       Bệnh phần thực: Là bệnh trên thân xác, gồm đầu mình chân tay lục phủ ngũ tạng. Cái này ai cũng biết. Các thầy thuốc đang chữa bệnh này bằng y lệnh.

-       Bệnh phần mờ: Là bệnh ở thể vía (linh hồn). Gọi là bệnh phần mờ vì ta không nhìn thấy bệnh, cũng không đo chụp chiếu được. Bệnh phần mờ lại được phân ra:

+ Bệnh nghiệp chướng do đang phải trả Nghiệp hay đang bị Phạt vì tội lỗi đã mắc ở kiếp đời này hay những kiếp đời trước. Những người mắc bệnh này thì sẽ có đủ các thứ bệnh mà không thể chữa được bằng thuốc. Cách chữa bệnh này là phải giải Nghiệp và giải Phạt. Bạn đọc có thể xem trong cuốn sách này của tác giả “Rèn luyện thân tâm nâng cao sức khỏe” có nói kỹ về cách giải Nghiệp và giải Phạt nên không nói ở đây. 

+ Bệnh Nghiệp lực: Là bệnh sinh ra do đã mắc tội với người khác từ những kiếp trước (như đánh người, dội nước bẩn vào người khác, xúi người khác đánh nhau v.v...). Các bệnh ở đâu thường là bệnh u, sỏi, viêm v.v...

+ Bệnh do vong nhập vong theo. Vong nhập vào bộ phận nào trong cơ thể thì sinh bệnh ở đó. Vong không nhập mà bám theo cũng làm người ta sinh bệnh. Không thể chữa các bệnh này bằng thuốc. Cách chữa bệnh này là đuổi các vong đó đi. Một người bệnh bị 2 vong nhập vào tim, làm loạn cả tim mạch lên. Thầy thuốc chữa nhiều tháng theo hướng cho uống thuốc ổn định tim mạch, nhưng không khỏi. Sau khi tác giả đuổi 2 vong khỏi tim trong 2 phút, là đã khỏi bệnh. Cũng trong cuốn sách trên có nói kỹ cách đuổi vong. Có khi lại bị vong đến đòi nợ kiếp trước chưa trả, nó hành cho khồn khổ. Trả nợ xong là hết bệnh nghay.

Chú ý: Tất cả mọi người có bệnh nghiệp chướng, tức là đang trả phải Nghiệp hay đang bị Phạt, thì phải giải Nghiệp và giải Phạt xong mới chữa được các bệnh!

    Có tới 100% số người có bệnh phần mờ các loại. Trong số người bệnh đến chữa ở các bệnh viện thì có tới khoảng 80% là có bệnh phần mờ. Thầy thuốc đã bỏ qua bệnh này không chữa, chỉ chữa bệnh phần thực, nên thực tế là 80% số người này không được chữa hết. Nghĩa là chắc chắn 80% người này là không khỏi hết bệnh. Người bệnh tưởng đã được chữa khỏi bệnh, thực chất là khỏi chỗ này nó lại sinh bệnh chỗ khác, vì bệnh phần mờ vẫn còn nguyên đấy. Số còn lại 20% không có bệnh phần mờ được chữa ở phần thực thì cứ cho giả sử 80% khỏi bệnh (còn 20% không khỏi có thể do y lệnh không đúng hoặc do thể trạng không hợp thuốc v.v…). Như vậy số người bệnh đến bệnh viện được chữa khỏi hết bệnh thực tế chỉ khoảng 15-16%, là con số rất thấp. Bỏ qua bệnh phần mờ nó tai hại thế đấy!

3- Chữa hết bệnh

    Muốn chữa hết bệnh ta phải đảm bảo nguyên tắc sau đây:

-      -  Phải chữa cả 2 loại bệnh: Phần mờ và phần thực.

-      -  Chữa bệnh phần mờ trước, bệnh phần thực sau.

4- Quy trình chữa không đầy đủ và đầy đủ

    Nhìn vào Hình1 bạn sẽ thấy người bệnh, bất kể là ai, đến phòng khám là được bác sỹ khám chữa ngay bệnh trên thân xác, gọi là bệnh phần thực. Thế còn cái anh bệnh phần mờ thì sao? Thì cho quên luôn! Lại còn không kể người này có đang phải trả Nghiệp hay đang bị Phạt hay không, nghĩa là có được chữa bệnh ngay hay không. Thế nếu họ đang phải vậy mà không cho giải Nghiệp hay giải Phạt thì bệnh chữa sao được? Rõ ràng đây là một Quy trình khám chữa bệnh không đầy đủ, hay còn gọi là Quy trình khám chữa không hết bệnh. Với quy trình này, người bệnh chỉ được khám chữa bệnh phần thực trên thân xác, và như vậy sẽ không bao giờ được chữa hết bệnh. Rất tiếc là toàn thế giới đang chữa bệnh theo quy trình này.

 

              

         Hình 1                                      Hình 2

 

    Nhìn vào Hình 2 ta thấy người bệnh đầu tiên được khám tổng thể để xác định xem có đang bị bệnh nghiệp chướng không, nghĩa là có đang phải trả Nghiệp hay đang bị Phạt không. Nếu không thì khám bệnh phần mờ trước, rồi chữa bệnh phần mờ xong mới khám chữa bệnh phần thực. Nếu bị bệnh nghiệp chướng thì không được chữa ngay, mà phải cho đi giải Nghiệp hay giải Phạt xong đã, sau đó mới khám chữa bệnh phần mờ và bệnh phần thực. Quy trình 2 này chữa được cho người bệnh cả bệnh phần mờ và bệnh phần thực, nên gọi là Quy trình khám chữa bệnh đầy đủ, hay là Quy trình khám chữa hết bệnh. Với quy trình này, người bệnh được chữa khỏi tất cả các bệnh.

   Qua việc khám chữa bệnh hàng ngày cho rất nhiều người theo Quy trình Hình 2, tác giả nhận thấy mọi người bệnh đều được chữa khỏi hết bệnh. Ung thư là một dạng bệnh phần mờ. Phải chữa theo sơ đồ 2 mới khỏi bệnh được.

      Chú ý:  Muốn khỏi hết bệnh phải khám chữa

                  cả bệnh phần mờ và bệnh phần thực !

GS.Đích

____________________________________________________________

WHAT IS A FULL MEDICAL TREATMENT?

    A full treatment of disease means that people have any disease can be cured. In other way, all diseases of patients are treated successfully. It is called to treat all diseases (illness). However, medical branches available at present do not treat all diseases. So we need to discuss.

1- Man has 3 forms and 2 parts

    A man has 3 forms called Body, Soul and Spirit. The latest two combine with each other to form a Soul. It means that a full man consists of a Body and a Soul. If the Soul leaves the Body, the man is dead.

   Having two parts- Body and Soul- in a man, the diseases may appear in both of these two parts. Diseases in Body are called Visible, and in the Soul- Invisible. To treat diseases in both  parts is called to treat fully or completely. But to treat for only one of them is called to treat partially.

2- Two kinds of diseases 

    Diseases of people consist of two kinds as follows:

      - Visible disease: is the disease that appears in the Body (head, trunk, hands, legs, six internal organs, and viscera…) of a man. Everyone knows this aspect. All doctors are treating this disease according to their medical knowledge. 

     - Invisible disease: is the disease that appears in the Soul of a man. To call it as Invisible because we are unable to see it, can not measure, copy nor show it. The Invisible diseases are divided into two kinds as: 

+ Karmic debt is debt by karma that means patients are having unpaid karmic dept or are being punished due to crimes committed in this incarnation or in the previous ones. People with karmic debt often have diseases that cannot be treated by medicine. The way of treatment of karmic disease is to release karma, it means to pay karmic debt. Please refer to the author’s book titled “To form mind and body for improving health”, for how to release karma. So, we don’t discuss it here.

+ Disease by wraiths is the disease due to wraiths that come into the body or follow people. The wraiths being in any parts of body will cause diseases there. Wraiths following people will cause the diseases too. These diseases cannot be treated by medicine. The way of treatment of these diseases is to send away the wraiths from the body. One patient with 2 wraiths being in his heart suffered cardiovascular problems. His doctor treated him by medicine for cardiovascular stabilization but received no result. Immediately after the wraiths were sent away from patient (for 2 minutes) by author, the cardiovascular became normal.

Attention! All people having karmic debt must release it first, only after that the diseases in their Bodies can be treated successfully.   

    There are 100% of population have various types of nonvisual diseases. About 80% of patients coming the hospitals for treatment have nonvisual diseases. Doctors overlook these diseases hence not treating them. So in practice 80% of the patients are not treated fully. That’s mean 80% of the patients do not recovered completely. Patients think that they are well again, but in fact, illness disappears from this part of body will appear in another, because their karmic debt are keeping there. Only remaining 20% of patients without karmic debt are being treated fully. Among them, for example, about 80% are be considered treated successfully and are well again. The remaining 20% who are not well again may be because the medical treatments are not good, or the medicine is not suitable to patients...). So, the number of patients coming to the hospital for treatment, that are fully well again, occupy only about 15- 16%. It is a very low figure. It is therefore disastrous to ignore treatment for karmic diseases. 

3- Full treatment of diseases

    For full treatment of diseases, doctors need to ensure two principles as follows:

      - To treat both kinds of diseases: invisible and visible.

      - To treat invisible diseases (karmic debt and wraiths’ diseases) first, followed by the visible    

      4- The procedures of partial and full treatment

   From Figure 1 you can see that all patients of every kinds of diseases coming to hospital will be examined and treated for diseases by doctor. These are only the visible diseases in their body. What about invisible diseases here? Should it be ignored straight away? Also, to ignore to know whether the patients have karmic debt? Doing so would mean ignoring whether doctors have can fully cure them because if they have diseases due to karmic debt the doctors cannot treat them successfully. Thus, Fig.1 is called the Incomplete (insufficient) procedure of examining and treating diseases, or the procedure that controls and treats not all diseases. With this procedure only the visible diseases of patients can be treated so the patients are not cured for all diseases. It’s unfortunate that the current medical branches follow this procedure.

 

            Figue 1                                      Figue 2

 

From Figure 2 you can see that patients have to go through an overall examination first to find out whether they have karmic diseases or not, whether they have to pay for their karmic debt or they are being punished. Then to examine and treat invisible diseases first followed by the visible ones. Procedure 2 allows  treatment of all invisible and visible diseases, so it is called the full (sufficient) procedure of examining and treating diseases, or the procedure that controls and treats all diseases. With this procedure all diseases of patients are treated successfully.

    Based on the author’s experience with examination and treatment of diseases to many patients every day by procedure 2, the author observes that all patients are cured well, all their diseases are treated successfully. They are well again after treatment. Cancer is an invisible disease. It should be treated by figue 2, then the cancer patients will be cured well.

 

 Attention: For treating all diseases you should control and treat invisible and visible ones! 

 

Prof. Dich 

 

       

  

 

Các bài viết P

Tìm đọc các bài đã viết:

Bài 1- PHÙ TRANH TÂY TẠNG DÙNG CHO PHONG THỦY NHÀ

Bài 3: CẢNH BÁO BỆNH TỰ KỶ CỦA TRẺ EM xem tiếp...

Bài 4: SỬ DỤNG BÀN THỜ THẾ NÀO ? xem tiếp...

Bài 5: SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ ?  xem tiếp...

Bài 6: PHÙ CẦU TÀI  xem tiếp...

Bài 8- PHONG THỦY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ CHO NHÀ ?  xem tiếp...

Bài 9- TU TÂM VÀ CHỮA BỆNH  xem tiếp...

Bài 10- TẾT Kỷ Hợi 2019 xem ngày đầu năm

Bài 11- XÂY MỘ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?  xem tiếp...

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT  xem tiếp...

Bài 13- ĐẶT TÊN CHO CON  xem tiếp...

Bài 14- BỐC BÁT HƯƠNG  xem tiếp...

Bài 15- BẠN ĐÃ BIẾT TA LÀ AI CHƯA? xem tiếp...

Bài 16- CON NGƯỜI TA KHI CHẾT VỀ ĐÂU?  xem tiếp...

Bài 17- HỌC KHÍ CÔNGxem tiếp...

Bài 18- LUẬT NHÂN Qủa xem tiếp...

Bài 19- LỄ CÚNG ÔNG CÔNG 23 tháng Chạp xem tiếp...

Bài 20- CÚNG ĐẦU NĂM MỚI

Bài 21- NGÀY XUÂN ĐI LỄ CHÙA

Bài 22- VÌ SAO BẠN BỊ PHẠT?

Bài 23- CÂY CÓ TÌNH CẢM KHÔNG?

Bài 24- ĐỨC PHẬT LÀ AI?

Bài 25- CHẾT VÌ MIẾNG ĂN

Bài 26- CHÙA MYAMA

Bài 27- CẦU CON

Bài 28- BỆNH VIRUT EBOLA CHÚ Ý GÌ?

Bài 29- LỄ CHÙA

Bài 30- ĐỊA LINH CỔNG TRỜI CAO BẰNG

Bài 31- AI XỬ PHẠT NGƯỜI TRỜI PHẠM TỘI

Bài 32- KIM MỘC THỦY HỎA THỔ LÀ GÌ?

Bài 33- CẢNH BÁO BỆNH U BƯỚU QUÁ NHIỀU

Bài 34- TRI ÂN

Bài 35- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN

Bài 36- PHÚ MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Bài 37- HOA RỪNG ĐẦU XUÂN

Bài 38- CỐNG HIẾN

Bài 39- THỜ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

Bài 40- Tỷ lệ tâm linh

Bài 41- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 42- Muốn sống thì đừng che dấu Trời!

Bài 43- Tác dụng của Thiền

Bài 44- BẠN CẦN BIẾT

Bài 45- CHỮA BỆNH BẰNG PHÁT NĂNG LƯỢNG LÀ THẾ NÀO?

Bài 46- AN TÁNG

Bài 47- CÔNG CỤ PHẦN LINH PHẠT NGƯỜI TRẦN CÓ TỘI

Bài 48- HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY

Bài 49- THẾ GIỚI SONG HÀNH

 Bài 50- SAI LẦM TO LỚN CỦA LOÀI NGƯỜI HIỆN NAY LÀ GÌ?

Bài 51- HIỂU VỀ TAM QUY NGŨ GIỚI

Bài 52- NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM THẾ NÀO? 

Bài 53- TRỜI LÀ GÌ?

Bài 54- Nền văm minh nhân loại

Bài 55- TU LUYỆN ĐỂ LÊN TẦNG CAO

Bài 57- CHƯA BỆNH UNG THƯ VÀ BỆNH TỰ KỶ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Bài 58- Chỉ số rung động tâm hồn con người

Bài 59- Năm hành tinh có người trong vũ trụ

Bài 60- PHONG THỦY THẾ ĐẤT VIỆT NAM

Bài 61- ỨNG XỬ VỚI CÁI CHẾT THẾ NÀO?

Bài 62- NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY BẠN CẦN HIỂU ĐÚNG

Bài 64- CHỮA BỆNH THEO NGUYÊN NHÂN

Bài 65- NGƯỜI VIỆT NAM THỜ AI?

Bài 66- HỎI AI?

Bài 67-MỘT SỐ THÔNG TIN VŨ TRỤ

Bài 68- DỰ BÁO TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI

Bài 69- XÂY CHÙA CẦN CHÚ Ý GÌ?

Bài 70- KHAI MỞ LÀ GÌ?

Bài 71- ÂM DƯƠNG- cặp đôi song hành trong vũ trụ

Bài 72- ĐỘ SÂU VÔ HÌNH LÀ GÌ?

Bài 73- MỪNG TÊT ĐINH DẬU 2017

Bài 74- ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC TIN

Bài 76- Thờ Trời thế nào?

Bài 77- BẠN CÓ MUỐN GẶP ĐỨC PHẬT KHÔNG?

Bài 78- Bài tập sống khỏe

Bài 79- Quy tắc số 9 của Trời

Bài 80- Vì sao Tu luyện là bổn phận của mỗi người?

Bài 81- Giác ngộ là gì?

Bài 82- LỊCH ÂM DƯƠNG

Bài 83- Đặc điểm kỳ vĩ của con người Trần

Bài 84- Thờ Trời thế nào?

Bài 85- Mệnh của người Trần

Bài 86- Các Chỉ dụ của Trời

Bài 88- Diễn văn tại lễ an vị tượng Đức Phật V.V.Quang

Bài 89- Tà Đạo 1

Bài 90- Trời Thượng quyền

Bài 91- Tà đạo 2

Bài 92- Vũ trụ có bao nhiêu Đức Phật

Bài 93- Phật Tiểu thừa và Đại Thừa là thế nào?

Bài 94- Tranh MANDALA Trời

Bài 95- Ai nhìn thấy người âm?

Bài 96- Thờ Trời Thượng quyền

Bài 97- Những sự kiện lớn năm 2017- 2018

 Bài 98- Lễ rằm tháng Giêng

Bài 99- Lễ Rằm tháng Giêng

Bài 100- Người hành tinh Zoh thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 101- Người hành tinh Thiaooba thăm Nhà thờ Trời Phật

Bài 102- Điều các nhà sư cần làm

Bài 103- Nghệ thuật leo núi

Bài 104- TÀ ĐẠO 3

 

LINH PHÙ DO GS ĐÍCH CHẾ TÁC

Các bài Hỏi Đáp

 Tìm đọc các bài Hỏi đáp :

 HỎI ĐÁP 1: Gương Tiên Thiên Bát Quái xem tiếp... 

 HỎI ĐÁP 2: Sức mạnh từ tâm xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 3- Ban thờ Thần tài  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 4- Hướng bàn thờ  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 5-  Lấp giếng xem tiếp...

HỎI ĐÁP 6- Phong thủy là gì? xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 7- Tính giờ xuất hành  xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 8- Hóa chân hương trên bát hương xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 9- Thế nào là đủ lễ xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 10- Cờ ngũ sắc xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 11- Đón dâu 2 lần xem tiếp... 

HỎI ĐÁP 12- Táng mả về đêm xem tiếp...

 HỎI ĐÁP 13- Chế tác Phù xem tiếp...

HỎI ĐÁP 14- Phù hiệu Phật học xem tiếp...

 Hỏi đáp 15- DI CUNG HOÁN SỐ

Hỏi đáp 16- THỜ CÚNG TRẺ NHỎ

Hỏi đáp 17- VŨ TRỤ LỚN THẾ NÀO?

Hỏi đáp 18- ANH EM KHÁC TÍNH NHAU

Hỏi đáp 19- MỘ KẾT CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Hỏi đáp 20- HỌC CẦM CON LẮC

Hỏi đáp 21- CÚNG VÀNG MÃ

Hỏi Đáp 22- ĐỘNG MỘ LÀ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 23- NGƯỜI ÂM HƯỞNG LỘC LỄ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 24- ĐẦU THAI KIẾP KHÁC

Hỏi đáp 25- CHẾT TRÙNG TANG LÀ THẾ NÀO?

Hỏi đáp 26- TRỜI ĐẤT LÀ GÌ?

Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hỏi đáp 28- NGƯỜI TRẦN PHẠM TỘI BỊ PHẠT SAU KHI CHẾT

Hỏi đáp 29- GIẢI PHẠT THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi- đap 30- VÒNG LUÂN HỒI

Hỏi Đáp 31- ĐỊA NGỤC LÀ GÌ?

Hoi-Dap 32b- WHAT IS CANCER?

Hỏi Đáp 33- LUẬT NHÂN QUẢ

Hỏi Đáp 34- CÔNG TRÌNH THỜ CÚNG

Hỏi Đáp 35- BA ĐẠO LÀ GÌ?

Hỏi Đáp 36- ĂN CƠM CHAY

Hỏi Đáp 38- ÁO CÀ SA

Hỏi Đáp 42- HY SINH ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON

Hỏi Đáp 45- CHÒM SAO BẮC ĐẨU

Hỏi Đáp 46- NGƯỜI TRỜI VÀ NGƯỜI TRẦN ĐƯỢC QUẢN LÝ THẾ NÀO?

Hỏi Đáp 54- TRẬT TỰ VŨ TRỤ

Hỏi Đáp 56- Tuổi thọ người Trần và người Trời

Hỏi Đáp 57- Muốn thờ Phật thì phải làm gỉ?

 

 

Xem thêm

Bài 12- VỀ ĐẤT PHẬT

Bài này cung cấp cho bạn

đọc 4 Thánh địa Phật là:

- Nới Đức Phật ra đời,

- nơi tu thành đạo,

- nơi giảng đạo đầu tiên,

- và nơi Đức Phật từ trần

Đèn tháp Bodha Gaya,

thờ nơi Đức Phật tu thành đạo

Video

1. Tả đủ hữu cóc cầu tài bên cây hương http://youtu.be/sQGHbFjWEkc  

2. Tỳ hưu cầu tài đặt trước nhàhttp://youtu.be/7w5Th-KWeo4   

3. Hai ty hưu cầu tài chầu nhau http://youtu.be/_Ugo37VPI8A  

4. Quả cầu thu tài http://youtu.be/m4WLunyQqsM